Intake

Onrust rond code C28

Onder tandartsen en tandarts-endodontologen is de laatste weken enige onrust ontstaan rond het gebruik van de behandelcode C28. Die code wordt zo nu en dan gebruikt bij een intake voor een endodontische behandeling. Het gaat daarbij om intakes die méér tijd en inzet vergen van de behandelaar dan wordt gedekt door bijvoorbeeld code E02.

Verzekeraar CZ stelt zich op het standpunt dat de code C28 in die gevallen ten onrechte is gebruikt en dreigde de vergoedingen terug te vorderen. De NVvE verzet zich tegen deze interpretatie van CZ. Bovendien vraagt de NVvE zich af of het aan de zorgverzekeraar is om een eigen invulling te geven aan de omschrijving van de behandelcodes.

Het goede nieuws is dat er op dit moment gekeken wordt naar een eventuele aanpassing van verschillende codes. Inzet van de NVvE is om te komen tot een oplossing waarbij de code E02 (vaststellen moeilijkheidsgraad, DETI-score en verwijzen) kan worden gebruikt door verwijzers en dat er een code wordt toegevoegd voor gedifferentieerde tandartsen. Deze nieuw code behelst dan het opstellen van een uitgebreid endodontisch behandelplan na verwijzing.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.