Voorwaarden erkenning

Conform het Visitatiereglement erkenning Tandarts-Endodontoloog, NVvE.
Vastgesteld d.d. 15-11-2014, door bestuur NVvE

De tandarts-endodontoloog (TE)

De tandarts-endodontoloog (TE) is een tandarts met bijzondere kennis en vaardigheid op het gebied van de endodontologie die door de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) als zodanig is erkend. De endodontologie is het onderdeel van de tandheelkundige wetenschap dat zich bezig houdt met de bestudering van de anatomie, histologie en fysiologie van het endodontium en met de etiologie, epidemiologie, pathologie, preventie, diagnostiek en therapie van afwijkingen van het endodontium en van de met het endodontium verbonden parodontale weefsels.

Het werkterrein van de TE omvat de endodontische behandeling van patiënten die door de behandelend tandarts daartoe zijn verwezen [1] . Onderwijs en onderzoek behoren eveneens tot het werkterrein.

Artikel 4.01* Initiële erkenning TE

 • De tandarts-endodontoloog (TE) heeft met goed gevolg een door de ESE geaccrediteerde opleiding tot TE afgerond, te weten:
  –  Beirut Arab University, Beirut, Lebanon (2020);
  – Liverpool University, UK (2020)
  – Universidade de Lisboa, Lisbon, Portugal (2019)
  – King’s College, University of London, UK (2019)
  – Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona, Spain (2018)
  – ACTA, Amsterdam, The Netherlands (2018)
  – Eastman Dental Institute, University College London, UK (2014)
 • De TE heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (CEF – Common European Framework of reference for languages- niveau B2; overeenkomend met het staatsexamen NT 2 programma II) en een Nederlandse BIG registratie.De TE verklaart schriftelijk bekend te zijn met de volgende bepalingen:
 • De eerste, initiële erkenning heeft een geldigheid van drie jaar.
 • De initieel erkende TE besteedt gedurende drie jaar ten minste zeven uur per week aan direct patiëntgebonden werkzaamheden in het kader van het TE schap. Actieve betrokkenheid bij diagnostiek en supervisie bij TE behandelingen in het kader van een opleiding worden toegerekend aan de genoemde zeven uur per week of 300 stoeluren per jaar.
 • Uitoefening van de algemene tandheelkundige praktijk of onderdelen daarvan, waaronder de endodontologie, gelden niet als behandeling in het kader van het TE-schap.
 • De TE zal zijn/haar kennis en vaardigheden op het gebied van de endodontologie en de beoefening daarvan verdiepen en up-to-date houden door literatuurstudie en het volgen van lezingen en cursussen, waaronder ten minste één maal in de twee jaar een internationaal wetenschappelijk congres of cursus op het terrein van de endodontologie.
 • De TE levert waar mogelijk een bijdrage aan de uitbreiding en verspreiding van kennis en vaardigheden van de endodontologie.
 • De eerste initiële erkenning wordt omgezet naar een vervolgerkenning voor een periode van vijf jaar indien tijdens een visitatie blijkt dat aan de erkenningseisen is voldaan en op basis daarvan een positief advies gegeven wordt.
 • De titel erkend tandarts-endodontoloog mag niet meer worden gevoerd indien de TE op basis van de uitgevoerde visitatie onvoldoende kan aantonen aan de erkenningseisen voor TE te voldoen.
 • De door de NVvE vastgestelde kosten verbonden aan de erkenningsprocedure bedragen voor de initiële erkenning: € 200, – en voor de vervolgerkenning € 400, -. Na de erkenning wordt u jaarlijks gevraagd om via het NVvE kwaliteitsregistratiesysteem, genaamd Insights4Care, een jaarverslag in te vullen. De kosten verbonden aan het gebruik van deze applicatie bedragen € 75, – per jaar.
 • Indien de aanvraag erkenning TE zes maanden na het behalen van het diploma van een door de NVvE erkende opleiding wordt behaald, kan een visitatie door een afvaardiging van de commissie TE deel uitmaken van de erkenningsprocedure.

[1]   Indien de patiënt geen behandelende tandarts heeft kan een andere zorgverlener als verwijzer optreden.

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunt u een aanvraag erkenning TE indienen bij de commissie erkenning TE via secretariaat@nvve.com