TAND ERUIT? TAND ERIN!

Tijdens het sporten, buitenspelen of stoeien; het kan zo maar gebeuren dat een kind een tand verliest. Bij een dergelijk tandtrauma is het van het grootste belang dat er direct de juiste zorg wordt verleend. Helaas weten veel ouders/verzorgers niet wat ze op dat moment moeten doen.

Daarom lanceert de KNMT, de beroepsvereniging van tandartsen, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) aan het begin van dit nieuwe schooljaar en sportseizoen de campagne Tand eruit? Tand erin!. Want dat is kort en krachtig de boodschap: plaats de tand terug en ga meteen naar de tandarts om ergere schade te voorkomen.

Vanaf maandag 2 september hangen er in de tandartspraktijken die bij de KNMT zijn aangesloten campagneposters, waarop duidelijk wordt uitgelegd welke drie stappen moeten worden ondernomen.

  1. Pak de tand aan de bovenkant vast. Raak nooit de wortel aan! Spoel als dat kan de tand met wortel en al 10 seconden af onder koud stromend water.
  2. Dep de tand niet droog en plaats hem onmiddellijk terug. Lukt dat niet, bewaar hem dan in melk of in de mond, bijvoorbeeld tussen de kiezen en de wang.
  3. Ga direct naar de tandarts.

Een belangrijke waarschuwing hierbij is dat een melktandje NOOIT teruggeplaatst mag worden. Dat kan schadelijk zijn voor de onderliggende tand, die nog moet doorkomen. Wel luidt het advies om ook dan voor de zekerheid naar de tandarts te gaan.

De KNMT en de NVvE zijn ervan overtuigd dat er meer blijvende tanden kunnen worden gered indien ouders/verzorgers in geval van een tandongeluk weten wat ze moeten doen. De ervaring leert dat ze met het kind in eerste instantie naar de spoedeisende hulp of huisarts gaan. Maar door het bezoeken van een onjuiste zorgverlener, gaat veel tijd verloren. Hoe sneller gehandeld wordt, hoe minder kans op blijvende schade.

”Alhoewel tandartsen veel patiënten zien met een tand eruit overkomt het je als individu hopelijk zelden”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Het is dus vrij logisch dat mensen niet weten wat ze moeten doen. Het is belangrijk snel en goed te handelen: als je dat niet doet, kun je een tand kwijtraken. Daarom dragen wij deze boodschap zo nadrukkelijk uit. En dat zullen we blijven doen, want er staan steeds weer nieuwe trainers langs de sportvelden en er komen steeds weer nieuwe ouders bij.”

Tandartsen wordt verzocht hun patiënten te attenderen op de publiekscampagne. Op de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl kan de A3-poster gratis worden gedownload, zodat die ook op scholen en sportclubs kan worden opgehangen. Ook zal die worden getoond op wachtkamerschermen. Bovendien zijn er informatiekaartjes beschikbaar gesteld, die tandartsen kunnen meegeven aan patiënten die nauw betrokken zijn bij jeugdactiviteiten.

Bekijk de poster HIER