Bestuur NVvE juli 2018

Nieuwe gezichten in het NVvE-bestuur

In de vorige editie van SDU vertelde de toenmalige voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie over de activiteiten van de vereniging en over haar afscheid van het bestuur. De nieuwe voorzitter en de andere nieuwe bestuursleden stellen zich graag even voor. Ook laten ze hun licht schijnen over de nieuwe endodontologische richtlijn voor algemeen practici waar een NVvE-werkgroep hard aan heeft gewerkt. De richtlijn is het onderwerp van het najaarscongres op vrijdag 9 november 2018.

 Ellemieke Hin (40), voorzitter

“In 2005 ben ik afgestudeerd aan het ACTA. Binnen de tandheelkunde had de endodontologie altijd al mijn interesse. Na mijn afstuderen werd ik meteen NVvE-lid. Oké, dit was vooral om Het Kanaal in de bus te krijgen. Toen ik in 2014 in het bestuur kwam, hebben we erg ons best gedaan om Het Kanaal nieuw leven in te blazen. Nu is papier vintage en gaat veel digitaal, maar ik hoop dat we ook via ons Digitale Kanaal veel collega’s bereiken. In 2012 heb ik de postgraduate Endodontologie afgerond. Tijdens die opleiding heb ik veel ervaring opgedaan, klinisch, maar vooral ook in de wetenschappelijke kant.”

De NVvE

“Mijn enthousiasme over het vak en vooral de endo wil ik graag delen. Ik probeer altijd open te staan voor verwijzers en TAPpers (tandarts algemeen practici) en toegankelijk te zijn. Samen met de congrescommissie van de NVvE proberen we interessante congressen en evenementen te organiseren om de wetenschap toegankelijk te maken voor alle tandartsen. Ons vaste honk is Hotel Okura in Amsterdam, maar met NVvE On Tour brengen we de endo meer naar de leden toe. Ondanks de Amsterdamse tongval vind ik de NVvE best een toegankelijke vereniging. Als dat niet zo blijkt, laat het weten!”

Mijn ambitie

“In mijn afgelopen bestuursjaren hebben we aardig aan de weg getimmerd. De nieuwsbrief is digitaal, het logo is gemoderniseerd en de website is vernieuwd. Maar het gaat natuurlijk om de endo. Als voorzitter wil ik op deze goede weg doorgaan, maar ook zien hoe we meer aandacht aan de inhoud, het onderwijs en de wetenschap kunnen geven. Zo hebben we een subsidie om onderzoek naar klinisch toepasbare endodontologie te ondersteunen. Hier wordt veel te weinig gebruik van gemaakt.

Jonge tandartsen en studenten hebben ook veel interesse voor de endodontologie, merken we. Vrij veel studenten en jonge collegae bezoeken onze congressen. Graag wil ik onderzoeken hoe we jonge collegae kunnen helpen de kwaliteit van hun endodontische behandelingen te verhogen. Misschien moeten we net als Hans Genet en Paul Wesselink in de auto met een kofferbak vol dia’s en endo- instrumentarium het land in…”

De richtlijn

“Graag wil ik aandacht besteden aan endodontische diagnostiek, de DETI-score en het gebruik van cofferdam. We hebben pas de richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling goedgekeurd. Dit zijn natuurlijk handvatten, maar hopelijk helpt het ook de kwaliteit verbeteren. Richtlijnen zijn niet nieuw. De Richtlijn Tandletsel wordt in de praktijk veel gebruikt (hoewel die wel een update kan gebruiken). En onze leden kunnen gratis gebruikmaken van de Dental Trauma Guide. Met het bestuur gaan we hier interessante discussies over voeren. Implementatie, nut en inhoud van richtlijnen is voer voor goede gesprekken! Mede dat maakt het bestuurswerk zo interessant.”

