Kimo

Het KIMO stelt nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen – module Diagnostiek beschikbaar

De Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) stond onder voorzitterschap van em. prof. dr. C. van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde. De richtlijn voldoet aan de eisen van evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Dit betekent dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaarden. De richtlijn is van commentaar voorzien door de betrokken wetenschappelijke- en beroepsverenigingen en door overige aan de mondzorg voor jeugdigen gelieerde organisaties. De Richtlijn Autorisatie Raad (RAR) van het KIMO heeft de richtlijn goedgekeurd.

Het KIMO zal de richtlijn in nauwe samenspraak met haar leden de komende maanden verder onder de aandacht brengen in het mondzorgveld.

Eind 2020 volgen de richtlijnen voor de module Preventie en de module Behandeling.