NVvE Najaarscongres 2023: Trauma, Breaking Bad

HET NAJAARSCONGRES IS VOLGEBOEKT.
INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK!

 

NVvE Najaarscongres, zaterdag 4 november 2023

Ik denk aan de meesterlijke serie Breaking Bad waarin Walter White en Jesse Pinkman zich wagen aan het creëren van de ultieme crystal meth. In deze serie val je van de ene verbazing in de andere…

Net als in Breaking Bad zullen we u dit najaarscongres opnieuw verbazen, met spannende casuïstiek en dramatisch meeslepende, soms gruwelijke en vaak wrang-komische lezingen van gerenommeerde en zeer gewaardeerde sprekers uit het vakgebied.

Trauma blijft spannend! En helaas toch aanwezig… Na deze complete dag houdt u gezonde spanning over om uw traumapatiënt op de juiste manier van zorg te voorzien.

Als locatie van het congres hebben we dit keer voor de Prodentfabriek in Amersfoort gekozen. Centraal in Nederland gelegen en zeer goed bereikbaar.

Bedenk u niet en schijf u vandaag nog in!
Ik kijk er naar uit om u op 4 november in de Prodentfabriek Amersfoort te kunnen verwelkomen!

Hartelijke groet,


Mereille Buma
Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Inloop en registratie

en algemene ledenvergadering voor NVvE-leden

9:00 – 9:15

Opening

Inleiding door voorzitter Mereille Buma en voorstellen moderator Danielle Boonzaaijer, tandarts-endodontoloog

9:15 – 10:00

Tandtrauma en orthodontie: verder kijken dan je neus lang is

door dr. Erik Reukers

Tandtrauma heeft een grote impact, zowel fysiek als psychisch. Het is daarom erg belangrijk om de patiënt een duidelijk perspectief te kunnen bieden over de (on)mogelijkheden van het behouden of herstellen van een goed functionerend en fraai gebit. Niet alleen de eerste hulp is hierbij cruciaal, maar ook het vervolg. Daarbij is het belangrijk om gebruik te maken van de groei bij kinderen en in te spelen op het ontbreken daar van bij volwassenen.

Na deze lezing heeft u inzicht in:

 • het toepassen van het traumaprotocol bij mensen met gebitsletsel;
 • de specifieke materiaaleigenschappen van beugels bij de (eerste) hulp na gebitsletsel;
 • de kortetermijn- en langetermijnstrategieën voor het behoud of herstel van een goed functionerend en fraai gebit na tandletsel.
10:00 – 10:30

Hans Genet Lezing: durven te doen en durven niet te doen

door Annemarie Baaij

Niet alleen kennis en kunde zijn belangrijk om goede endodontische zorg te verlenen, maar ook zelfeffectiviteit. Je moet het vertrouwen hebben dat je het goed zult doen.

Deze lezing geeft inzicht in:

 • hoe je als student of net afgestudeerd tandarts zelfeffectiviteit in de endodontologie opbouwt;
 • hoe meer ervaren practici kunnen bijdragen aan het opbouwen van zelfeffectiviteit van jonge vakgenoten;
 • het belang van blijven afwegen of je iets juist wel of juist niet doet.

Over de Hans Genet Lezing
Hans Genet (1944-1989) was een gedreven docent en clinicus met een uitgesproken voorliefde voor de endodontologie. Ter nagedachtenis aan hem heeft de NVvE de Hans Genet Lezing ingesteld. Deze lezing geeft sprekers een podium waarop zij hun klinisch gerelateerde vrije associaties binnen het vakgebied kunnen uiten.

10:30 – 11:00

Koffie pauze

11:00 – 11:30

Dentaal trauma: eerste opvang en valkuilen

door Lyanne Roeleveld

Dentale traumata zijn zeldzaam en dus geen dagelijkse routine. De eerste beslissingen die u neemt en de behandeling die u aanvangt hebben immers een grote invloed op de uiteindelijke uitkomst en prognose van deze behandeling.

Een ongeval met tandletsel komt niet zelden op een onverwacht moment en manifesteert zich steeds op een andere manier. Patiënten krijgen te maken met ‘bloedige’ taferelen in mond en gezicht. Ze kunnen angstig en onzeker zijn en behoeven hulp op zeer korte termijn.

