NVvE Exclusive 2020

NVvE Webinar, donderdag 3 september 2020

Onder het motto ‘Abces? pak een mes’ bespreekt kaakchirurg Frank van Velzen live vanuit de studio in Amersfoort, hoe u kunt handelen als zich een patiënt met een abces aandient. Vragen kunnen via de chatfunctie worden gesteld en onze moderatoren Ellemieke Hin en Kathelijn Voet zorgen ervoor dat u volledig ontspannen en geïnformeerd weer uitlogt.

Aan bod komt:

  • De basis: van ontsteking naar abces, de bacteriologie en eventuele uitbreiding naar de loges;
  • De werking van antibiotica;
  • Wanneer en hoe er chirurgisch ingegrepen moet worden;
  • En de meest recente ontwikkelingen worden doorgenomen.

Dit webinar wordt leden van de NVvE kosteloos aangeboden.
Direct na inschrijving ontvangt u een bevestiging en verdere uitleg.

Graag tot ziens op 3 september!

Met vriendelijke groet,

Ellemieke Hin,
Voorzitter NVvE

Programma

19:45-20:00

Inloop, lijnen open

20:00-20:15

Introductie gastspreker Frank van Velzen, MKA-chirurg, en uitleg webinar ‘spelregels’ door Ellemieke Hin, voorzitter NVvE

20:15-21:15

Lezing ‘Abces? Pak een mes’

Inzicht in het ontstaan en de verspreiding van dentogene ontstekingen; beantwoorden ‘chat’ vragen en korte pauze

21.15-22:15

Vervolg lezing ‘Abces? Pak een mes’

De keuze na grondige diagnostiek om te kiezen voor een chirurgische en/antimicrobiële behandeling of verwijzing naar een MKA-chirurg. Een overzicht van de huidige medicamenteuze ontwikkelingen; beantwoorden ‘chat’ vragen en slotwoord door voorzitter.

Spreker

Frank van Velzen

Frank van Velzen studeerde af in de Tandheelkunde aan de VU Amsterdam in 1986. Na het vervullen van zijn dienstplicht als tandarts was hij parttime werkzaam op de afdeling Poli/Centrale indicatie van de VU (later ACTA) en parttime in zijn eigen praktijk in Noordwijk. In 2000 startte hij met de studie Geneeskunde aan de VU in combinatie met de opleiding tot MKA-chirurg, waarna in juni 2007 de inschrijving in het specialistenregister voor MKA-chirurgie volgde.

Sinds september 2007 maakt Frank deel uit van de maatschap MKA-chirurgie in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp, met als aandachtsgebieden de orthognatische en (pre) implantologische chirurgie. In mei 2011 startte hij zijn promotie onderzoek naar risicofactoren in de orale implantologie.

Tarieven

NVvE-lid

gratis

Niet NVvE-lid

€ 50,00

Student

gratis

Deelname aan het NVvE Webinar levert 2 KRT punten op. Uw deelname wordt door ons doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen.

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Uw inschrijving wordt automatisch bevestigd. Via DMDesk ons congresbureau ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.

Bij no-show of afmelding minder dan 48 uur van tevoren zal er 50 euro in rekening worden gebracht. Er is plaats voor maximaal 200 personen.