Het lidmaatschap van de NVvE geeft recht op:

  • vier keer per jaar de digitale nieuwsbrief in uw mailbox;
  • toegang tot praktijkinformatie op het besloten deel van de website;
  • de mogelijkheid om NVvE-congressen te bezoeken tegen het gereduceerde ledentarief;
  • de gelegenheid om NVvE-Exclusive lezingen of On-Tour thema-avonden gratis bij te wonen;
  • tweemaal per jaar de Algemene Ledenvergadering bij te wonen met stemrecht;
  • de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief een abonnement te nemen op het vakblad Endodontie;
  • gratis toegang tot het verzamelde nieuws op het gebied van de endodontologie.

Contributie

De jaarlijkse contributie is met instemming van de algemene ledenvergadering vastgesteld op 110 euro per jaar met ingang van 2020. Lidmaatschappen lopen per kalenderjaar. Voor niet praktiserende tandartsen (bij volledige arbeidsongeschiktheid en bij pensionering vanaf de leeftijd van 65 jaar) bedraagt de contributie 50 euro.

Studenten tandheelkunde kunnen vanaf de masterfase gratis lid worden. Het betreft een lidmaatschap zonder stemrecht. Als bewijs dient jaarlijks een kopie van de studentenkaart per mail ingediend worden. Studenten zijn in het jaar van afstuderen nog geen contributie verschuldigd. Op deze wijze kunnen studenten eenvoudig met de NVvE kennismaken.

Wilt u voor bovenstaande regeling in aanmerking komen, stuur dan een bericht naar nvve@dmdesk.nl voorzien van een kopie paspoort 65+, kopie studentenkaart of verklaring AO.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar. U kunt opzeggen via post of e-mail. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

  • Opzeggingen per e-mail stuurt u naar: nvve@dmdesk.nl
  • Opzeggingen per post stuurt u naar: DMDesk Direct Marketing, Postbus 11067, 3004 EB Rotterdam, onder vermelding van: NVvE

Lid worden

Via dit formulier kunt u zich digitaal aanmelden. Binnen 5 werkdagen ontvangt u via onze ledenadministratie een bevestiging. Bij aanmelding na 1 juli ontvangt u een reductie van 50% op het contributiebedrag.