Endodontie is een Duitstalig vakblad dat elk kwartaal verschijnt. Een abonnement via de NVvE kost € 125, –  (d.d. 1/1/2024). Via de uitgever is dit € 230, – per jaar.

Redaction: Prof. Dr. Claus Löst, Prof. Dr. Michael Hülsmann
Koordinierende Redaktion: Christiane Klose

ISSN 0940-9505
Endodontie
Die Zeitschrift für die Praxis

Online toegang

Hier treft u de instructies tot het verkrijgen van een online toegang tot het blad Endodontie. Registreren kan alleen wanneer u als abonnee bekend bent bij de uitgever. Voor uw account number kunt u zich wenden tot nvve@dmdesk.nl.