Voorwoord

Het NVvE najaarscongres van 9 november staat volledig in het teken van de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling die we in maart presenteerden. We gaan in de lezingen dieper in op verschillende aspecten van deze nieuwe Richtlijn. Een aantal van de sprekers zijn bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken geweest en er is ruimte voor discussie. Alle reden om erbij te zijn op vrijdag 9 november!

Ellemieke Hin

Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Ontvangst

registratiebalie open

9:00 – 9:15

Opening

Inleiding door voorzitter Ellemieke Hin en voorstellen moderator Danielle Boonzaaijer

9:15 – 10:00

Hans Genet lezing

door dr. Luc van der Sluis

Hans Genet (1944-1989) was een gedreven docent en clinicus met een uitgesproken voorliefde voor de endodontologie. Hij opende honderden studenten en tandartsen de ogen met een toen voor ons land revolutionaire kijk op de endodontie. Na zijn overlijden is ter nagedachtenis aan hem door de NVvE de Hans Genetlezing ingesteld. Deze lezing geeft sprekers een podium waarop zij hun klinisch gerelateerde vrije associaties binnen het vakgebied kunnen uiten. De eerste Hans Genetlezing werd in 1990 gehouden. Sindsdien is de lezing, met een onderbreking van enkele jaren, een periodiek terugkerend onderdeel van de NVvE-congressen.

Dit jaar heeft de NVvE Luc van der Sluis uitgenodigd om de lezing te verzorgen.

De endodontische behandeling door de jaren heen. Hebben we behoefte aan nieuwe behandelconcepten?  

Hans Genet was een algemeen practicus met interesse in de endodontologie. Hij heeft zich ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van de endodontische behandeling in de algemene praktijk zowel door het onderwijs op de universiteit te vernieuwen alswel de bij- en nascholing van tandartsen op te pakken. De behandeling moest een logisch verhaal worden gebaseerd op de wetenschap en niet op mystiek.

Om een logischer verhaal te creëren zijn langlopende klinische studies in de algemene praktijk van belang, ook hier heeft Hans zich voor ingezet.

Hans is ongeveer 30 jaar geleden overleden, wat is er in de afgelopen tijd gebeurd rondom de endodontische behandeling? Is de mystiek inderdaad vervangen door een logisch verhaal of hebben we nu te maken met andere soorten van mystiek? Hebben we meer kennis gekregen over de kwaliteit en levensduur van de endodontische behandeling in de algemene praktijk?  Hoe effectief zijn we in het bestrijden van parodontitis apicalis in vergelijking met 30 jaar geleden? Wat heeft de technologie ons gebracht?

Tijdens de Hans Genetlezing zal Luc onder andere bovenstaande vragen proberen te beantwoorden in relatie tot het werk van Hans Genet en wetenschappelijke studies verschenen in de afgelopen 30 jaar. Wat kunnen we verwachten voor de toekomst? Nog meer mystiek of gewoon meer preventie?

Leerdoelen:

 1. inzicht in de genezingspercentages van parodontitis apicalis en in de overlevingspercentages van elementen met een wortelkanaalbehandeling
 2. inzicht in de invloed van de technologie in de endodontologie
 3. inzicht in de factoren die de kwaliteit van de endodontische behandeling kunnen beïnvloeden
 4. inzicht in het onderwijs in de endodontologie op de universiteit
10:00 – 10:30

Klinische richtlijnen: keurslijf of uitdaging?

door dr. Dirk Mettes

Hans Genet (1944-1989) was een gedreven docent en clinicus met een uitgesproken voorliefde voor de endodontologie. Hij opende honderden studenten en tandartsen de ogen met een toen voor ons land revolutionaire kijk op de endodontie.

Na zijn overlijden is ter nagedachtenis aan hem door de NVvE de Hans Genetlezing ingesteld. Deze lezing geeft sprekers een podium waarop zij hun klinisch gerelateerde vrije associaties binnen het vakgebied kunnen uiten. De eerste Hans Genetlezing werd in 1990 gehouden.

Sindsdien is de lezing, met een onderbreking van enkele jaren, een periodiek terugkerend onderdeel van de NVvE-congressen.

Dit jaar heeft de NVvE Luc van der Sluis uitgenodigd om de lezing te verzorgen. Luc werktsinds 1993 als Tandarts Endodontoloog en is momenteel afdelingshoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en is Principal Investigator van het Kolff Instituut (Universiteit Groningen). De huidige focus van zijn onderzoek is de preventie van parodontitis apicalis en de desinfectie van het wortelkanaal.

Luc van der Sluis is lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvE.

10:30 – 11:00

Pauze

11:00 – 11:45

De peri-apicale opname 2.0

door Jenneke de Jong
Röntgenologisch onderzoek is een essentiële aanvulling op het klinisch onderzoek. De mogelijkheden om periapicale botafbraak aan het licht te brengen hangen van verschillende factoren af. Eén daarvan is de techniek waarmee de opname gemaakt wordt. Tegelijkertijd moet voldaan worden aan het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable), oftewel de tandarts moet bewust omgaan met de veldgrootte en belichtingstijd in relatie tot anatomie, diagnostische vraagstelling en afscherming. Het gebruik van instelapparatuur is daarvoor echter niet altijd toereikend. