Digital Dentist app: wat vindt u ervan?

Sinds oktober 2016 is de app Digital Dentist beschikbaar in de Appstore. Deze app is gemaakt voor de iPad. Met de app is de prognose van een tand systematisch te benaderen. Na een dik halfjaar is het tijd voor een update. En ook tijd om uw ervaringen te melden.

De Digital Dentist is nu een halfjaar in gebruik. Het is een praktische app: de adviezen in de app zijn geformuleerd in begrijpelijke taal en zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies en gouden standaarden. Ze zijn een startpunt om een open discussie met de patiënt aan te gaan over de behandelopties van een of meer tanden. Een groot voordeel is de mogelijkheid om binnen een groepspraktijk of met samenwerkende tandartsen de violen gelijk te stemmen en patiënten gelijkvormig te informeren. Exporteren van de adviezen naar het tandheelkundig dossier gaat heel makkelijk.

Snel werken met de app

De eerste tests en de opvolging van de gebruikersdata tonen aan dat het invullen voor eenvoudige cases slechts 5 minuten duurt. Bij ingewikkelde cases met verschillende en complexe problemen is dit 10 tot 12 minuten. De leercurve is snel. Dit jaar start een studie om op grotere schaal de eenduidigheid in het gebruik en de benodigde tijd na te gaan.

Internationaal in gebruik

Met Kerstmis 2016 werd de app bijna 250 keer gedownload, grotendeels door NVvE-leden die Digital Dentist als kerstcadeau kregen aangeboden. Tot begin juni is de app al 700 keer gedownload in bijna 40 landen. Digital Dentist wordt het vaakst gebruikt in Nederland en België. De app is ook beschikbaar in het Engels en Frans door bij instellingen in de iPad de taal te wijzigen, en er zijn  vertalingen in de maak. In onze buurlanden en ver daarbuiten is er interesse voor.

Geef uw mening en tips

We maken plannen om Digital Dentist verder te structureren en compacter te maken. Een Android-versie kan het bereik van de app ook vergroten. Daarom wil ik graag iedereen oproepen om de app te evalueren. Zo krijgen we inzicht in de sterke en zwakke punten, zodat we die mee kunnen nemen in de verdere ontwikkeling. Aarzel niet om uw mening over de Digital Dentist door te sturen naar Luk.daneels@endobeerse.be.

De app is voor de iPad te downloaden in de AppStore en kost € 9,99.