Voorjaarscongres 2023

NVvE Voorjaarscongres, zaterdag 11 maart 2023

Via allerlei media worden we dagelijks geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen. Soms veelbelovend, soms onheilspellend. De vraag is wanneer we te maken hebben met gefundeerde, op waarheid gebaseerde berichtgeving of met ‘alternative facts’ die vooral bedoeld zijn om het publiek te prikkelen en imponeren.
Tijdens het voorjaarscongres ‘Root Cause: de wetenschap’ worden verschillende actuele thema’s op het gebied van de endodontologie tegen het wetenschappelijke licht gehouden en rapporteren onderzoekers van de drie tandheelkunde-opleidingen over recente resultaten die gefundeerde handvatten kunnen bieden in de dagelijkse praktijk.

Onze sprekers Aukje Bouwman, Niek Opdam, Sune Demant, Mark Laske, Joerd van der Meer, Hagay Shemesh en Athina Georgiou leggen u haarfijn de wetenschappelijke kant van de thema’s uit onder het toeziend oog van onze moderator van de dag: Machteld Siers.

Bedenk u niet en schijf u vandaag nog in!
Ik kijk er naar uit om u op 11 maart in de Johan Cruijff ArenA te kunnen verwelkomen!

Hartelijke groet,


Mereille Buma
Voorzitter NVvE

PS: Registreren voor 21 januari wordt enorm gewaardeerd. Alle vroegboekers ontvangen op de dag zelf een leuke attentie!

Programma

8:00 – 9:00

Inloop en registratie

9:00 – 9:15

Opening

Inleiding door voorzitter Mereille Buma en voorstellen moderator Machteld Siers, tandarts-endodontoloog

9:15 – 10:45

Over cracks en barsten in tanden: behandelen of afwachten?

door Aukje Bouwman en Niek Opdam

Gebitselementen hebben tijdens het leven het nodige te verduren en we komen dan ook regelmatig allemaal barsten en scheuren tegen waarbij de vraag opkomt: wat moeten we ermee?

Alles lijmen, al dan niet met openslijpen, voorkomt een heleboel problemen, zo wordt wel beweerd, maar is dat zo? Hoeveel onbehandelde cracks en scheuren leiden op termijn tot problemen, en zijn die dan nog op te lossen? Kun je catastrofale complicaties voorkomen door veel preventief te restaureren, of veroorzaken we dan wellicht meer problemen?

Vanuit de endodontologie en restauratieve tandheelkunde zullen tandarts endodontoloog Aukje Bouwman en universitair hoofddocent en adhesief tandarts Niek Opdam proberen de waarheid te achterhalen.

Na deze lezing:

 • kent u de verschillende typen onvolledige fracturen in gebitselementen;
 • kent u de klinische symptomen die behoren bij de verschillende factuurtypen;
 • bent u op de hoogte van de prognose van de verschillende typen onvolledige fractuur;
 • kent u de behandelmogelijkheden van onvolledige randfracturen;
 • heeft u kennis genomen van de wetenschappelijk onderbouwde behandelopties voor onvolledige randfracturen.
10:45 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:00

The dynamic dental pulp: the pulpal tissue response to advanced carious lestions

door Sune Demant

The use of vital pulp therapies in cases of advanced carious lesions is experiencing a renaissance as an alternative to advanced carious lesions. However, a recent position statements have indicated that the available scientific evidence at the moment is insufficient to provide exact guidelines for the use of such treatments. A missing link is the association between clinically relevant variables such as radiographic penetration depth and carious lesion activity and the actual penetration depth of the bacteria and the inflammatory status of the pulp.

