NVvE Voorjaarscongres 2019

Voorjaarscongres, zaterdag 30 maart 2019

Trauma… Oh nee! Wat nu? 

Een gebitstrauma. Altijd onverwacht, altijd maximale impact en altijd vervelend! U heeft het allemaal wel eens meegemaakt: een patiënt die van een stoepje gleed, botste met een elleboog op het voetbalveld of – zeldzamer – een ontmoeting met een ijshockey puck niet wist te vermijden. 

Sporters die deelnemen aan contactsporten moeten proberen zich maximaal te beschermen tegen gebitstraumata. Door het dragen van gebitsbescherming en in sommige gevallen een helm. Maar traumata gebeuren ook vaak in en om het huis. Deze week zag ik een meneer die van zijn fiets was gevallen. Hij kon zich niets meer herinneren van de valpartij toen hij midden op straat bijkwam. Op de spoedeisende hulp viel bij het uittrekken van zijn trui element 21 op de grond…

En wat dan? Wat is de diagnose? Hoe ga je voorspelbaar en zeker te werk? Kun je een traumabehandeling standaardiseren? Hoe zit het met de etiologie en de prognose op de lange termijn? Hoe herken je de verschillende soorten resorptie? Wat doe je met verkleuringen die soms jaren later pas optreden? En wat is er esthetisch nog mogelijk met een getraumatiseerd element?
Tijdens ons voorjaarscongres op zaterdag 30 maart komen deze vragen allemaal aan de orde. Het belooft een interessante dag te worden! Bent u erbij?

Ellemieke Hin
Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Ontvangst

registratiebalie open

9:00 – 9:10

Opening

Inleiding door voorzitter Ellemieke Hin en voorstellen moderator Walter van Driel.

9:10 – 10:30

Trauma bij defensie; wapenfeiten

door Kathelijn Voet en Bart van den Heuvel

Niets kan je werkdag in de praktijk zo verstoren als een ‘vers’ trauma. En tegelijkertijd is er geen behandeling waarbij de beslissingen die je op dat moment neemt zo’n grote invloed hebben op de uitkomst. Aan de hand van veel klinische voorbeelden passeren verschillende typen fracturen de revue waarbij de nadruk ligt op de eerste opvang van de traumapatiënt.

Leerdoelen

 • U weet hoe u met uw team dento­alveolair trauma gestandaardiseerd opvangt in de praktijk.
 • U herkent verschillende typen tandheelkundig trauma.
 • U kunt de primaire opvang van de trauma patiënt benoemen.
 • U kunt de vervolghandelingen benoemen die nodig zijn om tot een voorspelbaar resultaat te komen.
10:30 – 11:00

Pauze en bezoek exposanten

11:00 – 12:30

Los-vast in de traumatologie

door Michiel de Cleen

Luxaties van tanden als gevolg van trauma komen vaak voor en kunnen variëren van een op het oog onschuldige subluxatie tot een hopeloos lijkende avulsie. Bij de behandeling ervan is afwachten vaak een goede keus. In andere gevallen is razend snel ingrijpen juist van doorslaggevend belang. Michiel de Cleen laat in deze lezing zien hoe u als tandarts snel en betrouwbaar de schade aan parodontium en pulpa in kaart kunt brengen en hoe u op grond van de beschikbare diagnostische informatie de juiste behandeling op het juiste moment kunt uitvoeren.

Bij milde luxaties richt die behandeling zich met name op het herstel van de pulpa, bij ernstiger luxaties juist meer op de genezing van het parodontium en de preventie van wortelresorptie. Gebaseerd op laboratoriumonderzoek zijn veelbelovende strategieën ontwikkeld om vooral ontstekings-­ en vervangingsresorptie te voorkomen. In deze lezing worden deze strategieën op hun klinische waarde geschat en worden aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

Leerdoelen

 • U kunt in het geval van een (sub)luxatie de prognose voor herstel van de pulpa bepalen.
 • U kunt in het geval van een (sub)luxatie de prognose voor herstel van het parodontium bepalen.
 • U kunt moderne inzichten, technieken en hulpmiddelen gebruiken om ontstekings- en vervangingsresorptie zo goed mogelijk te voorkomen.
12:30 – 14:00

Lunch en bezoek exposanten

14:00 – 15:00

Internal and external cervical root resorption: diagnosis and treatment

door Athina Mavridou 

Internal and external cervical root (ECR) resorption are often misdiagnosed, since they have a similar clinical and radiographical appearance. The difficulty becomes even higher due to the limitations of the conventional radiographic techniques and to the lack of knowledge in interpreting the radiographic and clinical manifestations of these two conditions, leading clinicians to a wrong diagnosis and subsequently treatment planning. The aim of this lecture is firstly to help clinicians to discern the characteristics of these two resorption types, so as to better differentiate them and secondly to propose a treatment strategy for ECR and internal root resorption cases. To obtain a better understanding of these clinical examples, an illustrative analysis by cone­beam CT, histology and micro­CT (3D models) will be shown.

Key learning points

 • What are the characteristics of ECR and internal resorption?
 • How can we differentiate between ECR and internal resorption?
 • What should we consider before treatment decision?
15:00 – 15:45

Van Auw naar Beter; de initiële behandeling

door Els Duijst

Een acuut tandentrauma vereist snel EHBO­ ingrijpen. Onder tijdsdruk moeten bij de initiële traumabehandeling beslissingen genomen worden die van invloed kunnen zijn op het esthetisch eindresultaat direct en op de lange termijn. Denk hierbij aan botbehoud bij fracturen en ankylose, spaarzaam omgaan met hard en zacht tandweefsel en neveneffecten van het gebruik van tandheelkundige materialen die verkleuringen van frontelementen kunnen geven. Ook de multidisciplinaire aanpak moet op tijd gestart worden, om de mogelijkheden van orthodontisch sluiten, autotransplantatie, implantaat of etsbruggen te bepalen. Een aantal aspecten zullen de revue passeren waarbij de nadruk ligt op een multidisciplinaire behandeling.

Leerdoelen

 • U ziet in wanneer het verstandig is om alter natieve behandelingen met een multidisciplinair team te evalueren.
 • U (her)kent de esthetische bijwerkingen van tandheelkundige materialen.
 • U bent op de hoogte van alternatieve behandelingen ter vervanging van een getraumatiseerd element.
15:45 – 16:15

Pauze en bezoek exposanten

16:15 – 17:00

Le definitif, c’est le provisoire; de behandeling op termijn

door Rian Buursen

Een trauma tand betekent levenslang onderhoud. Wat in eerste instantie een mooi resultaat was, kan na een jaar weer een vervolgbehandeling nodig hebben. Traumatanden hebben een verhoogd risico op problemen op termijn. Daarom is een verlengd controleregime nodig om tijdig te kunnen ingrijpen. Resorptieprocessen bij ankylose, ont­stekingsresorptie en cervikale resorptie zijn beter in een vroeg stadium te behandelen. Verkleuringen die op termijn ontstaan door endodontische materialen, obliteratie en terugkomende grijsverkleuring bij microcracks of andere lekkage, leiden vaak tot herbehandeling. De mogelijkheden van bleken en het gebruik van composiet of keramische veneers zijn hierbij van belang. Aanhechtings­ en botverlies bij secundaire ontstekingen zijn van belang voor alternatieven. We bespreken een aantal patiënten die bij ons langdurig onder controle zijn.

Leerdoelen

 • U kunt de controlemomenten op de lange termijn benoemen.
 • U leert het verwachtingspatroon van een traumapatiënt bij te stellen en u kunt de patiënt wijzen op late complicaties.
 • U heeft inzicht in micro­invasief restaureren met behoud van zo veel mogelijk restweefsel, denk aan keramische veneers.
 • U leert niet alleen naar het getraumatiseerde element te kijken, maar ook naar rand verschijnselen, zoals botverlies.
17:00 – 17:15

Vragen uit de zaal voor sprekerspanel op podium

17:15 >>

Borrel

Sprekers

Kathelijn Voet en Bart van den Heuvel

Kathelijn Voet studeerde tandheelkunde aan ACTA. Na haar afstuderen in 2004 ging zij aan de slag bij de Koninklijke Marine, waar zij als algemeen militair tandarts werkte in Den Helder, in het Caribisch gebied en aan boord van verschillende schepen. In 2012 voltooide Kathelijn de opleiding tot endodontoloog aan ACTA. Op dit moment is zij regiomanager van defensielocatie Den Helder, waar zij ook als endodontoloog werkzaam is.

Bart van den Heuvel studeerde tandheelkunde aan ACTA en vervulde aansluitend zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als tandarts bij het Korps Mariniers. In 1995 verliet hij de dienst om de opleiding tot endodontoloog te volgen. Naast de opleiding werkte hij in diverse tandartspraktijken, waarna hij terugkeerde bij de Marine als Hoofd Tandheelkunde Den Helder en later als Hoofd Tandheelkundige Dienst Zeemacht. Sinds de oprichting van de Defensie Tandheelkundige Dienst in 2016 is Bart commandant van deze dienst.

Michiel de Cleen

Michiel de Cleen is tandarts-endodontoloog te Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden in de praktijk geeft hij regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van de endodontologie. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de diagnostiek en behandeling van tandletsels.

Athina Mavridou

Athina-Maria Mavridou graduated from the Dental School of the National Kapodistrian University of Athens in 2004. In 2008 she completed a 3 year postgraduate program in endodontics, at the University of Ghent in Belgium, investigating the influence of laser on root canal. From 2008 to 2010 she worked as an endodontist at the university clinic of Groningen. Since 2010 she works as an endodontist at Endo Rotterdam, while performing in parallel a PhD on the topic of external cervical resorption at BIOMAT research cluster of KU Leuven in Belgium.

Els Duijst en Rian Buursen

Els Duijst-van Cruchten behaalde haar tandartsdiploma in 1986 aan ACTA en was daar vervolgens werkzaam op de afdeling Orale Functieleer tot 1989. In 1990 startte Els haar eigen praktijk, waarin ze full-time werkte. Van 2000 tot 2003 volgde ze de Master of Science opleiding in de endontologie aan ACTA en na het behalen van dit diploma verbond ze zich aan de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde Amsterdam.

Rian Buursen behaalde haar tandarts diploma in 1998 aan ACTA en ging aansluitend werken in de algemene praktijk. Sinds 2001 is Rian verbonden aan de Verwijspraktijk voor Tandheelkunde in Amsterdam. Door Hein de Kloet en Abe ten Have werd Rian opgeleid in de restauratief esthetische tandheelkunde en sinds 2003 is Rian docent en verzorgt ze cursussen en hands-on trainingen voor onder andere Quality Practice ( ACTA Dental Education) en DCM.

Al geruime tijd behandelen Els Duijst en Rian Buursen in het kader van een multidisciplinaire behandeling, dentale trauma patiënten.

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren