Endo Richtlijn

Beschikbaar: samenvatting Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling

De handzame en praktisch te gebruiken samenvatting van de Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling is nu beschikbaar. 

De samenvatting heeft als doel om de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen  meer toegankelijk te maken voor de praktijk. Het is onvermijdelijk dat bij het samenvatten nuanceringen verloren zijn gegaan. Voor toelichting en achtergrondinformatie verwijzen wij dan ook met nadruk naar de integrale tekst van deze richtlijn.

Samenvatting Richtlijn Endodontische Diagnostiek en behandeling
Integrale versie Richtlijn Endodontische Diagnostiek en behandeling