Voorwoord

Nieuwe kansen in de endodontologie! Dan denkt u, als kind van deze tijd, natuurlijk ook direct aan digitalisering. En ja, dat staat zeker op ons programma. Maar er zijn ook andere vlakken waar nieuwe kansen zich openbaren. De sprekers van de 3 universiteiten in Nederland zullen u laten zien welke ontwikkelingen op dit moment onderzocht worden en waar ze mee bezig zijn. Een dag, door onze wetenschappelijke commissie in elkaar gezet en begeleid door moderator dr. Luc van der Sluis, vol vernieuwingen, toekomstbeelden en kansen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en zorg dat u erbij bent!

Danielle Boonzaaijer

Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Registratie en ontvangst

Algemene Ledenvergadering (alleen toegankelijk voor leden)

9:00 – 9:15

Opening door de voorzitter

en introductie moderator dr. Luc van der Sluis

9:15 – 10:45

Influence of Root Canal Anatomy in Clinical Practice

door prof. dr. Marco Versiani

Over the last century, the complexity of the root canal system has been well documented by several methods. Nowadays, it has been well established that outcomes of non-surgical and surgical endodontic procedures are highly influenced by variations in root canal anatomy. Thus, clinicians ought to be aware of complex root canal structures to enhance the success rate of endodontic procedures. Technological advancements in non-destructive 3D computed tomographic imaging have given rise to more accurate methods for evaluation of tooth anatomy. This lecture is focused on the description of the main results obtained in clinical and laboratory studies on the root and root canal anatomy using CBCT and micro-CT technologies.

Take Home Messages:

 • Successful root canal treatment requires an accurate diagnosis of the root canal system.
 • The most frequent forms of root and canal systems and its variations must be known.
 • The ability to recognize and locate unsuspected canals can be enhanced by using contemporary tools.
10:45 – 11:15

Koffiepauze

door dr. Dirk Mettes

Hans Genet (1944-1989) was een gedreven docent en clinicus met een uitgesproken voorliefde voor de endodontologie. Hij opende honderden studenten en tandartsen de ogen met een toen voor ons land revolutionaire kijk op de endodontie.

Na zijn overlijden is ter nagedachtenis aan hem door de NVvE de Hans Genetlezing ingesteld. Deze lezing geeft sprekers een podium waarop zij hun klinisch gerelateerde vrije associaties binnen het vakgebied kunnen uiten. De eerste Hans Genetlezing werd in 1990 gehouden.

Sindsdien is de lezing, met een onderbreking van enkele jaren, een periodiek terugkerend onderdeel van de NVvE-congressen.

Dit jaar heeft de NVvE Luc van der Sluis uitgenodigd om de lezing te verzorgen. Luc werktsinds 1993 als Tandarts Endodontoloog en is momenteel afdelingshoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en is Principal Investigator van het Kolff Instituut (Universiteit Groningen). De huidige focus van zijn onderzoek is de preventie van parodontitis apicalis en de desinfectie van het wortelkanaal.

Luc van der Sluis is lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvE.

11:15 – 12:00

Technologie en 3D workflows in de endodontologie

door dr. Joerd van der Meer

Digitale technologie gaat een steeds grotere rol spelen in de tandheelkunde. Daarbij gaat het om relatief nieuwe technologie als de conebeam CT, 3D-gezichtsscanners en intra-orale scanners. Nu al is het mogelijk om met behulp van deze technologie behandelingen beter voor te bereiden. Maar de verwachting is dat er in de komende jaren veel meer nieuwe technologie zal worden geïntroduceerd die niet alleen de diagnostiek gemakkelijker maakt, maar ook de behandelplanning en uitvoering van behandelingen. Deze verschuiving moet ertoe leiden dat ‘moeilijke’ behandelingen gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd en dat de eindresultaten van een voorspelbare en hoge kwaliteit zullen zijn. Ook voor de endodontologie wordt deze ontwikkeling verwacht. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de nieuwe digitale technologie zoals die kan worden toegepast in de endodontologie. 

Leerdoelen:

 • Kennis hebben van de digitale technologie die bij de endodontologie kan worden toegepast.
 • Kennis hebben van de nieuwe technologie die kan worden verwacht in de nabije toekomst.
 • Kennis hebben van de invloed die de introductie van nieuwe technologie kan hebben.
12:00 – 13:00

Guided Endodontics

door dr. Thomas Connert

Pulp canal calcification (PCC) is a common sequela of dental trauma and also occurs in elderly patients due to a lifelong apposition of secondary and tertiary dentine. PCC is considered as a sign of pulp vitality, and unless there is clinical and radiographic evidence of pulp necrosis, root canal treatment is not indicated. However, up to one-third of traumatized teeth with PCC may develop apical pathology in the long term. Root canal treatment is very challenging in these cases and is associated with a high failure rate, especially in mandibular incisors. Even with the use of a dental microscope, the preparation of an adequate access cavity may lead to excessive substance loss that impairs stability and thereby reduces the long-term prognosis of the tooth.

