Gewijzigde samenstelling bestuur NVvE

Op woensdagavond 20 april jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het aantreden van Lois van de Geer als algemeen lid bestuur. Lois zal vanuit het bestuur de contacten onderhouden met de congrescommissie en de inzet van social media oppakken en uitbreiden. Met het oog op het 8e Lustrumcongres op 4 en 5 november aanstaande is deze versterking zeer welkom! Mereille Buma, voorzitter, aanvaarde een derde en tevens laatste bestuurstermijn van twee jaar, waarmee de samenstelling van het nieuwe NVvE bestuur er als volgt uit ziet:

– Mereille Buma-Hofman (voorzitter)
– Kathelijn Voet (penningmeester)
– Celle van Maastrigt (secretaris)
– Maaike IJzendoorn (assessor TE)
– Sune Demant (algemeen lid)
– Lois van de Geer (algemeen lid)