Algemeen

De tandarts-endodontoloog is een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van bijzondere behandelingen aan het wortelkanaal en de tandzenuw. Daarvoor heeft de tandarts-endodontoloog een opleiding van drie jaar gevolgd na het afronden van de studie tandheelkunde.

De tandarts-endodontoloog voert voert over het algemeen de meer complexe wortelkanaalbehandelingen uit. Ook kan de tandarts-endodontoloog kleine chirurgische ingrepen uitvoeren aan de tandwortel.

Wortelkanaalbehandeling of herbehandeling (ofwel revisie)

Hoe lang de behandeling duurt is afhankelijk van het aantal kanalen in de tand of kies. De behandeling kan tussen de 30 minuten en 3 uur duren. Bij een herbehandeling moet eerst het oude vulmateriaal uit de wortelkanalen worden verwijderd. Daarom duurt de herbehandeling meestal langer dan de eerste wortelkanaalbehandeling.

Of de behandeling in één keer slaagt hangt af van het aantal kanalen van de tand of kies. Ook maakt het uit of u met spoed bij de tandarts bent gekomen. Meestal kan de tandarts de behandeling in één of twee keer afronden.

Met een plaatselijke verdoving is de behandeling zelden pijnlijk. Meestal zal door de verdoving de bestaande pijn onmiddellijk verdwijnen. U kunt met de tandarts overleggen of verdoving noodzakelijk is. Bij de herbehandeling is er vaak geen verdoving nodig, omdat er geen gevoel meer in de zenuw van de tand of kies zit.

Over het algemeen voert de tandarts de wortelkanaalbehandeling of herbehandeling uit. In sommige gevallen verwijst uw tandarts u naar een tandarts-endodontoloog die gespecialiseerd is in wortelkanaalbehandelingen.

Na het schoonmaken van de kanalen kan wat napijn ontstaan. Meestal is dit milde pijn en is een pijnstiller niet eens nodig. Soms is de pijn heftiger. Dit kan een week duren, maar de pijn is met een pijnstiller goed te onderdrukken. U kunt uw tandarts vragen welke pijnstiller voor u geschikt is. Een heel enkele keer treedt er hevige napijn, zwelling en/of koorts op. Dit gebeurt gelukkig maar zelden, maar als dat zo is, neem dan contact op met de tandarts.

Werken is geen probleem. U kunt wel wat last hebben van de verdoving. Die werkt over het algemeen drie uur. In die tijd kan eten en praten wellicht wat lastig zijn.

Om de behandeling of herbehandeling goed te kunnen uitvoeren, moet de tandarts vóór, tijdens en na de wortelkanaalbehandeling röntgenfoto’s van de tand of kies maken.

Een wortelkanaalbehandeling slaagt meestal meteen. Maar soms geneest een wortelpuntontsteking niet helemaal of ontstaan er opnieuw klachten. Dit kan komen door een lekkende vulling of door tandbederf, of doordat het wortelkanaal niet helemaal schoongemaakt kon worden. Dan raakt het wortelkanaal door bacteriën opnieuw geïnfecteerd. De bacteriën kunnen dan een wortelpuntontsteking in het kaakbot veroorzaken. In dat geval moet de tand of kies opnieuw worden behandeld.

Over het algemeen is een behandeling succesvol. Maar zoals bij alle ingrepen kunnen er tijdens de behandeling complicaties optreden.

  • Er kan een vijl of ander instrument in een kanaal afbreken.
  • Er kan spoelvloeistof doorgeperst worden.
  • Soms zijn kanalen niet te vinden of niet toegankelijk.
  • Een kies kan zo verzwakt zijn dat een kanaalbehandeling niet meer mogelijk is.
  • Een deel van de kies kan afbreken.
  • De wortel kan breken of al gebroken zijn.
  • Er kan onbedoeld een opening vanuit het kanaal naar het omliggende weefsel ontstaan.

Als een endodontische herbehandeling niet mogelijk is, kan de tandarts met u overleggen of een chirurgische behandeling mogelijk is. Een andere mogelijkheid is om de tand of kies te verwijderen. Met uw tandarts kunt u bespreken of een tand of kies te vervangen is door bijvoorbeeld een brug of een implantaat.

Chirurgische (Apicale) Chirurgie

Soms is een chirurgische wortelkanaalbehandeling niet goed mogelijk of ongewenst. U kunt met uw tandarts overleggen of een endodontische herbehandeling mogelijk is. Een andere mogelijkheid is om de tand of kies te verwijderen. Met uw tandarts kunt u bespreken of een tand of kies te vervangen is door bijvoorbeeld een brug of een implantaat.

Een chirurgische behandeling duurt over het algemeen één tot anderhalf uur.

Met een plaatselijke verdoving is de endodontische chirurgie zelden pijnlijk.

Voor een chirurgische wortelkanaalbehandeling is speciale apparatuur en deskundigheid nodig. Uw eigen tandarts kan u om deze reden doorverwijzen naar een tandarts-endodontoloog of kaakchirurg die deze apparatuur heeft en bijzondere behandelingen kan uitvoeren.

Het is een kleine chirurgische ingreep, dus is er wel kans op napijn door de wond. Er is tenslotte in uw tandvlees gesneden. Maar deze pijn is met een normale pijnstiller goed te onderdrukken. Ook is er een kans op zwelling. U zult een icepack meekrijgen of het advies krijgen er een te gebruiken.

Omdat u bij een chirurgische ingreep wat meer verdoving krijgt en erna een wond met hechtingen in uw mond heeft, kan werken waarbij u veel moet praten lastig zijn. Wij raden u dan ook aan om hier rekening mee te houden en geen belangrijke afspraken in te plannen op de dag van de ingreep en de eerste dagen erna.

Kosten

De maximale tandheelkundige tarieven worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven gelden voor alle in Nederland werkzame tandartsen. Hoeveel een wortelkanaalbehandeling kost is vooraf niet exact aan te geven. Na een eerste consult kan uw tandarts de kosten voor de behandeling bepalen. Deze kosten zijn gebaseerd op hoe gecompliceerd de behandeling is en indien deze hoger zijn dan een bedrag van € 250,- zal de tandarts een begroting voor u maken. Niet iedere tandheelkundige verrichting wordt door uw zorgverzekeraar volledig vergoed. U kunt met behulp van de tariefcodes en de polisvoorwaarden nagaan wat uw verzekering vergoedt. Bij eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Dat hangt af van de polis die u hebt afgesloten en de zorgverzekeraar die u hebt. De behandeling zit in elk geval niet in de basisverzekering, en een aantal verzekeraars vergoeden iets uit de aanvullende tandheelkundige verzekering. Het beste is om van tevoren bij uw zorgverzekeraar te vragen wat er van de behandeling wordt vergoed, dan weet u waar u aan toe bent.