Kimo

Kennis Instituut Mondzorg (KIMO) vraagt uw medewerking

De Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Mondzorg voor Jeugdigen (preventie en behandeling) is aangeboden aan de beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en andere KIMO-geïnteresseerde organisaties die bij de richtlijn betrokken zijn. Een ieder wordt gevraagd het concept van eventueel commentaar te voorzien.

Het concept kunt u hier downloaden. Bij het secretariaat van de NVvE kunt u desgewenst een commentaarformulier opvragen.