Trauma APP

Trauma-APP

De International Association of Dental Traumatology (IADT) heeft de app ToothSOS gelanceerd. Deze overzichtelijke applicatie geeft in duidelijke stappen aan hoe te handelen bij een tandheelkundig ongeval.

Voor patiënten wordt in jip-en-janneketaal uitgelegd wat te doen bij een tandheelkundig ongeval, ondersteund door duidelijke foto’s. Daarnaast biedt de app informatie over het voorkómen van trauma en uitleg over de verschillende soorten mondbeschermers die in de handel zijn.

Tandheelkundige professionals kunnen de Trauma Guidelines van de IADT nalezen in de app. Die Guidelines komen overigens voor een groot deel overeen met de met de in Nederland gehanteerde traumarichtlijnen.