IADT

Meer trauma

Trauma ‘doet het goed’ in onze beroepsgroep. Dat klinkt misschien wat raar, maar de ervaring leert dat congressen over traumatologie in de tandheelkunde goed bezocht worden.

Blijkbaar is de belangstelling voor dat onderwerp groot en is er behoefte aan kennisoverdracht. De NVvE probeert daar zo goed mogelijk op in te springen, maar heeft natuurlijk een bredere taak. Als u qua trauma nog verder de diepte in wilt, is een lidmaatschap van de International Association of Dental Traumatology (IADT) wellicht iets voor u. U ontvangt dan 12x per jaar het digitale magazine van de IADT. Meer informatie vindt u op de website van IADT.