Recently, a new method was introduced for treatment of calcified teeth and periapical pathosis called Guided Endodontics. With the help of special software, alignment of CBCT-data with an optical surface scan allows virtual planning of an ideal access cavity. Subsequently, a template can be produced by means of a 3D printer. This template guides a minimally invasive drill to the calcified root canal. Ex vivo studies and case reports showed that this technique provides minimally invasive access cavities.

Take Home Messages:

 • Root canal treatment of teeth with pulp canal calcification is challenging.
 • Guided Endodontics is a safe and minimally invasive method for root canal location and prevention of technical failures in teeth with pulp canal calcification and apical periodontitis.
12:00 – 14:15

Lunchpauze en posterpresentaties

Posterpresentatie door: mw. Mercedes Cencillo

Bekijk hier de poster

14:15 – 15:00

Overzicht onderzoek bij ACTA en parodontitis apicalis, het metagenoom van de infectie en algehele gezondheid.

door dr. Suzette van der Waal

Uit de literatuur komt naar voren dat er een relatie bestaat tussen parodontitis apicalis (PA) en andere aandoeningen zoals cardiovasculaire aandoeningen, pre-eclampsie, nierziektes of diabetes mellitus. Echter, een causaal verband is nog niet aangetoond. Naast de relatie PA en co-morbiditeit is het misschien nog wel belangrijker om te onderzoeken of PA een effect heeft op gezonde individuen. Het komt geregeld voor dat PA niet oplost na een wortelkanaalbehandeling. Wanneer de PA niet symptomatisch is, dan vragen tandarts en patiënt zich af of het kwaad kan om de laesie te monitoren. Bij gebrek aan bewijs zal iedere behandelaar een ander advies geven.

Tijdens mijn lezing vertel ik u over de lopende onderzoeken die worden uitgevoerd bij ACTA endodontologie. Het bovengenoemde onderzoek licht ik nader toe. Voor deze studie werkt endodontologie samen met de afdeling Preventieve Tandheelkunde van ACTA.

Leerdoelen:

 • Waarom is onderzoek naar een mogelijke invloed van PA op de gezondheid nodig?
 • Waarom is bij ACTA een onderzoek naar PA en gezondheid gestart met een heel nieuwe onderzoeksopzet?
15:15 – 15:45

From oral biofilms to dental pulp stem cells: a peaceful co-existence or a turbulent necessity?

door dr. Xenos Petridis

Endodontic biofilm research focuses on finding effective anti-biofilm regimes. Methods to study biofilms have inherent limitations. The influence of biofilm structure on the efficacy of anti-biofilm solutions is disregarded. Optical coherence tomography can aid in unraveling the mode of action of endodontic anti-biofilm solutions.

Stem cells from the apical papilla and biofilms could co-exist in regenerative endodontic procedures. The adverse effect of bacteria/ biofilms on the properties of the stem cells should be taken into account. Notably, stem cells acquire an immune-competent phenotype at the expense of their dentino-/osteogenic properties when confronted with bacterial components. Toll-like receptor 2 is a pivotal player of this response. Controlling stem cell TLR-priming could lead to more predictable regenerative outcomes.

Take home messages:

 • You are able to describe the influence of the structure of the biofilm on inactivating or removing the biofilm (by flushing agents).
 • You are able to describe the effect of biofilm on stem cells.
 • You are able to indicate which mechanism could influence the effect of bacteria on stem cells.
15:45 – 16:15

Theepauze

16:15 – 17:00

Kwaliteit op basis van onderzoek, Practice based research in Nederland

door dr. Mark Laske, Radboud Universitair Medisch Centrum

Het patiëntendossier heeft zich de laatste jaren ontwikkeld naar meer dan alleen een declaratiesysteem. Patiëntgegevens zoals algemene gezondheid en DPSI waren al onderdeel van de patiëntkaart, maar nu ook bijvoorbeeld het cariësrisico en parafuncties, die het mogelijk maken de zorg meer te individualiseren.

Op behandelingsniveau is het inmiddels bijna vanzelfsprekend dat de diagnose die aan een verrichting ten grondslag ligt, ook wordt vermeld in het dossier, alsmede de gebruikte materialen bij een restauratie, het plaatsen van een kroon of het uitvoeren van een endodontische behandeling.

Wanneer op deze manier patiëntendossiers worden bijgehouden, is het mogelijk om te onderzoeken hoe lang restauratief werk meegaat en welke risicofactoren hierop van invloed zijn. Op de Radboud Universiteit wordt hier in samenwerking met Vertimart en een groep algemeen practici sinds een aantal jaar onderzoek naar gedaan. U hoort er alles over tijdens mijn lezing.

