NVvE Voorjaarscongres geannuleerd

NVvE Voorjaarscongres op 14 maart gaat niet door!

Helaas hebben we moeten besluiten het NVvE voorjaarscongres op zaterdag 14 maart te annuleren.

Vandaag bereikte ons het bericht dat het voor enkele sprekers onmogelijk is om een lezing te geven in verband met maatregelen vanuit hun werkgever aangaande het COVID-19 virus.

Het bestuur en de congrescommissie van de NVvE betreuren dit besluit te moeten nemen, maar kunnen niets veranderen aan de dagelijks wijzigende maatregelen tegen verdere verspreiding van het COVID-19 virus, die door o.a. universiteiten, ziekenhuizen en beroepsorganisaties genomen worden.

In eerdere communicatie hebben wij aangegeven het beleid van het RIVM en de lokale GGD te zullen volgen. Helaas moeten wij hier onder deze omstandigheden toch van afwijken.

Wij beseffen dat dit niet alleen voor ons, maar ook voor u teleurstellend is. Wij werken hard aan een voor alle partijen goede oplossing en zullen u hierover spoedig informeren.

Ook de Algemene Ledenvergadering op 14 maart, voorafgaand aan het congres, gaat niet door.

Namens het bestuur van de NVvE,
Ellemieke Hin
voorzitter