In deze lezing wordt ingegaan op de eerste opvang en behandeling. Hoe laat u deze als tandarts zo rustig mogelijk verlopen voor de patiënt, de eventuele begeleider en voor uzelf? Wat is de rol van de receptioniste? Welk trauma moet direct gezien worden en welk trauma kan eventueel wachten tot een later moment? Waar moet u naast het te behandelen tandletsel op bedacht zijn? Welke materialen moeten aanwezig zijn om de eerste behandelingen uit te kunnen voeren en welke stappen kunt u zetten om de vervolgbehandelingen makkelijker te maken?

Na deze lezing:

 • heeft u inzicht hoe u zichzelf en de rest van de praktijk zo goed mogelijk voorbereidt op een tandheelkundig trauma bij uw patiënten en hoe u dit het beste documenteert;
 • heeft u kennis genomen van het benodigde instrumentarium;
 • zijn de mogelijke valkuilen bij u bekend.
11:30 – 12:30

Fracturen van harde tandweefsels: spoedeisende behandeling en behandelplan

door Nestor Tzimpoulas

Fracturen in het harde tandweefsel zijn de meest voorkomende tandletsels in het permanente gebit bij zowel kinderen als volwassenen. Het glazuur, het dentine, het cement en de pulpa kunnen hierbij betrokken zijn. De behandeling van fracturen is voor veel tandartsen een grote uitdaging. Hun primaire doel is om de beste behandelingsstrategie te kiezen waarbij de vitaliteit van de pulpa indien mogelijk behouden wordt. Daarnaast wil men een optimale esthetiek verkrijgen en de functionaliteit behouden. De optimale behandeling kan in veel gevallen een interdisciplinaire aanpak vereisen waarbij verschillende specialismen worden gecombineerd voor een juiste behandeling en die op lange termijn zorgt voor instandhouding en de esthetiek van de beschadigde tand. In deze lezing worden klinische strategieën, spoedeisende hulp en multidisciplinaire behandelplannen voor de lange termijn besproken van alle typen kroon tot wortel en wortelfracturen.

Na deze lezing:

 • kunt u een nauwkeurige diagnose stellen en de juiste spoedeisende behandeling voor alle typen fracturen uitvoeren;
 • kunt u het meest geschikte behandelplan selecteren en ziet u in wanneer het verstandig is om alternatieve behandelingen met een multidisciplinaire team te evalueren;
 • weet u hoe u moderne technieken en biomaterialen voorspelbaar kunt gebruiken om pulpanecrose te voorkomen en wanneer een endodontische behandeling is geïndiceerd.
12:30 – 14:30

Lunch & learning

Tijdens de lunch heeft u de mogelijkheid om samen met een tandarts-endodontoloog en uw tafelgenoten te discussiëren over een aantal trauma casussen. De casussen hebben we voor u uitgewerkt en gebundeld en kunt u na afloop mee naar huis nemen.

14:30 – 15:30

Luxaties en avulsie: spoedeisende behandeling en prognose

door Nestor Tzimpoulos

Luxaties en avulsie van permanenten tanden zijn veelvoorkomende en vervelende spoedgevallen tijdens de dagelijkse praktijk. Luxaties zijn tandletsels die het parodontium en de neurovasculaire toevoer van de pulpa kunnen aantasten. Afhankelijk van de ernst en de richting van het letsel kan een verscheidenheid aan luxaties optreden, variërend van een minder ernstige subluxatie tot volledige avulsie van de tand uit de tandkas. De spoedeisende behandeling van luxaties en avulsies speelt een belangrijke rol in behoud van het traumatiseerde gebitselement op korte en lange termijn. Bij het spoedeisende bezoek dienen letsels van de zachte weefsels verzorgd te worden en afhankelijk van het type luxatie, wordt er gekozen voor vervolgen of terugplaatsen van de traumatiseerde tand en spalken om pulpale en parodontale genezing te bespoedigen. Bij veel luxaties en avulsieletsels kunnen echter langetermijngevolgen worden verwacht, zoals pulpanecrose en verschillende soorten wortelresorpties. Het doel van deze presentatie is om klinische strategieën aan te reiken, de spoedeisende hulp en langetermijn-behandelplanning te bespreken en aanbevelingen voor de praktijk te geven voor alle soorten luxaties- en avulsieletsels in het permanente gebit.