 Leerdoelen:

 • U bent op de hoogte van de overleving van restauratief werk geplaatst binnen de Nederlandse tandartspraktijk.
 • U bent op de hoogte van welke factoren invloed hebben op de overleving van restauratief werk.
 • U bent in staat te reflecteren op uw restauratieve indicatiestelling.
17:00

Afsluiting en borrel

Sprekers

Prof. dr. Marco Versiani

Prof. dr. Versiani received his degree in Dentistry in 1992. Since 1994, he has been working part-time in the Brazilian Military Police Dental Department in which he reached the grade of Lieutenant Colonel. He is a certified specialist in Endodontics (1999), but also in Didactics (1998) and Bioethics (2003).

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”] In 2012, Dr. Versiani concluded his Master Degree and PhD studies at the University of Sao Paulo, in which he is currently a Postdoctoral Research Fellow. He has authored several chapters in Endodontic books and more than 80 peer-reviewed papers, being an editorial board member of the International Endodontic Journal. More recently, he published the book Root Canal Anatomy in Permanent Dentition by Springer.

Dr. Versiani has lectured worldwide focusing on his main research interests that are the influence of root canal anatomy on endodontic procedures using non-invasive 3D X-ray micro-computed tomography, towards the improvement of both chemical and mechanical debridement of root canals.

De huidige focus van zijn onderzoek is de preventie van parodontitis apicalis en de desinfectie van het wortelkanaal.
[/showhide]

Dr. Joerd van der Meer

Joerd van der Meer werkte als tandarts bij de Koninklijke Marine. Van 1996 tot 2001 was hij docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/Mondhygiëne van de RuG. Sinds 2002 werkt hij parttime bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D-technologie en digitale workflows. Ook is hij sinds 2009 Honorary Research Associate bij het University College of London Eastman Dental Institute. Naast zijn werk bij het UMCG werkt hij in de verwijspraktijk voor endondontologie in Zwolle.

Dr. Thomas Connert

Thomas Connert, born in 1981, graduated from the Eberhard Karls University of Tübingen (Germany) in December 2007. Until 2014 he worked full time at the Department of Conservative Dentistry at the University of Tübingen (Head: Prof. Dr. Claus Löst) as a dentist, teacher and researcher.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”]

In 2012 he received a research fellowship of the Walter & Anna Körner Foundation and stayed at the Academic Centre of Dentistry Amsterdam (ACTA) focussing on endodontic microbiology.

From 2014 until now he is an assistant professor at the University School of Dental Medicine Basel, Switzerland (Head: Prof. Roland Weiger). In the year 2016 he worked as a research fellow at the University of Würzburg, Germany focussing on Guided Endodontics and fluorescence properties of composite resins.

[/showhide]

Dr. Suzette van der Waal

Suzette van der Waal, tandarts-endodontoloog, is werkzaam in haar verwijspraktijk in Alphen aan den Rijn. Ook werkt zij als universitair docent bij Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam. Daar geeft ze onderwijs in de endodontologie aan master-studenten.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”] Ook is zij betrokken bij klinisch onderzoek als uitvoerend, coördinerend en hoofdonderzoeker. Suzette heeft de opleiding endodontologie in 2009 afgerond en is in 2015 gepromoveerd op haar proefschrift: A new strategy in endodontic therapy; there’s a lot going on in endodontic disinfection. Ze kreeg daarvoor de WTA Hamer-Duyvensprijs voor het beste tandheelkundige proefschritft van het jaar.[/showhide]

Dr. Xenos Petridis

JXenos Petridis is afgestudeerd als tandarts aan de universiteit van Athene (Griekenland), waar hij ook de postacademische opleiding tot tandarts-endodontoloog voltooide in 2014. Hij verdiepte zich in pulpa stamcellen, hetgeen resulteerde in een publicatie in het Journal of Craniomaxillofacial Surgery. Sinds 2015 werkt Xenos in Groningen als tandarts endodontoloog en als onderzoeker bij het CTM/UMCG. Zijn onderzoek richt zich op orale biofilms: hoe deze de eigenschappen van pulpa-stamcellen beïnvloeden en vice versa.

Dr. Mark Laske

Mark Laske voltooide in 2013 de opleiding tandheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel werkt hij in een algemene praktijk in Dronten. Zijn werkzaamheden aldaar combineert hij met opdrachten binnen het CBT Radboud Universitair Medisch Centrum (MFP) in Nijmegen. Daarnaast is hij PhD-onderzoeker op de afdeling preventieve en curatieve tandheelkunde van het Radboud Umc.

Dr. Luc van der Sluis, moderator

Dr. Luc van der Sluis (ACTA 1985) promoveerde in 2007. Zijn werk in een verwijspraktijk combineerde hij met een aanstelling bij de ACTA. Van 2010 tot 2012 werkte hij bij de universiteit van Toulouse.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”] Sinds 2013 is hij voorzitter van de sectie Conserverende Tandheelkunde bij het CTM-UMCG in Groningen en Principal Investigator bij het Kolffinstituut. Daarnaast is hij lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvE en van de werkgroep richtlijnen endodontologie. Zijn huidige onderzoek richt zich op desinfectie van het wortelkanaal, pulpadiagnostiek en longitudinale klinische tandheelkundige studies.[/showhide]

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren

Registreren

Registreren is niet meer mogelijk