Kimo

Richtlijn Antibioticumgebruik in de Algemene Praktijk (2021)

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een klinische praktijkrichtlijn (KPR) voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. Het KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

De voorbereidingscommissie van de richtlijn gaat van start onder leiding van beoogd voorzitter van de Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC), prof. dr. F. R. Rozema, hoogleraar Orale Geneeskunde. Deze commissie gaat ten eerste knelpunten inventariseren en prioriteren, die de basis zullen vormen van de nieuwe richtlijn. Dit zal aanvangen met een invitational conference (IVC) op 13 december bij het KIMO in Utrecht. De richtlijn zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 worden opgeleverd.

Onderzoek van de KNMT bevestigde al eerder de behoefte aan een richtlijn en ook aan bij- en nascholing over het thema antibiotica. Tandartsen gaven daarin aan moeite te hebben met de afweging of een ontstekingsremmer geïndiceerd is. En ook met de keuze tussen een antibioticum of NSAID.