Na deze lezing:

 • kunt u de diagnose stellen en de juiste spoedeisende behandeling uitvoeren voor alle typen luxatie- en avulsieletsels;
 • kunt u bij de verschillende luxatie- en avulsieletsels de prognose voor herstel van de pulpa en het parodontium bepalen. Daarnaast kunt u inschatten wat de kans op complicaties op lange termijn is voor elk trauma;
 • bent u op de hoogte van de verschillende spalktijden en kunt aan de hand van diagnostische informatie op het juist moment een endodontische behandeling uitvoeren.
15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 17:00

Late complications in traumatized teeth

door Michael Lindtoft

Even though our treatments of traumatized teeth are done right, and with initial success, sometimes things do not go as we expect, and complications can arise, both late and very late.

The complications that will be discussed in this lecture are:

 • Treatment of apical periodontitis related to the very wide canal with an open apex;
 • Retreatment of the very wide canal;
 • Treatment of the very narrow or obliterated canal;
 • Discolorations, which cases can we safely bleach?;
 • Management of internal and external resorptions.

After this lecture you are able to:

 • correctly assess the difficulty level of the necessary endodontic treatment and assess which cases to treat, and which cases to refer;
 • correctly identify which traumatized teeth that can be bleached with low risk for complications;
 • correctly distinguish between internal and external resorption, know the different classifications, and the related prognosis for the possible treatments.
17:00 – 17:15

Vragenronde en discussie

Uitwisseling van vragen, aanvullingen en ideeën.

17:15 >>

Afsluiting

en aansluitend een borrel

Sprekers

D. (Daniëlle) Boonzaaijer

Daniëlle Boonzaaijer, tandarts (ACTA, 2001) werd in 2003 mede-eigenaar van een groepspraktijk in Almere. Na de postdoctorale opleiding endodontologie (ACTA, 2007-2010), werkte ze als tandarts-endodontoloog bij EndoClinics Almere. Sinds 2017 is ze directeur Kwaliteit en Veiligheid bij Topmondzorg. In 2011 werd zij lid van het bestuur van de NVvE, en was van 2014 tot 2018 voorzitter. Sinds 2016 is zij bestuurslid van het KiMo. Zij werkt tevens aan een promotie-traject over werkplezier bij endodontische behandelingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

A. (Annemarie) Baaij

Annemarie Baaij is naast het praktiseren – eerst als tandarts en later als tandarts-endodontoloog – altijd verbonden gebleven aan het ACTA om onderwijs te verzorgen. Eerst in de onderwijspraktijk, later bij de afdeling endodontologie en momenteel (weer) bij de kliniek algemene mondzorg. Behalve het coördineren en examineren van klinisch studentenonderwijs verzorgt zij postacademisch onderwijs in de endodontologie. Annemarie heeft promotieonderzoek gedaan naar onderwijs in de endodontologie en is vice-voorzitter van de Education and Scholarschip Committee van de European Society of Endodontology.

Dr. E. (Erik) Reukers

Erik Reukers heeft als (jeugd)tandarts gewerkt in Nederland en Duitsland alvorens hij zich specialiseerde in de orthodontie. Vanuit zijn achtergrond als algemeen tandarts en als lid van de Academy for Sportsdentistry heeft Erik een warme belangstelling voor de preventie van gebitsletsel en multidisciplinaire behandelingen na tandtrauma.

Erik is (mede-)auteur van de iQualcursus Valkuilen bij orthodontische behandelingen bij kinderen (2015). Tevens publiceert hij met enige regelmaat artikelen over orthodontische onderwerpen in het tijdschrift Tandartspraktijk.
Daarnaast is hij examinator voor de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen.

Lyanne Roeleveld

L. (Lyanne) Roeleveld

Lyanne Roeleveld studeerde in 2004 af als tandarts aan het ACTA. Daarna heeft ze in verschillende tandartspraktijken in de regio Amsterdam gewerkt.

