NVvE Voorjaarscongres 9 maart 2024

Tijdens een wortelkanaalbehandeling rijzen vaak talloze vragen. Zal de patiënt pijn ervaren na mijn behandeling? Wat als er een instrument afbreekt, wat is dan de juiste aanpak? Waarom lijkt de ene patiënt eenvoudiger te behandelen dan de andere? Het lekvrij afsluiten van het kanaal wordt aangeraden, maar is dat wel haalbaar na een chemische behandeling van het element?

Heeft u ook weleens vragen op endodontisch gebied? Dan is dit congres de uitgelezen kans om deze beantwoord te krijgen. Onze enthousiaste sprekers Flore Heiligers-Teeuwen, Stephane Browet, Patrick Vadasz, Machteld Siers, Yassaman Elyassi en prof. dr. Bas Loomans zijn volledig voorbereid om de vele vraagstukken met u door te nemen. En aan mij de eer om deze dag als moderator te mogen inleiden en begeleiden.

Bedenk u niet en schijf u vandaag nog in!
Ik kijk er naar uit om u op 9 maart in de Hotel Okura Amsterdam te kunnen verwelkomen!

Hartelijke groet,


Mereille Buma
Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Inloop en registratie

en algemene ledenvergadering voor NVvE-leden

9:00 – 9:15

Opening

Inleiding door voorzitter en moderator Mereille Buma

9:15 – 10:00

Een pijnklacht, HELP…! Wat nu?

door Flore Heiligers-Teeuwen

Tandartsen krijgen vaak te maken met pijnklachten. Soms zijn deze gemakkelijk te diagnosticeren en te behandelen, maar wat als het niet zo duidelijk is wat er precies speelt? Wat als het vrijdagochtend is en je agenda helemaal vol staat? Wat als de behandeling te ingewikkeld lijkt?

Na deze lezing:

 • heeft u inzicht in het stapsgewijs stellen van de juiste diagnose;
 • kunt u een keuze maken tussen de behandelingsopties;
 • kunt u een patiënt begeleiden in het postoperatieve proces.
10:00 – 10:45

Welke strategie pas ik toe bij de isolatie van moeilijke tanden?

door Stephane Browet

Doorgaans mag men stellen dat, als een gebitselement een wortelkanaalbehandeling of -herbehandeling nodig heeft, er een zekere mate van mutilatie of restauratief herstel aan voorafging. Hoe groter de mutilatie, hoe moeilijker de isolatie, zeker wanneer elke endodontische behandeling zijn restauratieve context en afwegingen heeft.

In deze presentatie wordt het Protocol voor Doelgerichte Isolatie (Target Driven Isolation Protocol) besproken. Aan de hand van dit protocol kan de tandarts, in functie van de analyse van de moeilijkheidsgraad van de isolatie, onmiddellijk de juiste strategie toepassen om succesvol te isoleren. Uit het gebruik van het voorgestelde protocol kunnen we 3 essentiële elementen distilleren:

 • doe de analyse van de isolatie-challenge;
 • definieer het totale isolatieveld;
 • implementeer de juiste stappen in de correcte volgorde.
10:45 – 11:15

Koffiepauze

11:15 – 12:00

Wat de faq! Was dat de vijl die brak?

door Patrick Vadasz

Tijdens een endodontische behandeling breekt je instrument. Je hart slaat een paar keer over. Je zelfvertrouwen is verdwenen. Wat staat je te doen vanaf het moment dat je dit overkomt?

Na deze lezing:

 • heeft u tips gekregen om breuk van instrumenten te voorkomen;
 • kunt u inschatten wanneer het wenselijk is om een afgebroken vijl te verwijderen;
 • bent u op de hoogte van de technieken om een vijl te verwijderen.
12:00 – 12:45

Een Fausse Route, komt dit nog goed?

door Machteld Siers

Vol goede moed een ‘endo’ gestart. Het blijkt lastiger dan gedacht. Rond de glazuur-cementgrens is nog steeds geen kanaal te bespeuren. We geven niet op… fausse route tot gevolg. Wat nu? Wat zijn mijn kansen en die van het element?

