Vernieuwde Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling beschikbaar

De Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling uit 2018 en bijbehorende samenvatting zijn herzien. Op 4 november jl. werden de documenten namens de werkgroep richtlijnen, onder leiding van mw. Ellemieke Hin, tijdens de Algemene Ledenvergadering aangeboden aan het bestuur van de NVvE.

De samenvatting heeft tot doel de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijker te maken voor de praktijk. Het is echter onvermijdelijk dat bij het samenvatten nuances verloren zijn gegaan. Voor een gedetailleerde toelichting en achtergrondinformatie verwijzen wij daarom met nadruk naar de integrale tekst van deze richtlijn.

Integrale versie Richtlijn Endodontische Diagnostiek en behandeling
Samenvatting Richtlijn Endodontische Diagnostiek en behandeling