Sander Loos (57),

“In 1987 studeerde ik af de Universiteit van Amsterdam. Met mijn bijna 60 ben ik de oudste van dit bestuur, maar als endodontoloog ben ik nog een jonkie. Na 20 jaar werken als algemeen practicus ben ik pas de postgraduate opleiding Endodontologie gaan doen en in 2013 rondde ik die af. Jonkie dus, maar met grijze haren. Naast mijn tandheelkundige werk ben jarenlang journalist geweest. Dat was druk: drie dagen per week aan de stoel en vier dagen journalistiek, maar met veel plezier. Welke tandarts kan nou zeggen dat hij wekelijks bijbabbelde met Johan Cruijff bij Ajax?  Of het allereerste interview deed met de toen 17-jarige Dennis Bergkamp?”

De NVvE

“Tegenwoordig houd ik me in Soest voornamelijk bezig met endo. Dan kun je natuurlijk niet om de NVvE en de congressen heen. De congressen zijn vooral gericht op algemeen practici, niet zozeer op tandarts-endodontologen. Er zijn goede sprekers, maar zo’n hele dag in Okura vind ik pittig. Toch klopt de formule: we willen immers de kwaliteit van de endo onder algemeen practici verder omhoog krijgen.”

Mijn ambitie

“Van Hotel Okura als basis voor de congressen ga ik bij het bestuur een terugkerend puntje maken. Als ras-Amsterdammer vond ik Amsterdam jarenlang het middelpunt van de wereld. Na 20 jaar in Soest ga ik dat een beetje relativeren.  Wat mij betreft verlaten we de grachtengordel minstens één keer per jaar. Doen we het congres in Utrecht, Apeldoorn of Weert. Of Groningen, daar hebben ze tenminste een uitgesproken mening over diep boren.

De contacten met de NVvE-leden mogen wel intensiever dan twee congressen en soms een nieuwsbrief. Ook wil ik onderzoeken of de website interactiever kan. Dat je via de site vragen en casussen met collega’s kunt delen. Het allerbelangrijkst is input van de leden. Wat verwachten ze van ons, wat willen ze met de vereniging? Dus: laat je horen!  Jammer dat dat raadgevend referendum net is afgeschaft…”

De richtlijn

“De richtlijn kan bijdragen aan het verbeteren van de endo. Met de nadruk op ‘kan’. Denemarken was ons namelijk voor met richtlijnen, maar na tien jaar bleken die weinig effect te hebben op de manier van behandelen. Zo zeiden veel van de ondervraagden na tien jaar nog steeds geen rubberdam te gebruiken bij een endodontische behandeling. Nou hadden maar weinig benaderde tandartsen de vragen beantwoord, en ook dat is een veeg teken. Blijkbaar vinden tandartsen vragen over richtlijnen niet zo interessant. Daar ligt dus een schone taak voor de NVvE: zorgen dat álle practici er het belang van inzien en conform die richtlijnen willen werken.”

Isabel Pierik-Uges (36), secretaris

“In 2001 ben ik tandheelkunde gaan studeren aan ACTA en in 2006 ben ik gaan werken als algemeen practicus in Harderwijk en sinds 2014 werk ik in Hoofddorp. De meeste affiniteit heb ik met het wortelkanaal, en esthetische problemen en gebitslijtage. Ik heb de cursus gebitsslijtage gevolgd in Nijmegen en ook de leergang endodontologie aan ACTA.”

De NVvE en mijn ambitie

“Voordat ik werd gevraagd om lid te worden van het NVvE-bestuur had ik geen idee van wat er zich allemaal afspeelde buiten mijn directe werk. Het leek me allereerst interessant om bestuurslid te worden, omdat ik graag up to date wil blijven over de bredere ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. Verder draag ik graag mijn steentje bij om de wetenschappelijk kennis van de endodontie bij de algemene practici terecht te laten komen, maar vooral ook de praktische tips. Een andere reden is het informeren van de patiënt over de endodontie. Vandaar dat ik werk aan animatiefilmpjes om de doel en nut van wortelkanaalbehandelingen te verduidelijken. Het eerste filmpje is te zien op onze website. De NvVE organiseert niet alleen jaarlijks twee congressen en verschillende thematours op diverse locaties in het land, er komt nog veel meer bij kijken. Zo houden we ons ook bezig met het opstellen van endodontische richtlijnen en nemen we deel aan het Kennisinstituut Mondzorg.”

