Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering NVvE

Het bestuur van de NVvE nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 20 april 2022.

De vergadering vindt plaats in De Veranda, Amstelveenseweg 764, 1081 JK Amsterdam.

19:30 uur – Inloop met koffie en wat lekkers
20:00 uur – Aanvang ALV
21:15 uur – Bitterballenborrel & gewoon even over iets anders dan werk praten

Tijdens deze ALV brengen we u op de hoogte van de plannen voor het komende jaar en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar. Mereille Buma, voorzitter, is aftredend en herkiesbaar en we stellen u voor aan Lois van de Geer, die met instemming van de ALV graag aantreedt als algemeen lid van het bestuur. Via deze link kunt u met Lois kennismaken.

De agenda en bijlagen kunnen nadat u bent ingelogd op de NVvE website bij ‘mijn account’ bekeken worden bij notulen en verslagen.

Per email hebben al onze leden een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u deze gemist? Via deze link kunt u uw deelname aan ons doorgeven.

We kijken uit naar uw komst!