Help ik zie zwarte vlekken

HELP! Ik zie zwarte vlekken.

Een radiolucentie, wat is wijsheid?

NVvE WEBINAR — dinsdag 1 december 2020

Bij endodontisch behandelde gebitselementen bestaat de kans op persisterende periapicale radiolucenties. Vaak is de radiolucentie het enige symptoom van postoperatieve pathologie. Hoe gaan we hiermee om? Wanneer spreek je van een litteken en wanneer is er sprake van parodontitis apicalis? Welke nadelen zijn verbonden aan het accepteren van deze radiolucentie, en is het gerechtvaardigd om een niet-symptomatische radiolucentie te ‘behandelen‘ wanneer de patiënt geen klachten heeft?

In dit webinar maken Aukje Bouwman en Machteld Siers u ‘live’ vanuit de studio in Amersfoort deelgenoot van de overwegingen die met de patiënt besproken dienen te worden en die uiteindelijk leiden tot het gezamenlijk nemen van een besluit. Eventuele vragen kunnen via de chatfunctie worden gesteld en zullen door ondergetekende worden voorgelegd aan de sprekers.

Na dit webinar:

  • heeft u kennis van de prevalentie van post-operatieve periapicale radiolucenties en de incidentie van daarmee gepaard gaande risico’s;
  • kunt u een zorgvuldige afweging maken tussen behandelen en accepteren van een post-operatieve periapicale radiolucentie;
  • kunt u de patiënt informeren over de situatie en de daarmee gepaard gaande risico’s en de gemaakte keuze van de patiënt vastleggen in het dossier.

Graag tot ziens op dinsdag 1 december!

Mereille Buma
Voorzitter NVvE

Programma

19:45-20:00

Inloop, lijnen open

20:00-20.15

Introductie gastsprekers Aukje Bouwman en Machteld Siers, Tandarts-Endodontologen en uitleg webinar ‘spelregels’ door Mereille Buma, voorzitter NVvE

20:15-21:15

Lezing: ‘Help! Ik zie zwarte vlekken’. Een radiolucentie, wat is wijsheid?

Inzicht in …..; beantwoorden ‘chat’ vragen en korte pauze

21.15-22:15

Vervolg lezing: ‘Help! Ik zie zwarte vlekken’. Een radiolucentie, wat is wijsheid?

Inzicht in …..; beantwoorden ‘chat’ vragen en slotwoord door voorzitter.

Bekijk hier de antwoorden op de vragen die tijdens de uitzending niet aan bod kwamen. 

Spreker

Machteld Siers en Aukje Bouwman

Machteld Siers deed tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar werk als praktijkmedewerker in een algemene praktijk combineerde zij met een beroepsdifferentiatie tot tandarts-endodontoloog. In 1999 rondde ze met succes haar opleiding tot tandarts- endodontoloog af, waarna ze aan de slag ging  als tandarts-docent aan de opleiding tandheelkunde van het RadboudUMC. Hier verzorgt zij zowel studentenonderwijs als postacademisch onderwijs. Daarnaast voert Machteld sinds 1999 een algemene praktijk en een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds 2007 werkt zij bij Samenwerkende Tandartsen in Zeist en voert zij daar een verwijspraktijk voor endodontologie.

Aukje Bouwman was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millennium. Zij werkte vervolgens als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken. Van 2002 tot 2005 volgde Aukje met succes de MSc. opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sindsdien is zij werkzaam bij het RadboudUMC en verzorgt zij studentenonderwijs en postacademisch onderwijs op het gebied van de endodontologie. Samen met collega-endodontologen runt Aukje een verwijspraktijk voor endodontologie in Nijmegen.

Foto vlnr: Machteld Siers, Aukje Bouwman

Tarieven

NVvE-lid

€ 50,00

Niet NVvE-lid

€ 75,00

Student

€ 25,00

Deelname aan het NVvE Webinar levert  2 KRT punten op. Uw deelname wordt door ons doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen.

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Uw inschrijving wordt automatisch bevestigd. Via DMDesk ons congresbureau ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.