NVvE – Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging en wordt daarbij ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen. Per 9 oktober 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

mw. M. (Mereille) Buma
Voorzitter

Sinds: 10-3-2018 , voorzitter per 03 -10-2020

mw. K.C. (Kathelijn) Voet
Penningmeester

Sinds: 09-11-2018

dhr. C. (Celle) van Maastrigt
Secretaris

Sinds: 09-10-2021

mw. M. (Maaike) IJzendoorn
Assessor TE

Sinds: 03-10-2020

Dhr. S. (Sune) Demant
Algemeen lid

Sinds: 03-10-2020

Conform de statuten bestaat het bestuur uit ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering rechtstreeks in de functies van respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid zijn benoemd.

De zittingstermijn van elk bestuurslid is twee jaar. De termijn kan maximaal twee keer voor dezelfde periode worden verlengd.