C001 – NVvE Najaarscongres: ‘De vijl, het mes of de tang’

 • Niet NVvE-lid € 199,00
 • NVvE-Lid € 174,00
 • Student € 50,00
Spreker

6 sprekers

Duur

5h37

KRT-punten

5,5

Uitzenddatum

09/10/2021

Te bekijken

t/m 09/01/2022

Programma

00:00

Opening
Inleiding en uitleg van de ‘spelregels’ door NVvE-voorzitter Mereille Buma, en voorstellen van moderator Frank van Velzen, kaakchirurg.

00:05

Hans Genet-lezing: hoe leuk is een endo eigenlijk?
door Daniëlle Boonzaaijer

Als we het op een verjaardagfeestje eens vragen, dan is het antwoord duidelijk; “Een wortelkanaalbehandeling? Vreselijk!”. De reputatie van de endodontische behandeling is beneden peil als je het aan de patiënt vraagt. Maar hoe zit dit eigenlijk bij ons, tandartsen? Uit onderzoek blijkt dat er zeker tandartsen zijn die endo’s heel leuk vinden, maar we zien ook het tegenovergestelde. Soms wordt er zelfs tegen de behandeling opgezien.

Dat geeft te denken; zouden we de behandeling leuker kunnen maken? Maar hoe dan? Wat bepaalt of iemand een endo leuk vindt om te doen? Dit zijn belangrijke vragen omdat onderzoek laat zien dat werkplezier de kwaliteit van zorg positief kan beïnvloeden. Dat betekent wellicht dat werkplezier tijdens een endo van invloed zou kunnen zijn op de kwaliteit van de endodontische behandeling. Deze Hans Genet-lezing staat in het teken van werkplezier tijdens endodontische behandelingen.

Na deze lezing:

heeft u meer inzicht in de mening van collega’s over werkplezier bij het uitvoeren van een endo, de factoren die hierop van invloed zijn en de manier waarop we deze kennis verder willen gebruiken om het uitvoeren van endo’s uiteindelijk leuker en beter te maken.

00:47

De herbehandeling: wat, wanneer, hoezo? door Bram Lak

Wortelkanaalbehandelingen zijn erg effectief. Helaas leidt de behandeling niet in alle gevallen tot de gewenste uitkomst. Deze zogenaamde ‘post-treatment apical periodontitis’ kan verschillende oorzaken hebben. Welke behandelopties zouden we hierbij moeten overwegen?

Als het behoud van een element gewenst is, zouden we zeker een revisie van de wortelkanaalbehandeling moeten overwegen. Maar er kunnen verschillende complicaties optreden, die de kans op een succesvolle uitkomst negatief beïnvloeden. Een alternatieve behandeling zou in dergelijke gevallen ook overwogen moeten worden. Natuurlijk kunnen we hierbij terugvallen op de beschikbare literatuur. Maar op basis van welke indicatoren maakt u samen met de patiënt nu de ‘juiste’ keuze?

Na deze lezing:

 • zijn de redenen van het niet slagen van de wortelkanaalbehandeling bekend;
 • bent u op de hoogte van de slagingskansen van de herbehandeling;
 • kunt u een weloverwogen keuze maken tussen de behandelopties.
01:43

De endodontische herbehandeling – Just do it! door Roberto Cristescu

Deze presentatie neemt u mee in de actuele wereld van de endodontische herbehandeling, waarbij de klinische aanpak zo weinig invasief zal zijn als mogelijk is, maar toch efficiënt. Van de kroon tot het apicale deel van het wortelkanaal zullen we laten zien welke procedures en instrumenten het meest geschikt zijn om onder andere stiften, vulmaterialen en afgebroken instrumenten efficiënt te verwijderen. De voordelen en de beperkingen van deze technieken worden in detail gepresenteerd.

