Haastige spoed

WEET WAT U DOET…

Haastige spoed is zelden goed. 

NVvE WEBINAR — woensdag 10 februari 2021

Een belangrijk deel van onze alledaagse praktijk, en in het bijzonder van onze spoeddiensten, bestaat uit het bestrijden van pijnklachten. De behandeling van pijnklachten wordt nog al eens als lastig ervaren, door het vaak ongeplande karakter en de vaak beperkte tijd, waarin de behandeling moet plaatsvinden. Terwijl een goede en efficiënte pijnbestrijding zorgt voor een tevreden patiënt, met vertrouwen in u als behandelaar.

Een groot deel van de pijnklachten is van endodontische oorsprong, maar hoe komt u achter de oorzaak en hoe kunt u de klachten door de juiste behandeling verminderen? Wat kunt u uw patiënten meegeven aan adviezen over napijn en eventuele aanvullende medicatie?

Kortom: weet wat u doet… Haastige spoed is zelden goed!

In dit webinar bespreekt Annemieke Eggink ‘live’ vanuit de studio in Amersfoort alle zaken rondom de spoedbehandeling. Eventuele vragen kunnen via de chatfunctie worden gesteld en zullen door ondergetekende worden voorgelegd aan de spreker.

Na dit webinar:

  • Kunt u een adequate diagnose stellen vóór het starten van een spoedbehandeling
  • Kunt u de afweging maken tussen de behandelingen voor een effectieve pijnbestrijding
  • Kunt u een patiënt adviseren over het verloop van de pijnklachten na een endodontische behandeling
  • Kunt u een patiënt advies geven over een (aanvullende) medicamenteuze pijnbestrijding

Graag tot ziens op woensdag 10 februari aanstaande.

Mereille Buma
Voorzitter NVvE

Programma

19:45-20:00

Inloop, lijnen open

20:00-20.15

Introductie gastspreker Annemieke Eggink, Tandarts-Endodontoloog en uitleg webinar ‘spelregels’ door Mereille Buma, voorzitter NVvE

20:15-22:00

Lezing: ‘Weet wat je doet… Haastige spoed is zelden goed!

Tijdens de lezing zal een korte pauze ingelast worden. Eventuele vragen kunnen via de chatfunctie worden gesteld. Gedurende het programma worden deze door Annemieke beantwoord.

Spreker

Annemieke Eggink

Annemieke (1972) studeerde tandheelkunde aan het ACTA te Amsterdam. Na haar afstuderen in 1998 was zij werkzaam in de algemene praktijk. Van 2000 tot 2003 volgde zij de postdoctorale opleiding tot tandarts-endodontoloog in Amsterdam. Tot 2008 heeft zij de algemene praktijk gecombineerd met het werken in een verwijspraktijk voor Endodontologie. Sinds 2008 is zij fulltime werkzaam als tandarts-endodontoloog.

Thans is Annemieke fulltime werkzaam bij ProclinRotterdam, waar met een unieke samenwerking tussen de tandarts-endodontologen, tandarts-parodontologen en restauratief tandartsen, patiënten op verwijzing worden behandeld. Annemieke geeft cursussen en workshops en begeleidt studenten die stage lopen.

Tarieven

NVvE-lid

€ 50,00

Niet NVvE-lid

€ 75,00

Student

€ 25,00

‘Live’ online deelname aan het NVvE Webinar levert 2 KRT punten op. Uw deelname wordt door ons doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen.

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Uw inschrijving wordt binnen enkele minuten automatisch bevestigd per e-mail. De factuur voor uw deelname ontvangt u in de week van 8 – 13 februari via DMdesk. Rond deze datum worden ook de kosten geïncasseerd.