Learnings:

 • Understanding the Interplay between the developing carious lesion and the response of the dental pulp;
 • Learn how to diagnose advanced carious lesions with a focus on pulpal health and repair;
 • Know what management strategies are available for the treatment of the Advanced Carious lesions.
12:00 – 12:45

Patiënten gepersonaliseerde mondzorg verlenen. Een update vanuit het practice based research netwerk Nijmegen

door Mark Laske

Het leveren van gepersonaliseerde en doelmatige, goede zorg is iets wat zorgverleners dagelijks proberen na te streven in de praktijk. Deze begrippen zijn echter ruim te interpreteren en worden door iedere zorgverlener op een eigen wijze toegepast. Daarnaast bereiken ons via allerlei media nieuwe technieken en behandelmethodes, maar in hoe verre dragen deze bij in het verlenen van duurzame zorg? Het uitdrukken van kwaliteit van gepersonaliseerde zorg is dan niet eenvoudig en kan vanuit verschillende oogpunten bekeken worden. De betrokken partijen binnen de Nederlandse tandheelkunde, patiënten, mondzorgverleners, beroepsverenigingen, universiteiten, zorgverzekeraars en politiek Den Haag, hebben zo hun eigen prioriteiten en belangen binnen dit spanningsveld.

Een groot deel van de Nederlandse samenleving bezoekt de tandarts voor controle, preventie en eventueel behandeling. Deze verrichtingen worden bijgehouden in het patiëntenjournaal waar onderzoek mee verricht kan worden. De afgelopen jaren heeft een groot aantal praktijken zich verzameld in het ‘practice-base-research-netwerk Nijmegen’, met wiens gegevens groot onderzoek is gedaan naar levensduur van grote aantallen restauraties, wortelkanaalbehandelingen en decision making. Deze uitkomsten hebben ons, naast de levensduur van restauraties, ook veel inzicht verschaft in de betrokken risicofactoren.

Tijdens deze presentatie zullen de klinische resultaten uit het practice-base-research-netwerk Nijmegen worden besproken.

Na deze lezing:

 • heeft u meer inzicht in de praktijk-, patiënt- en tand gerelateerde risicofactoren;
 • heeft u meer inzicht in de mogelijkheden van het verlenen van persoonsgerichte zorg;
 • heeft u kennis opgedaan in het uitvoeren van een cariës-risico-bepaling;
 • heeft u meer inzicht in de risicofactoren die kunnen leiden tot een endodontische behandeling.
12:45 – 14:00

Lunchpauze

14:00 – 14:45

Robotica en artificial intelligence in de Endodontologie

door Joerd van der Meer

´Artificial intelligence´ en ´robotica´ zijn nauw met elkaar verweven, omdat er voor de aansturing van een robot zeker een vorm van intelligentie nodig is om deze veilig te laten functioneren. Maar artificial intelligence (AI) wordt ook solitair ingezet om bijvoorbeeld een industrieel proces te superviseren. Toch is het vaak onduidelijk wat er bedoeld wordt met AI en worden termen als ‘artificial intelligence’, ‘machine learning’, ‘deep learning’ en ‘neural networks’ door elkaar heen gebruikt, tot grote verwarring van velen.

Waar we in de samenleving inmiddels een heleboel voorbeelden van AI (op websites) en robots (grasmaaiers, stofzuigers) zien, lijkt de medische wereld toch wat verstoken van toepassingen van AI en robots. Maar dit is schijn, want onder de oppervlakte wordt in de medische wereld hard gewerkt aan allerlei applicaties die AI gebruiken. Ook zal het niet lang duren voordat de eerste robots zullen worden toegepast in de tandheelkunde.
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van wat AI (en al die andere termen) en robotica precies inhouden en wat hun rol gaat worden binnen de endodontologie.

Na deze lezing:

 • heeft u kennis van de termen Artificial Intelligence (AI), machine learning en neural networks en de betekenis daarvan;
 • heeft u kennis van de toepassingen van AI in de endodontologie;
 • heeft u kennis van de toepassingen van robotica in de endodontologie.
14:45 – 15:30

Niet alles wat kan, hoeft: passende zorg in de endodontologie.

door Hagay Shemesh

De optie van het niet behandelen van parodontitis apicalis of andere endodontische aandoeningen is gebaseerd op een risicoanalyse, aannames en persoonlijke overwegingen van de behandelaar en de patiënt. Nieuwe inzichten in dit proces, zoals klinische studies over lange termijn, kosten-batenanalyse en systemische factoren maken de beslissing nog moeilijker dan die al was. In deze presentatie worden de verschillende overwegingen uitgelegd met klinische voorbeelden en situaties uit de praktijk.

