C002 – NVvE Lustrumcongres 2022: ‘Endo 360’

 • Niet NVvE-lid € 285,00
 • NVvE-Lid € 245,00
 • Student € 50,00
Spreker

6 sprekers

Duur

5h37

KRT-punten

5,5

Uitzenddatum

05/11/2022

Te bekijken

30 dagen

Programma

00:00

Opening
Opening NVvE-Lustrumcongres door voorzitter Mereille Buma, en voorstellen van moderator Bart van den Heuvel, officier-tandarts bij Defensie en hoofd Geneeskundige en Personele zorg bij Commando Zeestrijdkrachten.

00:14

De mogelijkheden en beperkingen van CBCT in endodontologie: van ‘overtreatment’ tot ‘artificial intelligence’.

door dr. Hagay Shemesh

Al decennialang weten wij dat een CBCT-scan veel informatie kan geven vóór, tijdens en na de wortelkanaalbehandeling. Deze informatie is niet beschikbaar met traditionele 2D-röntgenfoto’s, maar kan belangrijk zijn voor een volledige, veilige en meer voorspelbare behandeling. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de behandeling vaak niet afhankelijk van de aanwezigheid van een CBCT-scan. In deze lezing gaan wij kritisch kijken naar de indicaties van CBCT in endodontologie en het gevaar van ‘overtreatment’. Voorbeelden zoals externe cervicale resorptie, partiële herbehandeling en chirurgie waar een CBCT niet de verwachte voordelen biedt, worden besproken. Ook worden problemen zoals artefacten en de correlatie met histologie gepresenteerd en komen mogelijke oplossingen aan de orde, zoals verbeterde scans en artificiële intelligentie (AI).

Leerdoelen:

 • Beschrijven van de correlatie tussen CBCT bevindingen en histologie van de periapex;
 • Factoren herkennen die de interpretatie van een CBCT-scan kunnen bemoeilijken;
 • Kunnen onderscheiden van de twee typen artificiële intelligentie.
00:47

Kiespijn die geen kiespijn is.

door dr. James Huddleston Slater en Nico Hofman

Kijk eens wat verder dan een gebitselement: de mond en het kauwstelsel kennen veel structuren die pijnklachten kunnen veroorzaken die sterk lijken op tand- of kiespijn.

Bijna elke tandarts of kaakchirurg heeft wel eens te maken met onbegrepen pijnklachten. Vaak wordt in eerste instantie aan een dentogene oorzaak gedacht, maar helaas hebben niet alle pijnklachten een (zuiver) dentogene oorzaak. Tijdens deze duopresentatie gaan we aan de hand van casuìstiek in op wat er zoal in de differentiële diagnose van een dentogene pijn staat en leggen we uit hoe een eenvoudig aanvullend onderzoek een schat aan informatie kan opleveren. Uiteraard gaan we kort in op de behandeling van deze klachten.

Leerdoelen

 • Opstellen van een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten in het aangezicht;
 • Uitvoeren van eenvoudig aanvullend klinisch onderzoek van het hoofd/halsgebied;
 • Versmallen van een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten tot een werkdiagnose.
01:43

Dilemma’s in behandelplanning: een endo doen of niet?

door Marga Ree

Voor een goede langetermijnprognose van een element zijn een adequate diagnose en een goede behandelplanning cruciaal. We worden als tandartsen regelmatig geconfronteerd met klachten die niet goed te duiden zijn of met elementen waarvan de prognose onzeker is. Moeten we bijvoorbeeld een element met een crack wel of niet endodontisch behandelen, en zo ja, wat is dan de prognose? Hoe kunnen we samen met de patiënt een verantwoorde keuze maken als een element een dubieuze prognose heeft? Marga Ree zal deze en andere dilemma’s bespreken en daarbij terugkijken op haar 40-jarige loopbaan als tandarts en endodontoloog. Zij zal niet alleen haar successen met u delen, maar ook haar mislukkingen. Ze bespreekt wat zij heeft geleerd van deze ervaringen en wat ze vandaag de dag anders zou doen.

Leerdoelen:

 • Kunnen diagnosticeren van cracks en fracturen;
 • Factoren kunnen benoemen die van invloed zijn op de langetermijnprognose van endodontisch behandelde elementen;
 • Het belang onderkennen van minimaal invasieve tandheelkunde.
02:57

The Effect of Dentine Preservation – A Restoratively Driven Path to Endodontic Excellence.

door professor Ove Peters

The conventional viewpoint held that endodontic success would be determined by apical health and absence of clinical signs and symptoms. However, it has become evident from patient reported-outcome studies that long-term retention is perhaps the most important measure for the effectiveness of root canal treatment. Underpinning this strategy, steps like access cavity preparation and coronal flaring have been subjected to scrutiny. Moreover, a generation of novel root canal instruments was introduced aiming to address dentin preservation specifically, built on the understanding that endodontic excellence will follow a restoratively driven path.

For such an approach, clinical endodontics must take into consideration aspects of treatment planning and restorative parameters in addition to the typical clinical steps of root canal treatment. This presentation will update clinicians’ knowledge regarding the impact of restoration type and the oral environment, for example chewing forces, on the overall successful outcome of root canal treatment. The second major focus will be on instrument performance in shaping constrained spaces, such as small accesses and coronal curves. Ultimately, this lecture will present a balanced view of benefits and potential drawbacks of a reconsidered path to endodontic excellence.

