Dental Trauma Guide

Dental Trauma Guide gratis voor NVvE-leden

De balieassistente waarschuwt dat er een patiënt komt die zojuist van de fiets gevallen is. Er blijkt een avulsie van de 11, en de 21 is geluxeerd. Een vulling maken doe je dagelijks in de praktijk, die kennis heb je paraat.

Maar bij een trauma blijft het spannend wat je aantreft. Het is geen dagelijkse kost. Wat is de diagnose? Moet je spalken, en zo ja, hoeveel weken? Wat is de prognose van de tand? Op al deze vragen heeft de Dental Trauma Guide het antwoord. Het is “the world-leading, web-based tool to evidence based dental traumatology based in Kopenhagen”.

Hoe werkt het? Met behulp van een trauma pathfinder met duidelijke plaatjes en met eenvoudige ja-of-nee-vragen is er voor iedere casus tot een juiste diagnose te komen. Daarnaast krijgt u voor elke casus de juiste behandeling aangereikt en ook de prognose van de aangedane tand.

Het NVvE-bestuur heeft besloten dit jaar de Dental Trauma Guide voor onze leden gratis beschikbaar te stellen. Ook zijn er nieuwsbrieven en recente wereldwijde literatuur beschikbaar op de website.

Hoe krijgt u toegang tot al deze informatie? Log in op www.nvve.com. Onder ‘mijn account’ (rechts op de site) staat de optie Dental Trauma Guide. Klik hierop en volg de instructies.

Het bestuur hoopt dat iedereen veel profijt zal hebben van deze extra gratis service voor onze leden!