Nieuw bestuurslid: Kathelijn Voet

Tijdens de algemene ledenvergadering op 9 november jl. is Kathelijn Voet benoemd tot lid van het NVvE bestuur, in de functie van penningmeester. Kathelijn neemt de taken over van Bart van den Heuvel. Bart, die zeer veel vertrouwen in zijn opvolgster heeft, zal de komende maanden zorgen voor een overzichtelijke en gedegen overdracht van taken en verantwoordelijkheden.

Maak kennis met Kathelijn
Kathelijn studeerde aan ACTA af in 2004 en is aansluitend gaan werken bij de Koninklijke Marine. Eerst in Den Helder, later aan boord van schepen en in het Caribisch gebied. Omdat ze zich graag wilde verdiepen en verbeteren in het lastigste maar ook het intrigerendste deel van de tandheelkunde, is ze de opleiding tot endodontoloog gestart, die ze in 2012 voltooide. Op dit moment is ze regiomanager van defensielocatie Den Helder alwaar ze ook als endodontoloog werkzaam is. Kathelijn is getrouwd met Jacco en heeft twee kinderen, Wiebe (5) en Elske (2).

“Ik heb veel zin om als penningmeester een bijdrage te leveren aan het goede werk van de NVvE om de endodontologie in Nederland op de kaart te zetten en te houden”