Na deze lezing:

 • bent u op de hoogte van de beschikbare technieken voor het verwijderen van restauratie- en vulmaterialen uit het wortelkanaal tijdens een herbehandeling;
 • kunt u een afgewogen keuze maken uit de beschikbare instrumenten die in de huidige tijd het minst invasief kunnen zijn voor het uitvoeren van een endodontische herbehandeling.
02:57

Op weg naar succesvolle endodontische microchirurgie door Carlos Aznar Portoles

Endodontische microchirurgie is een effectieve optie voor de behandeling van parodontitis apicalis. Met de introductie van nieuwe diagnostische technieken en materialen is de behandeling de afgelopen jaren efficiënter geworden. Hoe kunnen we deze technieken in de praktijk toepassen? Tijdens deze presentatie worden stap voor stap de verschillende stadia van de apicale microchirurgie doorgenomen om een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Na deze lezing:

 • ben u op de hoogte van de nieuwste materialen en technieken in de endodontische microchirurgie;
 • heeft u inzicht in de verschillende stappen van de endodontische microchirurgie.
04:00

Implantologie, zo lang mogelijk uitstellen of juist doorpakken? door David Rijkens

Behoud van een eigen tand of kies zo mogelijk met endodontische (her)behandeling dient altijd de eerste behandelkeuze te zijn. Maar soms is de prognose na behandeling dermate laag dat een implantaat tijdig zou moeten worden overwogen als een betrouwbaar behandel alternatief. Het kantelpunt richting een implantaat verschilt per patiënt, locatie van het element en voorgeschiedenis. Kiezen we nog voor een apicale chirurgie of creëren we hiermee te veel schade voor de implantoloog in de toekomst? En als we dan toch besluiten tot implantologie, op welk traject kan de patiënt dan worden voorbereid? Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk wordt ingaan op deze vraagstukken.

Na deze lezing:

 • kunt u uw patiënt juist informeren bi de keuze tussen een implantaat of endodontische (her-)behandeling;
 • bent u op de hoogte van de implicaties van apicale chirurgie op een toekomstige implantologie behandeling;
 • kunt u uw patiënt globaal informeren over het verloop van een implantologisch behandeltraject.
04:45

Oncologie in de mond door Casper Coppen

In deze presentatie wordt ingegaan op kanker in het hoofd-halsgebied en met name in de mondholte. Van tandartsverwijzing naar MKA-chirurg in de regio naar een hoofd-halscentrum, hoe is de oncologische zorg in Nederland georganiseerd? Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op aspecten die voor de tandarts van belang zijn. Welke slijmvliesafwijkingen zijn verdacht? Wanneer is het belangrijk om te verwijzen voor nader onderzoek naar de MKA-chirurg? Vaak voorkomende maligniteiten in de mondholte en de bijbehorende behandelingen worden besproken. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van postoperatieve radiotherapie en het risico op het ontwikkelen van osteomyelitis van de onderkaak. Van radicale halsklierdissectie naar sentinel node (schildwachtklier) procedure, de chirurgische zorg blijft in beweging. Wat zijn de ontwikkelingen in de hoofd-halschirurgie en hoe wordt deze zorg in de toekomst vormgegeven?

Na deze lezing

 • weet u hoe verdachte slijmvliesafwijkingen in de mond herkend kunnen worden.
 • heeft u inzicht in de oncologische zorg voor het hoofd-halsgebied en de toekomstige zorg.
05:37

Vragenronde en discussie
Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

Spreker

Frank van Velzen

Frank van Velzen studeerde af in de Tandheelkunde aan de VU Amsterdam in 1986. Na het vervullen van zijn dienstplicht als tandarts was hij parttime werkzaam op de afdeling Poli/Centrale indicatie van de VU (later ACTA) en parttime in zijn eigen praktijk in Noordwijk. In 2000 startte hij met de studie Geneeskunde aan de VU in combinatie met de opleiding tot MKA-chirurg, waarna in juni 2007 de inschrijving in het specialistenregister voor MKA-chirurgie volgde. Sinds september 2007 maakt Frank deel uit van de maatschap MKA-chirurgie in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp, met als aandachtsgebieden de orthognatische en (pre) implantologische chirurgie. In mei 2011 startte hij zijn promotie onderzoek naar risicofactoren in de orale implantologie.

