De vijl, het met of de tang | NVvE Najaarscongres 2021

NVvE CONGRES — zaterdag 9 oktober 2021

We staan bijna dagelijks voor de keuze: wat te doen met een endodontisch behandeld element met persisterende of terugkerende klachten? Kiest u samen met uw patiënt voor een herbehandeling? Moet het mes eraan te pas komen? Of is het element verloren en is een implantaat een mooi alternatief? Bestaat er ook nog een kans dat het helemaal geen endodontisch probleem is? … Op zaterdag 9 oktober praten we u bij!

Uiteraard willen we elkaar weer ‘live’ ontmoeten. Daarom hebben we verspreid over het land vijf verschillende locaties geboekt, vanwaar u dit congres kunt volgen. Daarnaast is het mogelijk om het NVvE najaarscongres online vanuit huis te volgen. Dus voor een ieder wat wils! Verdere informatie volgt binnenkort. Maar noteer deze dag vast in uw agenda. Inschrijven is mogelijk vanaf 10 juli.

We kijken er naar uit u te kunnen verwelkomen op een van onze locaties of online!

Mereille Buma
Voorzitter NVvE

Programma

8:45 – 9:00

Ontvangst, lijnen open

9:00 – 9:15

Opening

Inleiding en uitleg ‘spelregels’ door Mereille Buma , voorzitter NVvE en voorstellen moderator Frank van Velzen, kaakchirurg.

9:15 – 10:00

Hans Genet Lezing: hoe leuk is een endo eigenlijk?

door Daniëlle Boonzaaijer

Als we het op een verjaardagfeestje eens vragen, dan is het antwoord duidelijk; “Een wortelkanaalbehandeling? Vreselijk!”. De reputatie van de endodontische behandeling is beneden peil als je het aan de patiënt vraagt. Maar hoe zit dit eigenlijk bij ons, tandartsen? Uit onderzoek blijkt dat er zeker tandartsen zijn die endo’s heel leuk vinden, maar we zien ook het tegenovergestelde. Soms wordt er zelfs tegen de behandeling opgezien.

Dat geeft te denken; zouden we de behandeling leuker kunnen maken? Maar hoe dan? Wat bepaalt of iemand een endo leuk vindt om te doen?  Dit zijn belangrijke vragen omdat onderzoek laat zien dat werkplezier de kwaliteit van zorg positief kan beïnvloeden. Dat zou wellicht betekenen dat werkplezier tijdens een endo, van invloed zou kunnen zijn op de kwaliteit van de endodontische behandeling. Deze Hans Genet lezing zal in het teken staan van werkplezier tijdens endodontische behandelingen.

Na deze lezing:

 • heeft u meer inzicht in de mening van collega’s over werkplezier bij het doen van een endo, de factoren die hierop van invloed zijn, en hoe we deze kennis verder willen gebruiken om endo’s uiteindelijk leuker en beter te maken.
10:00 – 10:45

De herbehandeling: wat, wanneer, hoezo? 

door Bram Lak

Wortelkanaalbehandelingen zijn erg effectief. Helaas leidt de behandeling niet in alle gevallen tot de gewenste uitkomst. Deze zogenaamde ‘post-treatment apical periodontitis’ kan verschillende oorzaken hebben. Welke behandelopties zouden we hierbij moeten overwegen?

Indien behoud van een element gewenst is, zouden we zeker een revisie van de wortelkanaalbehandeling moeten overwegen. Er kunnen zich echter verschillende complicaties voordoen, die de kans op een succesvolle uitkomst negatief kunnen beïnvloeden. Een alternatieve behandeling zou in dergelijke gevallen ook overwogen moeten worden. Natuurlijk kunnen we hierbij terugvallen op de beschikbare literatuur. Maar op basis van welke indicatoren maakt u samen met de patiënt nu de “juiste” keuze?

Na deze lezing:

 • zijn de redenen van het niet slagen van de wortelkanaalbehandeling  bekend;
 • bent u op de hoogte van de slagingskansen van de herbehandeling;
 • kunt u een weloverwogen keuze maken met betrekking tot de behandelopties.
10:45 – 11:15

Pauze

11:15 – 12:30

De endodontische herbehandeling – Just do it!

door Roberto Cristescu

Deze presentatie neemt de deelnemer mee in de actuele wereld van de endodontische herbehandeling, waarbij de klinische aanpak zo veel mogelijk minimaal invasief zal zijn, maar toch efficiënt. Van de kroon tot het apicale deel van het wortelkanaal zullen we laten zien welke procedures en instrumenten het meest geschikt zijn om oa stiften, vulmaterialen en afgebroken instrumenten efficiënt te verwijderen. De voordelen en de beperkingen van deze technieken zullen in detail worden gepresenteerd.

