Deze tandarts-endodontologen (TE) zijn conform het reglement erkenning Tandarts-Endodontoloog, d.d. 15-11-2014, erkend door de NVvE.

    Dit houdt in dat betreffende TE-er met goed gevolg een door de ESE geaccrediteerde opleiding tot TE heeft afgerond en voldoet aan de voorwaarden die de NVvE stelt aan de (her)erkenning TE. 

    De tandarts-endodontoloog (TE) is een tandarts met bijzondere kennis en vaardigheid op het gebied van de endodontologie oftewel wortelkanaalbehandelingen.

    De endodontologie is het onderdeel van de tandheelkundige wetenschap dat zich bezig houdt met de bestudering van de anatomie, histologie en fysiologie van het inwendige van het gebitselement, bestaande uit de vaat-zenuwstreng en zijn uitlopers (het endodontium). Daarnaast ook de preventie, diagnostiek en therapie van afwijkingen van dit endodontium én het hiermee verbonden bindweefsel rond de wortel.

    Het werkterrein van de TE omvat de endodontische behandeling van patiënten die door de behandelend tandarts daartoe zijn verwezen. Onderwijs en onderzoek behoren eveneens tot het werkterrein.