IFEA 2018

IFEA – International Federation of Endodontic Associations

It’s a small world after all. Al enige tijd wordt het bestuur van de NVvE door de IFEA benaderd om de NVvE te laten aansluiten bij de IFEA. Tot nu toe is een lidmaatschap er niet van gekomen.

Wat is de IFEA? De organisatie is in 1986 opgericht met als hoofddoel om tandartsen, endodontologen en de nationale endodontische verenigingen wereldwijd met elkaar te verbinden en endodontisch onderwijs, onderzoek en technieken wereldwijd te verbeteren. Op dit moment zijn er 36 nationale endodontische verenigingen vanuit de hele wereld lid.

Het NVvE bestuur heeft het voornemen om vanaf 2019 onze vereniging aan te sluiten bij de IFEA. Dit punt zal op de aankomende algemene ledenvergadering worden besproken.

Voor meer informatie en de doelstellingen van de IFEA zie www.ifeaendo.org