Na deze lezing:

 • heeft u tips gekregen om een perforatie te voorkomen;
 • bent u op de hoogte van de mogelijkheden om een perforatie te sluiten;
 • kunt u de prognose inschatten van een element met een perforatie.
12:45 – 14:15

Lunch

14:15 – 15:00

Calciumhydroxide: moet het, mag het, of liever niet?

door Yassaman Elyassi

Calciumhydroxide is bij de meesten bekend als intermediair medicament tijdens de wortelkanaalbehandeling. Maar waarom gebruiken we dit nu? De meningen over het wel of niet gebruiken van calciumhydroxide tijdens de endodontische behandeling zijn verdeeld.

Tijdens deze lezing wordt ingegaan op het gebruik van calciumhydroxide in de endodontologie. Wat zijn de indicaties en toepassingsgebieden voor het gebruik van calciumhydroxide? Hoe breng je het aan en hoe lang laat je het zitten? Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van calciumhydroxide? En zijn er eventueel alternatieven?

Na deze lezing:

 • weet u de meest gangbare toepassingsgebieden voor het gebruik van calciumhydroxide;
 • weet u hoe u calciumhydroxide dient aan te brengen;
 • zijn de mogelijke valkuilen bij u bekend;
 • kunt u een gewogen beslissing nemen over het wel/niet toepassen van calciumhydroxide tijdens de endodontische behandeling.
15:00 – 15:30

Pauze

15:30 – 16:30

De adhesieve afsluiting na een endo. Wat speelt een rol?

door prof. dr. Bas Loomans

Na afloop van een endodontische behandeling resteert er een caviteit die veelvuldig is gecontamineerd met bijvoorbeeld hypochloriet en EDTA. Daarnaast zit de sealer overal waar deze niet thuishoort en gebruiken we alcohol om deze te verwijderen. De vraag die daarbij opkomt, is in hoeverre de huidige endodontische behandelprotocollen het nog mogelijk maken een goede coronale afsluiting te verkrijgen. Zeker als er een opening in een bestaande restauratie moet worden gemaakt en er ook nog eens een stuk van een kroon afbreekt, wordt het helemaal complex.
Ik neem u in mijn presentatie mee in de veranderingen van moderne adhesieve hechtings- en reparatiesystemen en geef u handvatten om beter te begrijpen wat de valkuilen zijn in de adhesieve procedures, in het bijzonder na een endodontische behandeling.

Na deze lezing: 

 • bent u op de hoogte van het belang van een goede afsluiting na een wortelkanaalbehandeling;
 • is uw kennis van de adhesieve hechtingsprocedure opgefrist;
 • kunt u inschatten of de hechtingsprocedure moet worden aangepast vanwege de aanwezigheid van verschillende substraten.
16:30 – 17:00

Vragen en discussie

Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

17:00 >>

Afsluiting

en aansluitend een borrel

Sprekers

F. (Flore) Heiligers-Teeuwen

Flore werkte na haar studie tandheelkunde aan ACTA, die ze in 1998 afrondde, ruim 7 jaar in een grote groepspraktijk in Oegstgeest. De opleiding tot tandarts-endodontoloog aan ACTA voltooide ze in 2005. Ze voerde enkele jaren een verwijspraktijk in Amsterdam en Amstelveen en opende in 2009, samen met Marilka Elst, een verwijspraktijk voor endodontologie in Bussum, genaamd EndoGooi. Flore is medeoprichter van TEN, de vereniging van Tandarts-Endodontologen Nederland. Ook is ze lid van de commissie erkenning tandarts-endodontologen en publiceert ze regelmatig artikelen over endodontische casuïstiek.

S. (Stephane) Browet

Stephane werkt als restauratief tandarts in een groepspraktijk in België. Hij studeerde in 1995 af als tandarts aan de Vrije Universiteit Brussel, waarna hij de 2-jarige postgraduate opleiding Esthetische Tandheelkunde volgde. Vrijwel direct na het afronden van deze opleiding kreeg Stephane de smaak van het doceren te pakken, en wat begon als een voorzichtige poging, groeide uit tot één van zijn grote passies. Vandaag de dag is Stephane zowel nationaal als internationaal een veelgevraagde spreker en cursusleider. Ondertussen heeft hij ook zijn eigen cursuscentrum opgericht, Focus Academy. Onder die noemer geeft hij regelmatig tandheelkundige en mentale cursussen.