Na deze lezing:

 • kunt de risico’s van het niet-behandelen van niet-pijnlijke parodontitis apicalis bij een endodontisch behandeld element benoemen;
 • kunt u de invloed van diversiteit van patiënten op de behandeling herkennen;
 • kunt u de kosten-batenanalyse van herbehandeling van het wortelkanaal vergelijken met alternatieven.
15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 16:45

Think outside the canal

door Athina Georgiou

Apical periodontitis (PA) is the inflammation around the root tip of a tooth in response to microorganisms in the root canal space and has a high prevalence in adults. Dentists very often find a radiolucency, and apical periodontitis, on a random radiograph: the incidental finding. This indicates a problem that might require some treatment, and the patient is informed. However, the patient often hesitates and cannot decide whether to undergo root canal treatment or not because of the high cost. It doesn’t bother him anyway. Very often the question arises: what are the consequences if I do not receive treatment?
In our project we tried to gather evidence about the effect of apical periodontitis in the levels of circulatory inflammatory mediators and to understand the role of the endodontic microbiome to that.

Learnings:

 • Understand the current evidence on the effect of apical periodontitis on inflammatory mediators;
 • Learn about the endodontic microbiome and how it is affected by clinical features;
 • Understand that the current knowledge about host-microbiome interactions in apical periodontitis.
16:45 – 17:00

Vragenronde en discussie

Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

17:00 >>

Afsluiting

en aansluitend een borrel

Sprekers

M. (Machteld) Siers

Machteld deed tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN). Haar werk als praktijkmedewerker in een algemene praktijk combineerde zij met een beroepsdifferentiatie tot tandarts-endodontoloog.
In september 1999 heeft zij het examen tot tandarts- endodontoloog met succes afgelegd. Vanaf die tijd werkt zij als tandarts-docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier verzorgt zij zowel studentenonderwijs als Post Academisch Onderwijs. Hiernaast voert zij sinds 1999 algemene praktijk en een verwijspraktijk voor endodontologie. Sinds 2010 werkt zij bij Samenwerkende Tandartsen Zeist en voert zij daar een verwijspraktijk voor endodontologie.

A.G.M. (Aukje) Bouwman

Aukje was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millennium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken. Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. Sinds het afronden van de opleiding is zij werkzaam bij de afdeling tandheelkunde van het Radboud UMC Nijmegen en verzorgt zij studentenonderwijs en post academisch onderwijs op het gebied van de endodontologie. Daarnaast is zij werkzaam in haar verwijspraktijk voor endodontologie in Nijmegen.

Dr. N.J.M. (Niek) Opdam

Niek, afgestudeerd als tandarts in 1980, is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Radboud UMC Nijmegen. Naast het geven van onderwijs doet hij onderzoek op het terrein van de restauratieve tandheelkunde met als speciale aandachtsgebieden restauratief werk in de algemene praktijk, secundaire cariës en ernstige gebitsslijtage.

In 1998 promoveerde hij op een proefschrift met als titel “Clinical procedures for posterior composite restorations”. Van zijn hand zijn meer dan 135 artikelen in internationale tijdschriften ( h-index = 36 ). Hij was spreker op diverse internationale congressen over de gehele wereld. Van 2012-2016 was hij visiting Professor aan de Federal University of Pelotas, Brazilië. Niek Opdam is editorial board member van Journal of Dentistry en Journal of adhesive dentistry en vanaf 1 januari 2023 is hij voorzitter van de European Federation of Conservative Dentistry EFCD. Voor zijn werk ontving hij prijzen zoals de Ryge-Mahler award van de IADR voor klinisch onderzoek en de Ivar Mjör Award voor practice based research. Niek Opdam heeft een parttime verwijspraktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Den Bosch.

