NVvE – Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging en wordt daarbij ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen. Per 20 april 2022 is het bestuur als volgt samengesteld:

mw. M. (Mereille) Buma
Voorzitter

Sinds: 10-3-2018 , voorzitter per 03 -10-2020

mw. K.C. (Kathelijn) Voet
Penningmeester

Sinds: 09-11-2018

dhr. C. (Celle) van Maastrigt
Secretaris

Sinds: 09-10-2021

mw. M. (Maaike) IJzendoorn
Assessor TE

Sinds: 03-10-2020

Dhr. B. (Bram) Lak
Algemeen lid

Sinds: 04-11-2023

Mw. L. (Lois) van de geer
Algemeen lid

Sinds: 20-04-2022

Conform de statuten bestaat het bestuur uit ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering rechtstreeks in de functies van respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid zijn benoemd.

De zittingstermijn van elk bestuurslid is twee jaar. De termijn kan maximaal twee keer voor dezelfde periode worden verlengd.