Daniëlle Boonzaaijer

Daniëlle Boonzaaijer (ACTA, 2001) werd in 2003 mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. Na de postdoctorale opleiding endodontologie (ACTA, 2007-2010), werkte ze als tandarts-endodontoloog bij EndoClinics Almere. Sinds 2017 is ze directeur Tandheelkundige Kwaliteit en Veiligheid bij Topmondzorg. In 2011 werd ze lid van het bestuur van de NVvE en was ze van 2014 tot 2018 voorzitter. Sinds 2016 is Daniëlle bestuurslid van het KiMo. Ook werkt ze aan een promotietraject over werkplezier bij endodontische behandelingen aan de RUG.

Bram Lak

Bram (1977) studeerde Tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij in de algemene praktijk en parttime als docent bij de afdeling Parodontologie. In 2010 rondde hij de postdoctorale opleiding Endodontologie aan het ACTA af. Sinds 2016 werkt hij in de verwijspraktijk EndoUtrecht.
Van 2011 tot 2016 was Bram penningmeester en voorzitter van TEN. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de NVvE richtlijn ‘Endodontische diagnostiek en behandeling’ en is lid van de commissie Erkenning en herregistratie TE.

Roberto Cristescu

Roberto studeerde in 2004 af als tandarts aan de Universiteit Carol Davila in Boekarest, Roemenië. In 2006, ontving hij de mastertitel in Biomaterials aan de Politechnics University Boekarest. Vijf jaar later rondde hij de opleiding tot tandarts-endodontoloog af aan het ACTA. Momenteel is Roberto fulltime endodontoloog in Amsterdam. Zijn focus in de endodontologie is om de evidence based informatie daadwerkelijk dagelijks in de praktijk te brengen. Roberto verzorgt lezingen en cursussen in binnen- en buitenland.

Carlos Aznar Portoles

Carlos studeerde in 2004 af als tandarts aan de Universitat Internacional de Cataluña in Spanje. In 2009 rondde hij hier ook zijn MSc in de endodontologie af. Sindsdien houdt hij zich uitsluitend bezig met endodontologie. Carlos vestigde zich in 2011 in Nederland, waar hij het Postgraduate programme Endodontology aan het ACTA afrondde. Hij is door de NVvE erkend als tandarts-endodontoloog. Carlos publiceerde diverse artikelen in vakbladen, geeft regelmatig nationale en internationale lezingen en is gastdocent aan de Universitat Internacional de Cataluña.

David Rijkens

David studeerde in 2006 af aan het ACTA. Van 2009-2012 volgde hij de opleiding Implantologie & Prothetiek aan de VU. Sindsdien is hij erkend als implantoloog NVOI en houdt hij zich fulltime bezig met implantologie. David is mede-praktijkhouder van Mondzorg Kudelstaart, een verwijspraktijk voor implantologie en endodontologie. Daarnaast is hij verbonden aan het ACTA als docent en cursusleider van de MasterClass Implantologie.

Casper Coppen

Casper is mond-, kaak-, en aangezichtschirurg in het Radboudumc in Nijmegen en het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Na zijn studie Tandheelkunde (2003) en Geneeskunde (2007) en de vervolg opleiding MKA-chirurgie (2011) rondde hij in 2013 het fellowship Hoofd-halsoncologie af. Tegenwoordig is Casper deels werkzaam in een praktijk voor dento-alveolaire chirurgie in het Maasziekenhuis Pantein en voor het andere deel in het Radboudumc. Naast de acute traumata bestaan zijn werkzaamheden voornamelijk uit oncologische zorg en reconstructies van het aangezicht.

Overige informatie

KRT punten

Het volledig bekijken van deze lezing levert u 5,5 KRT-punten op. Behaalde punten worden aan het begin van ieder kwartaal door ons aan het KRT-register doorgegeven.