In 2008 begon ze aan haar specialisatie tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA, die ze in 2011 met succes heeft afgerond. Hierna werkte ze in een verwijspraktijk voor endodontologie in Amsterdam. In augustus 2014 opende ze haar eigen verwijspraktijk voor endodontologie in Mijdrecht.

Lyanne is lid van verschillende beroepsverenigingen, waaronder KNMT, NVvE en TEN. Bovendien is ze medeorganisator van het NVvE-congres, dat twee keer per jaar wordt gehouden.

Dr. N. (Nestor) Tzimpoulas

Nestor Tzimpoulas studeerde in 2009 af als tandarts aan de Universiteit van Athene in Griekenland in 2009 en rondde in 2016 zijn opleiding tot endodontoloog af aan het ACTA. Sinds 2016 werkt hij als endodontoloog in de verwijspraktijk voor endodontologie – Belgisch Park – in Scheveningen en heeft hij zijn eigen verwijspraktijk – ROOTS – in Athene. In 2021 slaagde Nestor voor het Fellowship-examen van de International Association of Dental Traumatology (IADT) en werd daarmee de eerste Griek die de Fellowship Award van de IADT ontving.

Nestor heeft de internationale richtlijnen voor de behandeling van traumatische tandletsels van de IADT in het Grieks vertaald en het online platform www.dentaltrauma.gr ontwikkeld voor Griekse tandartsen en patiënten. Hij is lid van diverse verenigingen waaronder de IADT, AAE, NVvE, en de Griekse vereniging voor endodontologie. Nestor heeft gepubliceerd in peer-reviewed internationale tijdschriften en geeft internationale lezingen over dental trauma, vitale pulptherapieën en endodontologie.

M. (Michael) Lindtoft

Michael Lindtoft graduated from The Royal Dental College of Copenhagen, Denmark in 1990. After working with general dentistry for 24 years, increasingly focusing on endodontics, he was enrolled in the post-graduate program in endodontics at ACTA from 2014 to 2017.
Since 2014 he has worked exclusively in endodontics and currently he is the co-owner of a referral practice for endodontics and endodontic surgery in Copenhagen. He also works as a part-time clinical teacher in endodontics at The Dental School of Copenhagen.

Locatie

Prodentfabrierk, Amersfoort

Het NVvE Najaarscongres vindt plaats in de Prodentfabriek, een historische fabriek in het voormalige Oliemolenkwartier van Amersfoort. Adres: Oude Fabriekstraat 20, Amersfoort.

Parkeren
Parkeergarage Eemplein bevindt zich op ongeveer 5 minuten loopafstand vanaf de locatie. Uitrijkaarten zijn verkrijgbaar op de congreslocatie.

Tarieven

NVvE-lid

€ 365, –

Niet NVvE-lid

€ 415, –

Student

€  75, –

Deelname aan dit congres levert u 6 KRT-punten op. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online.
Voorbereidingen op inhoud en/of studielast: geen

Klik op onderstaande link om uw registratie te starten. Uw inschrijving wordt na ontvangst van uw betaling automatisch bevestigd. De factuur die u hierbij ontvangt is tevens uw toegangsbewijs. In de week voorafgaand aan het congres sturen wij u nog een e-mail met daarin de laatste praktische zaken.

De deelnamefee is inclusief koffie/thee arrangement, uitgebreide lunch en borrel na afloop. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen via PE-online. Desgewenst kunnen we u een certificaat toesturen.

Annuleringsvoorwaarden

 • Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres: annuleringskosten 30 euro;
 • Bij annulering tot 1 maand vóór het congres vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
 • Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
 • Bij annulering daarna vindt geen restitutie plaats.

Mocht u onverhoopt niet kunt deelnemen, dan is het mogelijk om uw registratie over te dragen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Stuur in dit geval een mail naar: nvve@dmdesk.nl met daarin naam, e-mail en BIG-nummer van de persoon aan wie u de registratie wilt overdragen.

Bekijk hier de overige algemene en annuleringsvoorwaarden voor NVvE Congressen.

Registreren

Het NVvE najaarscongres is volgeboekt. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Registreren