Onderzoeksbeurs van de NVvE

Om de wetenschap van de endodontologie te bevorderen, stelt de NVvE jaarlijks €10.000  beschikbaar voor subsidie van onderzoek. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld om een ​​pilot of onderzoeksproject te ondersteunen, of om apparatuur aan te schaffen die nodig is voor het onderzoek.

Voorwaarden vastgesteld door ALV – 20 april 2022

Algemene Voorwaarden

 1. De aanvrager van de subsidie is afgestudeerd tandarts met een BIG-registratie.
 2. De bovengrens van de subsidie is €10.000 euro. De NVvE betaalt geen overheadkosten en kan besluiten het jaarbedrag over meerdere aanvragers te verdelen. Na afronding van het onderzoek moeten de uitgaven worden verantwoord door bewijsvoering te overleggen aan de penningmeester van de NVvE.
 3. De aanvraag moet per e-mail worden verzonden naar secretariaat@nvve.com vóór 1 oktober van het lopende jaar. De NVvE geeft vóór 1 januari uitsluitsel of de subsidie is toegekend en welke hoogte de subsidie heeft.
 4. Als er geen subsidieaanvragen zijn die voldoen aan de voorwaarden, kan het bestuur besluiten het geld door te schuiven naar de aanvraagronde van volgend jaar.
 5. Een onderzoeksproject komt slechts eenmaal in aanmerking voor subsidie; het is niet mogelijk om aanvullende financiering van de NVvE te krijgen als er al eerder financiering door de NVvE is verstrekt.
 6. Na afronding van het onderzoek dient een (korte) presentatie van de onderzoeksresultaten te worden gegeven op een NVvE-congres of -webinar en indien mogelijk dient het onderzoek te worden gepubliceerd in een (inter)nationaal vakblad.

Subsidieaanvraag

De aanvraag moet bestaan uit:

 1. Een protocol van het project waarin de achtergrond van het onderwerp wordt beschreven, een gedetailleerde beschrijving van het doel, de hypothese en de te gebruiken materialen en methoden, met verwijzing naar reeds gepubliceerd onderzoek binnen het gebied.
 2. Een begroting voor het voorgestelde project. Vermeld moet worden of er andere financieringsbronnen zijn aangevraagd en/of toegekend.
 3. CV van de hoofdonderzoeker.

Beoordeling van de aanvraag

 1. Er worden geen eisen gesteld aan de inhoud van het onderzoek, zolang het maar van toegevoegde waarde is voor de endodontie. Aanvragen zullen echter worden beoordeeld op relevantie, creativiteit en originaliteit van de onderzoeksvraag.
 2. De aanvragen worden beoordeeld door twee NVvE-leden (bij voorkeur met onderzoeksachtergrond), die worden benoemd door het bestuur van de NVvE
 3. Als er meerdere aanvragen zijn die voldoen aan de criteria, zal het bestuur van de NVvE besluiten aan wie de subsidie wordt toegekend.

Reeds toegekende subsidies

2011
How to disrupt a biofilm
Mw. S. van der Waal – € 10.000

2012
Practice-Based Research (PBR) in endodontology: Proposal for a plot study to design a digitally controlled network
Dhr. N. Opdam – € 10.000