KRT

Het KRT introduceert per 1 januari een nieuwe registratienorm

Op 1 januari 2021 introduceert het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) een nieuwe registratienorm voor al zijn deelnemers. Een registratienorm die past in het tijdsgewricht en bij de manier waarop de professie vorm wil geven aan deskundigheidsbevordering. Het KRT wil anticiperen op de te verwachten normstelling door de overheid in de Wet BIG II. Genoeg redenen om een nieuwe registratienorm te introduceren die recht doet aan de wensen en eisen van nu. U wilt daar natuurlijk meer over weten: lees verder voor alle informatie.

De nieuwe registratienorm heeft als uitgangspunt een tijdsbesteding van 120 uur/punten aan deskundigheidsbevordering in een tijdsbestek van 5 jaar. Tandartsen die meer dan 180 uur besteden aan deskundigheidsbevordering, krijgen een bijzondere vermelding in het openbare register. Deze bijzondere vermelding komt ook toe aan alle deelnemers die al aan de huidige registratienorm voldoen. De nieuwe norm maakt onderscheid naar deskundigheidsbevorderende activiteiten die gericht zijn op:

  • patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening (vakinhoudelijk, 40%)
  • de context van de beroepsuitoefening (algemeen, 20%)
  • reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie, 20%)<

Zoals vermeld, kent elke categorie een minimum percentage tijdsbesteding toe aan die activiteit. Reflectie is in een nieuw jasje gegoten en men heeft nu de vrijheid om te kiezen voor de praktijkvisitatie en/of de patiëntenenquête.

bron: tandartsregister.nl