Privacy verklaring

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de Vereniging bij aanmelding van haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de NVvE verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de Vereniging zelf, al dan niet via haar activiteiten en digitale kanalen verzamelt.

De leden van de NVvE, alsmede de gebruikers en bezoekers van onze digitale kanalen, moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVvE zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVvE is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door passende maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In deze Privacyverklaring is beschreven hoe de NVvE de persoonsgegevens van haar leden verwerkt en beschermt, het geen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inbegrepen de uitvoeringswet AVG.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring worden via de digitale nieuwsbrief van de NVvE en via de website van de NVvE bekendgemaakt.

Bekijk hier de Privacy verklaring