Intake

Na een lang proces is de controle op prestatiecode C28 door zorgverzekeraar CZ afgerond

Begin 2019 heeft zorgverzekeraar CZ enkele door de Nederlandse vereniging voor Endodontologie (NVvE) erkende endodontologen aangeschreven aangaande een controle naar rechtmatigheid en doelmatigheid van het declareren van prestatiecode C28. Ondanks de omschrijving in het NZa-tarievenstelsel heerste er onduidelijkheid. Er zijn veel gesprekken gevoerd tussen CZ, de NVvE en de beroepsverenigingen ANT en KNMT. De uiteindelijke conclusie is dat de aangeschreven, door de NVvE erkende endodontologen de prestatiecode C28 juist hebben gehanteerd. De NVvE is voornemens om samen met de ANT, KNMT en ZN in gesprek te gaan over een toekomstige prestatiecode voor de verwezen patiënt.