Na deze lezing:

 • bent u op de hoogte van de beschikbare technieken voor het verwijderen van restauratie- en vulmaterialen uit het wortelkanaal tijdens een herbehandeling;
 • kunt u een afgewogen keuze maken uit de beschikbare instrumenten die in de huidige tijd het meest minimaal invasief kunnen zijn voor het uitvoeren van een endodontische herbehandeling.
12:30 – 13:45

Pauze

13:45 – 14:45

Op weg naar succesvolle endodontische microchirurgie

door Carlos Aznar Portoles

Endodontische microchirurgie is een effectieve optie voor de behandeling van parodontitis apicalis. Met de introductie van nieuwe diagnostische technieken en materialen is de behandeling de afgelopen jaren efficiënter geworden. Maar hoe kunnen we deze technieken in de praktijk toepassen? Tijdens deze presentatie worden stap voor stap de verschillende stadia van de apicale microchirurgie doorgenomen om een voorspelbaar resultaat te bereiken.

Na deze lezing:

 • ben u op de hoogte van de nieuwste materialen en technieken op het gebied van endodontische microchirurgie;
 • heeft u inzicht in de verschillende stappen van de endodontische microchirurgie.
14:45 – 15:30

Implantologie, zo lang mogelijk uitstellen of juist doorpakken?

door David Rijkens

Behoud van een eigen tand of kies, indien mogelijk met endodontische (her-)behandeling dient altijd de eerste behandelkeuze te zijn. Soms is de prognose na behandeling echter dermate laag dat een implantaat tijdig zou moeten worden overwogen als een betrouwbaar behandel alternatief. Het kantelpunt richting een implantaat verschilt per patiënt, locatie van het element en de voorgeschiedenis. Kiezen we nog voor een apicale chirurgie of creëren we hiermee te veel schade voor de implantoloog in de toekomst? En als we dan toch besluiten tot implantologie. Op welk traject kan de patiënt dan worden voorbereid? David zal aan de hand van casuïstiek uit de praktijk ingaan op deze vraagstukken.

Na deze lezing:

 • kunt u uw patiënt juist informeren bi de keuze tussen een implantaat of endodontische (her-)behandeling;
 • bent u op de hoogte van de implicaties van apicale chirurgie op een toekomstige implantologiebehandeling;
 • kunt u uw patiënt globaal informeren over het verloop van een implantologisch behandeltraject.
15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 16:45

Oncologie in de mond

door Casper Coppen

In deze presentatie wordt ingegaan op kanker in het hoofdhalsgebied en met name in de mondholte. Van tandartsverwijzing naar MKA chirurg in de regio, naar een hoofdhalscentrum. Hoe is de oncologische zorg in Nederland georganiseerd? Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op aspecten die voor de tandarts van belang zijn. Welke slijmvliesafwijkingen zijn verdacht? Wanneer is het belangrijk om te verwijzen voor nader onderzoek naar de MKA chirurg? Vaak voorkomende maligniteiten in de mondholte en de bijbehorende behandelingen worden besproken. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van postoperatieve radiotherapie en het risico op het ontwikkelen van osteomyelitis van de onderkaak. Van radicale halsklierdissectie naar sentinel node (schildkwachtklier) procedure. De chirurgische zorg blijft in beweging; wat zijn de ontwikkelingen in de hoofdhals chirurgie en hoe wordt in de toekomst deze zorg vormgegeven?

Na deze lezing

 • weet u hoe verdachte slijmvliesafwijkingen in de mond herkend kunnen worden.
 • heeft u inzicht in de oncologische zorg voor het hoofdhalsgebied en een blik op de toekomst.
16:45 – 17:00

Vragenronde en discussie

Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

17:00 >>

Afsluiting

Sprekers

Frank van Velzen

Frank van Velzen studeerde af in de Tandheelkunde aan de VU Amsterdam in 1986. Na het vervullen van zijn dienstplicht als tandarts was hij parttime werkzaam op de afdeling Poli/Centrale indicatie van de VU (later ACTA) en parttime in zijn eigen praktijk in Noordwijk. In 2000 startte hij met de studie Geneeskunde aan de VU in combinatie met de opleiding tot MKA-chirurg, waarna in juni 2007 de inschrijving in het specialistenregister voor MKA-chirurgie volgde. Sinds september 2007 maakt Frank deel uit van de maatschap MKA-chirurgie in het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp, met als aandachtsgebieden de orthognatische en (pre) implantologische chirurgie. In mei 2011 startte hij zijn promotie onderzoek naar risicofactoren in de orale implantologie.

Daniëlle Boonzaaijer

Daniëlle Boonzaaijer (ACTA, 2001) werd in 2003 mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. Na de postdoctorale opleiding endodontologie (ACTA, 2007-2010), werkte ze als tandarts-endodontoloog bij EndoClinics Almere. Sinds 2017 is zij werkzaam als directeur Tandheelkundige Kwaliteit en Veiligheid bij Topmondzorg. In 2011 werd zij lid van het bestuur van de NVvE en was van 2014 tot 2018 voorzitter. Sinds 2016 is Daniëlle bestuurslid van het KiMo. Tevens werkt ze aan een promotietraject over werkplezier bij endodontische behandelingen aan de RUG.

