NVvE – Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging en wordt daarbij ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen. Per 9 november 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

mw. E.S. (Ellemieke) Hin
Voorzitter, Assessor TE

Sinds: 22-03-2014

mw. M. (Mereille) Buma
Vice-voorzitter

Sinds: 10-3-2018

mw. K.C. (Kathelijn) Voet
Penningmeester

Sinds: 9-11-2018

mw. I.W. (Isabel) Uges
Secretaris

Sinds: 07-03-2015

dhr. S. (Sander) Loos
Assessor Communicatie

Sinds:10-3-2018

Conform de statuten bestaat het bestuur uit ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering rechtstreeks in de functies van respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid zijn benoemd.

De zittingstermijn van elk bestuurslid is twee jaar. De termijn kan maximaal twee keer voor dezelfde periode worden verlengd.