Tarieven

Nieuwe tarieven

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft de tarieven vastgesteld voor 2019. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het beoordelen van een röntgenfoto vanaf volgend jaar apart in rekening mag worden gebracht.

Als u dus een patiënt krijgt doorverwezen door een collega, mag u voortaan € 12,04 in rekening brengen voor het beoordelen van de meegestuurde solo-opname (X11). Voor het beoordelen van een OPT-opname is dat € 25,22 (X23).

Verder is nieuw dat de code E04 (gebruik roterend NiTi-instrumentarium) iets ruimer kan worden toegepast. Vooralsnog mocht dat uitsluitend in combinatie met de codes E13, E14, E16 of E17. Aan dat rijtje is E54 (het verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal) toegevoegd. Een terechte uitbreiding, omdat roterend NiTi-instrumentarium onmisbaar lijkt te worden bij het verwijderen van kanaalvulling. Deze aanpassing voorkomt dat tandartsen bijvoorbeeld E13 in rekening brengen voor € 1 als na het verwijderen van de kanaalvulling blijkt dat verdere behandeling van het element geen zin heeft, om zo in elk geval nog de E54 te mogen berekenen. Deze U-bochtconstructie is nu niet meer nodig.