Visitatie

De gevisiteerde aan het woord

Alle door de NVvE erkende tandarts-endodontologen (TE’ers) worden elke 5 jaar gevisiteerd. Dit om te waarborgen dat de kwaliteit van het werk van de erkende endodontologen up to date is, zodat de patiënt met een gerust hart bij ons in de stoel plaatsneemt en de verwijzer idem dito de patiënt doorstuurt. Dit jaar was ik weer aan de beurt om gevisiteerd te worden. Inmiddels mijn tweede keer, maar het blijft toch altijd een beetje spannend!

Op 8 maart kwamen Flore Teeuwen en Kathelijn ’t Sas mij bezoeken bij de praktijk in Voorburg. Hieraan voorafgaand had ik al wat werk verzet. We werken sinds 2021 met het zeer gebruiksvriendelijke online visitatiesysteem: Insights4care. Hierin staan jaarlijsten en vragenlijsten die je moet invullen, zodat de visiteurs zicht krijgen op hoe je endodontische behandelingen uitvoert, maar ook hoe allerlei zaken in de praktijk geregeld zijn. Zelf vond ik de verwijzersenquête eruit springen. Het systeem mailt je verwijzers een enquête, die ze anoniem kunnen invullen. Erg leuk en interessant om te lezen wat ze van mijn werk vinden!

Het doel van de intercollegiale visitatie is om te beoordelen of je het werk zelf en de praktijk goed geregeld hebt. Voor jezelf een kans om je eens te spiegelen aan de rest van de groep erkende TE’ers.

De visitatie zelf bestond uit het doornemen van de ingevulde vragenlijsten, een rondleiding door de praktijk en het bekijken van een aantal willekeurig gekozen patiëntcasussen in Exquise. Voor ik het wist waren we 3 uur verder! Naast leerzaam – want je wisselt tips & tricks uit – was het ook gezellig om 2 fijne collega’s te mogen ontvangen in mijn praktijk.
En ja, mijn ‘erkend door de NVvE’-certificaat dat de komende 5 jaar geldig is, heeft al een mooi plekje in de praktijk gekregen.

Maaike IJzendoorn
Tandarts-endodontoloog, erkend door de NVvE