Bram lak

Bram (1977) studeerde tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna werkte hij in de algemene praktijk en parttime als docent bij de afdeling Parodontologie. In 2010 heeft hij de postdoctorale opleiding Endodontologie aan het ACTA afgerond. Sinds 2016 is hij werkzaam in de verwijspraktijk EndoUtrecht.
Van 2011 tot 2016 was Bram penningmeester en voorzitter van TEN. Hij was medeverantwoordelijk voor het opstellen van de NVvE richtlijn “Endodontische diagnostiek en behandeling” en is lid van de commissie Erkenning en herregistratie TE.

Roberto Cristescu

Roberto studeerde in 2004 af als tandarts aan de Universiteit Carol Davila, Boekarest, Roemenië. In 2006, ontving hij de Mastertitel in Biomaterials aan de Politechnics University Boekarest. Vijf jaar later, in 2011, rondde Roberto de opleiding tot Tandarts-Endodontoloog af aan het ACTA. Momenteel is Roberto fulltime endodontoloog in Amsterdam. Zijn focus in de endodontologie is om de evidence based informatie daadwerkelijk dagelijks in de praktijk te brengen. Roberto verzorgt lezingen en cursussen in binnen- en buitenland.

Carlos Aznar Portoles

Carlos is in 2004 afgestudeerd als tandarts aan de Universitat Internacional de Cataluña in Spanje. In 2009 heeft hij hier ook zijn MSc in de endodontologie afgerond. Sindsdien bestaan zijn werkzaamheden uitsluitend uit endodontologie. Carlos heeft zich in 2011 in Nederland gevestigd, waarna hij het ‘Postgraduate programme in Endodontology’ van ACTA (Amsterdam) heeft afgerond. Carlos is erkend als tandarts-endodontoloog door de NVvE (Nederlandse Vereniging voor Endodontologie). Carlos heeft diverse artikelen gepubliceerd in vakbladen, geeft regelmatig nationale en internationale lezingen en hij is gastdocent aan de Universitat Internacional de Cataluña. Ook woont hij regelmatig internationale cursussen en congressen bij op het gebied van endodontologie.

David Rijkens

David (1982) is in 2006 afgestudeerd aan het (ACTA). Van 2009-2012 volgde hij de opleiding Implantologie & Prothetiek aan de VU. Sindsdien is hij erkend als implantoloog NVOI en houdt hij zich fulltime bezig met implantologie. David is mede-praktijkhouder van Mondzorg Kudelstaart, een verwijspraktijk voor implantologie en endodontologie. Daarnaast is hij verbonden aan het ACTA als docent en cursusleiding van de MasterClass Implantologie.

Casper Coppen

Casper is Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurg in het Radboudumc te Nijmegen en het Pantein ziekenhuis in Boxmeer. Na de studie Tandheelkunde (2003), Geneeskunde (2007) en de vervolg opleiding MKAchirurgie (2011) rondde hij het fellowship Hoofdhalsoncologie af in 2013. Tegenwoordig is Casper deels werkzaam in een praktijk voor dentoalveolaire chirurgie in het Pantein ziekenhuis en voor het andere deel in het RadboudUMC; naast de acute traumata bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit de oncologische zorg en reconstructies van het aangezicht.

Locatie

Verspreid over het land hebben we vijf verschillende locaties geboekt, vanwaar u dit congres kunt volgen. Daarnaast is het mogelijk om het NVvE najaarscongres online vanuit huis te volgen. Dus voor een ieder wat wils! Inschrijven is mogelijk vanaf 10 juli.

Tips voor technisch soepel verloop voor deelnemers.

Tarieven

NVvE-lid

€ 174, –

Niet NVvE-lid

€ 199, –

Student

€  45, –

KRT-punten (in aanvraag)

Deelname aan dit online congres levert X KRT-punten op

U ontvangt KRT-punten voor het ‘live’ bijwonen van het congres, maar ook als u de lezingen op een later moment volgt. Dit kan tot 9 januari 2022. De punten worden medio januari 2022 centraal aan het KRT doorgegeven. 

Voor het verkrijgen van KRT-punten is het van belang dat u nadat u de lezing heeft gevolgd, de ‘rating’ invult. Alleen dan kunt u aanspraak maken op KRT-punten.
In de network-app wordt hier bij de betreffende lezingen nadrukkelijk op gewezen.

 

 

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Uw inschrijving wordt automatisch bevestigd. Via ons congresbureau DMDesk ontvangt u binnen 10 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor aanvang ontvangt u van ons de deelnamelink en verdere instructies om de online bijeenkomst goed te laten verlopen. Na inschrijving heeft u de mogelijkheid om de lezingen tot drie maanden na het congres terug te kijken.

Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving, daarna geldt:
– Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
– Bij annulering tot 1 maand vóór het congres: vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
– Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
– Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats.

 

Registreren