Prestaties hoofdstuk E herzien

De prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze beschikking is onderhevig aan wijzigingen door nieuwe inzichten, innovaties en/of verandering in behandelprocedures. Momenteel wordt hoofdstuk E tegen het licht gehouden met als doel eventuele aanpassingen door te voeren in 2025. De Commissie Verrichtingen en Tarieven van de NVvE is hier nauw bij betrokken. We hebben onderzocht in hoeverre omschrijvingen van prestaties nog actueel zijn. Sommige formuleringen uit 2003 zien we graag aangepast.

Marga Ree heeft een helder overzicht geschreven over het gebruik van lasers in de tandheelkunde. Hoewel dit niet specifiek gericht is op de toepassing binnen de endodontologie, heeft zij een algemeen voorstel gedaan over hoe deze innovatie een plaats zou kunnen krijgen in de prestatielijst.

Daarnaast zijn er knelpunten waar we in overleg met KNMT en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een oplossing voor proberen te vinden. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een redelijke vergoeding bij consultatie van patiënten met complexe endodontische problematiek of dento-alveolair trauma? Dezelfde vraag bestaat met betrekking tot de pulpotomie bij de behandeling van diepe cariës. Dit is een tijdrovende verrichting die nauwkeurig moet worden uitgevoerd en die op basis van wetenschappelijke publicaties in steeds meer situaties een kostbare wortelkanaalbehandeling kan voorkomen. ZN brengt knelpunten in die de zorgverzekeraars ervaren. Dit zijn veelal niet-eenduidige toepassingen van prestaties, die deels opgelost kunnen worden door een duidelijkere omschrijving. De zorgverzekeraars hebben een sterke wens tot vereenvoudiging. De Commissie Verrichtingen en Tarieven van de NVvE (CVTE) zet zich in om, conform de huidige wetenschappelijke inzichten, wijzigingen en aanpassingen door te voeren die passen bij de doelstellingen van de NVvE, namelijk het bevorderen en kunnen uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige endodontische behandelingen.

Het doel van het gezamenlijk overleg tussen ZN, KNMT en CVTE is om te komen tot een voorstel tot wijziging dat door alle partijen wordt gedragen en aan de NZa kan worden voorgelegd.

De Commissie Verrichtingen en Tarieven bestaat uit Joris Rotteveel, Carlos Aznar Portoles, Marga Ree en Aukje Bouwman.