Frans Nugteren erelid van de NVvE

Bij onze laatste ALV, in juni van dit jaar, is de voordracht van Frans Nugteren tot erelid unaniem bekrachtigd. En daar waren wij als bestuur heel blij mee. Met name omdat Frans een niet aflatende energie heeft om de NVvE te blijven dienen. Al vele jaren is hij een grote positieve kracht en vraagbaak binnen onze vereniging.

Frans is van 2003 tot 2009 voorzitter geweest van de NVvE. Daarna heeft hij zich toegelegd op de congrescommissie, waar hij tot op heden deel van uitmaakt. Hij is zeer benaderbaar voor een ieder die zijn hulp nodig heeft en denkt altijd vanuit het belang van de NVvE. Hij staat er om bekend de congressen van de NVvE op elke tandheelkundige bijeenkomst waar hij aanwezig is, te promoten. Daarnaast vind hij het leuk om jonge collega’s te begeleiden en natuurlijk te motiveren om lid te worden van de NVvE!

Wij hebben Frans compleet kunnen verrassen met het grote nieuws van zijn benoeming tijdens een overleg. En het was een nog groter feest zijn erelidmaatschap te mogen vieren tijdens ons lustrum op 11 november 2017. Namens de NVvE ontving hij een ‘gouden vijl’, een speciaal voor de NVvE-ereleden vervaardigd speldje. Een heuse vijl is gebruikt voor het maken van de mal en vervolgens is het speldje gegoten. Het resultaat mag er zijn! We hopen dat Frans nog heel lang betrokken blijft bij de NVvE.

Ereleden Frans Nugteren (links) en Walter van Driel