At the conclusion, participants should be able to:

 • Assess and manage outcome expectations for root canal treatment;
 • Highlight the importance of tooth restoration on long-term endodontic outcomes;
 • Recognize design elements and usage of the newer root canal instrument systems.
04:00

Rock ’n roll dentistry – Waar endo, ortho, restauratief en logica elkaar ontmoeten.

door Jasper Thoolen

De biomimetische tandheelkunde is hot en happening. Je kunt geen pagina op social media openen of de prachtige foto’s van tandheelkundige casuïstiek komen je tegemoet. De gedachtegang, principes en wetenschap uit deze tandheelkundige stroming zijn erg interessant en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het lijkt daarom ook logisch dat deze stroming wereldwijd zo snel aan populariteit wint onder met name jonge tandartsen. Maar hoe mooi het gedachtegoed ook is, toch lijkt in de gepresenteerde casuïstiek soms het holistische restauratieve gedachtegoed te ontbreken, terwijl dit een grote invloed heeft op de voorspelbaarheid van de restauraties. In deze lezing worden verschillende behandelopties gepresenteerd voor gebitselementen die qua esthetiek, functie of restauratiegraad zwaar belast worden. Daarnaast worden combinaties met andere mogelijke disciplines besproken die de voorspelbaarheid van het restaureren ten goede kunnen komen.

Na deze lezing:

 • Is er begrip van de restauratieve gedachtegang die vooraf gaat aan de vraag op welke manier je een element kunt restaureren;
 • Is er begrip van de verschillende overwegingen om een element met een bepaald materiaal te restaureren;
 • Is er inzicht in de mogelijkheden van orthodontie om een element te kunnen behouden.
04:45

Vragenronde en discussie

Spreker

Bart van den Heuvel

Bart van den Heuvel studeerde tandheelkunde aan het ACTA en voltooide in 1998 de opleiding tot tandarts-endodontoloog. Hij werkte daarna in diverse functies als officier-tandarts bij de Koninklijke Marine. In deze functies bleef hij altijd klinisch actief. In 2016 werd hij de eerste commandant van de Defensie Tandheelkundige Dienst. In 2020 volgde een plaatsing als Hoofd Geneeskundige en Personele Zorg bij de Marine. In 2021 besloot hij zijn registratie als tandarts-endodontoloog bij de NVvE te laten verlopen. Van maart tot en met september 2022 was hij uitgezonden naar Erbil in Noord-Irak als Militair Adviseur voor Peshmerga reform.

Hagay Shemesh

Dr. Hagay Shemesh studeerde in 1990 af als tandarts en in 2000 als tandarts-endodontoloog. Vervolgens werd hij in 2002 tandartsdocent op ACTA. Sinds 2004 is hij werkzaam als endodontoloog in de verwijspraktijk voor tandheelkunde te Amsterdam. In 2009 promoveerde hij cum laude aan de UvA en tot 2019 was hij de coördinator van de sectie Endodontologie op ACTA. Momenteel begeleidt hij studenten, tandarts-endodontologen in opleiding en promovendi en is bezig met zijn eigen onderzoekprojecten, vaak in samenwerking met internationale universiteiten.

James Huddleston Slater

Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een eigen tandartspraktijk in het centrum van Groningen. Naast de algemene tandheelkunde houdt hij zich bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn. Ook is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over de diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen. Daarnaast is James klinisch-epidemioloog en secretaris van de stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

Nico Hofman

Nico Hofman (1973) is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut en is mede- eigenaar van FGN Midden West (PACA, fysiotherapie Dekker en fysiotherapie Alkemade). Hij houdt zich naast de algemene fysiotherapie bezig met behandeling van patiënten met aangezichtspijn en nekklachten, patiënten met myofasciale pijnklachten en (top)sporters. Naast de algemene praktijk is Nico gastdocent op de VU. Hij geeft regelmatig college aan studenten bewegingswetenschappen. Verder is hij al 20 jaar verbonden aan een commerciële schaatsploeg, op dit moment JumboVisma.

Marga Ree

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2001 haar MSc titel in de endodontologie. Zij is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland en heeft inmiddels meer dan 250 lezingen en hands-on cursussen gegeven in zeker 30 landen over de hele wereld. Zij is de primaire auteur van een groot aantal artikelen in nationale en internationale tijdschriften en heeft een bijdrage geleverd aan diverse boeken over restauratieve tandheelkunde en endodontie. Van 1980 tot en met 2020 heeft zij een eigen praktijk gevoerd in Purmerend, waarvan de laatste 20 jaar een verwijspraktijk voor endodontie. Zij werkt momenteel als endodontoloog in een multidisciplinaire praktijk in Amsterdam.

Ove Peters

Prof. Ove A. Peters is a professor and discipline lead in endodontics at the University of Queensland. He has published more than 180 manuscripts and 2 books. Dr. Peters has received the Hans Genet Award of the ESE and more recently the Louis Grossman Award of the AAE. He is a diplomate of the American Board of Endodontics.

Jasper Thoolen

Jasper Thoolen studeerde in 2016 af als tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt als tandarts voor Lassus Tandartsen in Oisterwijk en daar houdt hij zich voornamelijk bezig met de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde, digital smile design en digitale behandelplanning, orthodontie en implantologie. Jasper is veelgevraagd spreker voor verschillende internationale meetings en symposia en is als trainer verbonden aan de postacademische restauratieve opleiding CEPCD. Naast zijn werk aan de stoel schrijft hij artikelen voor verschillende tandheelkundige vakbladen en is hij als key opinion leader betrokken bij verschillende gerespecteerde tandheelkundige firma’s. Jasper is daarnaast een van de vijf oprichters van het online educatie platform Karma Dentistry.

Overige informatie

KRT punten

Het volledig bekijken van dit congres levert u 5,5 KRT-punten op.
De punten worden aan het begin van ieder kwartaal doorgegeven aan het KRT-register.