Terugblik NVvE Najaarscongres: de Endo Start, zaterdag 12 oktober 2019

Met een kleine 400 deelnemers kijken we terug op een geslaagd najaarscongres op 12 oktober jl. in het Amsterdamse Hotel Okura. Thema van de dag was ‘De Endo Start’, een keuze die gezien het aantal inschrijvingen tot de verbeelding spreekt. Zo’n endo-start begint niet met een boor maar met een mond. En dan niet de mond van de patiënt maar in eerste instantie met de mond van de tandarts. Want, zo kregen de toehoorders mee, zonder een gedegen onderzoeken waarbij algoritmisch doorvragen naar de klachten essentieel is, komt de boor niet eens uit de verpakking.

Is het trouwens wel een endo-klacht? Wees ook beducht op pulpitisachtige klachten veroorzaakt door occlusie stoornis.

En weten we het niet zeker, dan maken we gewoon een CBCT scan. Een misvatting maakte dit congres duidelijk. De 3D opname komt pas om de hoek kijken nadat we ons er degelijk van vergewist hebben dan deze daadwerkelijk iets toevoegt aan de conventionele technieken. En onder de strikte voorwaarden dat we voldoen aan de eisen die door onder andere door de wetgeving worden gesteld (scholing, bijscholing, vastleggen indicatie, verslaglegging in het patiëntendossier , etc).

Verder leidden de sprekers ons door de techniek van de endo-start; de opening, de instrumentkeuze en daaraan voorafgaand de hedendaagse mogelijkheden  om veilig en goed te verdoven.

De ‘Endo Start’ was een geslaagde dag. Maar de start is niet meer dan een begin. Graag zien we u op 14 maart 2020 terug op ons voorjaarscongres: de Endo Finish, want er is zó veel meer dan alleen de start.