Dr. S. (Sune) Demant

Sune graduated as a dentist from Copenhagen University in Denmark in 2011. He has carried out several research projects related to endodontics, as well as in undergraduate teaching. Sune has since his graduation combined research with clinical work and limited his practice to endodontics since 2014.
He graduated: Oral Health Sciences Postgraduate program Endontology ACTA, Amsterdam in 2021 and completed his PhD at the University of Copenhagen in 2022.

Dr. M. (Mark) Laske

Mark studeerde tandheelkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het behalen van zijn diploma werkte hij in verschillende algemene praktijken in Nederland en Noorwegen (Oslo). Momenteel werkt hij als tandarts, algemeen practicus, in Arnhem, als tandarts in het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, en als post-doc onderzoeker aan de Radboudumc. In 2019 promoveerde Marc op het proefschrift: Patient or dentist, who is key? aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. J. (Joerd) van der Meer

Joerd deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1998 tot januari 2002 was hij docent en onderzoeker bij de afdeling Endodontologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende twee dagen per week. Sinds januari 2002 werkt hij ook parttime bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 promoveerde op 3D-technologie en digitale workflows. Ook is hij sinds 2009 Honorary Research Associate bij het University College of London Eastman Dental Institute.

Dr. H. (Hagay) Shemesh

Hagay studeerde in 1990 af als tandarts en in 2000 als tandarts-endodontoloog. Vervolgens werd hij in 2002 tandartsdocent aan ACTA. Sinds 2004 werkt hij als endodontoloog in de verwijspraktijk voor tandheelkunde te Amsterdam. In 2009 promoveerde hij cum laude aan de UvA en tot 2019 was hij de coördinator van de sectie Endodontologie op ACTA. Momenteel is hij universitair hoofddocent aan de sectie endodontologie op ACTA, alwaar hij ook studenten, tandarts-endodontologen in opleiding en promovendi begeleidt. Ook is hij bezig met zijn eigen onderzoeksprojecten, vaak in samenwerking met internationale universiteiten.

Dr. A.C. (Athina) Georgiou

Athina is endodontist in training at ACTA and clinical lecturer. She completed her dental education in 2014 at the National and Kapodistrian University of Athens and her PhD in September 2022 at the University of Amsterdam. For her PhD project she received several international awards, including the annual research award (2019) by ESE and the global Hatton award (2022) by IADR, representing the European Division. Her research interests lie in endodontic microbiology and immunology.

Locatie

Johan Cruijff ArenA

Het NVvE Voorjaarscongres vindt plaats in het multifunctionele stadion: De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Adres: Johan Cruijff Boulevard 1, Amsterdam > Hoofdingang E
Parkeren: P1/Transferium.
Dagkaart parkeren verkrijgbaar bij de automaat voor 30 euro.

Tarieven

NVvE-lid

€ 365, –

Niet NVvE-lid

€ 415, –

Student

€  75, –

Deelname aan dit congres levert u 5,5 KRT-punten op. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.

Klik op onderstaande link om uw registratie te starten. Uw inschrijving wordt na ontvangst van uw betaling automatisch bevestigd. De factuur die u hierbij ontvangt is tevens uw toegangsbewijs. In de week voorafgaand aan het congres sturen wij u nog een e-mail met daarin de laatste praktische zaken.

De deelnamefee is inclusief koffie/thee arrangement, uitgebreide lunch en borrel na afloop. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online. Desgewenst kunnen we u een certificaat toesturen.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres: annuleringskosten 30 euro;
 • Bij annulering tot 1 maand vóór het congres vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
 • Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
 • Bij annulering daarna vindt geen restitutie plaats.

Als u onverhoopt niet kunt deelnemen, dan is het mogelijk om uw registratie over te dragen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Stuur in dit geval een mail naar: nvve@dmdesk.nl met daarin naam, e-mail en BIG-nummer van de persoon aan wie u de registratie wilt overdragen.

Bekijk hier de overige algemene en annuleringsvoorwaarden voor NVvE Congressen.