P. (Patrick) Vadasz

Patrick rondde in 1996 zijn studie tandheelkunde in Nijmegen af. Na een vruchtbare waarneming bij Vreugdenhil tandartsen in Geldermalsen werkt hij sinds 1998 bij Tandwerk in Nijmegen. In 2006 schafte hij zijn eerste microscoop aan en sindsdien kreeg de endodontie steeds meer prioriteit. In 2010 heeft Patrick binnen Tandwerk een verwijspraktijk voor endodontie opgezet. In het begin van het eerste coronajaar (2020) richtte Patrick de Stichting Extractiebestrijding SEN|T op. SENIT heeft als doel wortelkanaalbehandelingen te bekostigen voor mensen die deze behandelingen niet kunnen betalen.

M. (Machteld) Siers

Machteld voltooide haar studie tot tandarts in Nijmegen. Haar werk als praktijkmedewerker in een algemene praktijk combineerde ze met een beroepsdifferentiatie tot tandarts-endodontoloog. In 1999 rondde ze haar opleiding tot tandarts-endodontoloog af. Sindsdien werkt ze als tandarts-docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier verzorgt ze zowel studentenonderwijs als postacademisch onderwijs. Daarnaast voert zij sinds 1999 een algemene praktijk en een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds 2010 werkt zij bij Samenwerkende Tandartsen Zeist en voert zij daar een verwijspraktijk voor endodontologie.

Y. (Yassaman) Elyassi

Yassaman studeerde in 2015 cum laude af als tandarts aan het ACTA. Naast haar werk in de algemene praktijk is ze verbonden gebleven aan het ACTA, waar ze onder meer onderwijs geeft. In 2021 rondde ze de specialisatie tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA af. Sinds 2021 is Yassaman eigenaar van een algemene praktijk in Drachten en werkt daar als endodontoloog. Ze is ook actief in het UMC Groningen, waar ze één dag per week lesgeeft op de afdeling endodontologie. Daarnaast is ze bezig met een promotietraject aan het ACTA, met de focus op het gebruik van biomaterialen in de endodontologie.

Prof. dr. B. (Bas) Loomans

Bas promoveerde in 2007 op het gebied van de adhesieve tandheelkunde. In 2008 werkte hij enkele maanden als gastdocent/onderzoeker aan de KU Leuven. In december 2021 is hij benoemd als hoogleraar Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde aan het Radboudumc. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, geeft onderwijs en postacademische cursussen en wordt regelmatig gevraagd voor lezingen in binnen- en buitenland. Ook is hij initiator van het Radboud Tooth Wear Project, een omvangrijk klinisch project gericht op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Daarnaast begeleidt hij PhD-studenten op het gebied van ernstige gebitsslijtage, innovatieve diagnostiek en ‘smart’ composietmaterialen. Hij is (co-)auteur van 80 internationale publicaties en diverse boekhoofdstukken. Naast zijn aanstelling aan het Radboudumc werkt hij één dag per week als algemeen practicus in verwijs- en groepspraktijk Mondzorg Oost in Nijmegen. Daar gaat zijn aandacht uit naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren

Tarieven

NVvE-lid

€ 365, –

Niet NVvE-lid

€ 415, –

Student

€  75, –

Deelname aan dit congres levert u 5,5 KRT-punten op. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.
Voorbereidingen op inhoud en/of studielast: geen

Klik op onderstaande link om uw registratie te starten. Uw inschrijving wordt na ontvangst van uw betaling automatisch bevestigd. De factuur die u hierbij ontvangt is tevens uw toegangsbewijs. In de week voorafgaand aan het congres sturen wij u nog een e-mail met daarin de laatste praktische zaken.

De deelnamefee is inclusief koffie/thee arrangement, uitgebreide lunch en borrel na afloop. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online. Desgewenst kunnen we u een certificaat toesturen.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres: annuleringskosten 30 euro;
 • Bij annulering tot 1 maand vóór het congres vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
 • Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
 • Bij annulering daarna vindt geen restitutie plaats.

Mocht u onverhoopt niet kunt deelnemen, dan is het mogelijk om uw registratie over te dragen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Stuur in dit geval een mail naar: nvve@dmdesk.nl met daarin naam, e-mail en BIG-nummer van de persoon aan wie u de registratie wilt overdragen.

Bekijk hier de overige algemene en annuleringsvoorwaarden voor NVvE Congressen.

Registreren

KLIK HIER OM TE REGISTREREN