De richtlijn

“Het doel van een richtlijn is om voor behandelaars duidelijkheid en uniformiteit over endodontische diagnostische behandelmethoden te creëren. Het is fijn om een leidraad te hebben in wat de beste behandeling is. Bijvoorbeeld bij de vraag: wat doe ik bij acute klachten? Of wat voor restauratie is aan te raden na een wortelkanaalbehandeling?”

Michiel Stevens (47)

“Na in 1996 afgestudeerd te zijn aan de UVA in de Economie heb ik jarenlang als product- en projectmanager gewerkt in de Telecom. Hierbij miste ik de zingeving, het directe contact met mensen, het werken met m’n handen. In de tandheelkunde heb ik dat later gelukkig allemaal gevonden. Na veel toestanden, zoals een vervallen vwo-diploma en uitloting, startte ik in 2007 dan eindelijk met een studie tandheelkunde aan ACTA. Zo snel als ik kon heb ik de studie doorlopen. Sinds 1 januari dit jaar ben ik maat bij tandheelkundig centrum Tandstad in Almere.”

De NVvE

“Tijdens mijn studie tandheelkunde werd mijn interesse voor de endodontologie al direct gewekt. Doordat ik na mijn studie met een aantal erg leuke endodontologen werkte, werd mijn interesse hiervoor alleen maar groter. Sinds 2014 zit ik met veel plezier in het bestuur van de NVvE. Binnen de NVvE heb ik me bezig gehouden met het ontwikkelen van de nieuwe website.”

Mijn ambitie

“Ook de komende jaren zijn de website en de communicatie van de NVvE van groot belang om de kennis over de endo op een goede en toegankelijke manier te kunnen delen. Ik zal me hier dan ook met veel enthousiasme voor blijven inzetten.”

De richtlijn

“De richtlijn is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de endodontologie in Nederland te verbeteren. Tandartsen krijgen hiermee handvatten om volgens een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen werken. Aan ons als NVvE de schone taak om ze hier bij te ondersteunen.”

Mereille Buma-Hofman (41)

“In 1995 ben ik begonnen met de studie Tandheelkunde aan ACTA, in 2001 ben ik afgestudeerd. Na mijn afstuderen ben ik meteen diverse cursussen op het gebied van de endodontologie gaan volgen. In 2002 ben ik gaan werken in de Tandartsengroepspraktijk Westzijde in Zaandam. Op dat moment zochten de praktijkeigenaren een tandarts algemeen practicus met affiniteit met endo. Dat sprak mij aan. Meerdere cursussen volgden en ik schafte een microscoop aan. Wat een openbaring! Met veel plezier mag ik naast mijn werk als algemeen practicus veel endodontische behandelingen uitvoeren. Sinds 2007 ben ik maatschapslid.”

 De NVvE

“Tijdens het laatste congres van de NVvE is maar weer gebleken hoe hoog de kwaliteit is van het onderzoek in Nederland. Heel bijzonder. Het blijft natuurlijk belangrijk om de vertaalslag te maken naar de algemene praktijk. Ik ga graag naar de congressen van de NVvE. Ook voordat ik bestuurslid was probeerde ik de congressen regelmatig bij te wonen.”

Mijn ambitie

“Ik ben algemeen practicus in een grote groepspraktijk. Ik kan echt iedereen aanraden om met goed licht en zicht te werken. Werken met een microscoop zorgt ervoor dat de behandeling veel overzichtelijker verloopt. Graag werk ik mee aan het aanreiken van goede tools en handvaten die in de algemene praktijk goed toe te passen zijn. Ik ben bestuurslid geworden om dat met de NVvE te doen.”

De richtlijn

“De nieuwe richtlijn is een prachtig stuk, mijn complimenten voor de werkgroep! Ik ga deze richtlijn bij ons in de praktijk zeker hanteren. Die is heel praktisch, en voor mij een handvat  om mijn collegae op de hoogte te houden van deze goed onderbouwde inzichten.”

NB: Op de foto staat ook penningmeester Bart van den Heuvel: hij heeft zijn afscheid aangekondigd. Komend halfjaar rond hij lopende zaken af. Binnenkort stellen we zijn opvolger aan u voor.

De richtlijn kunt u HIER downloaden.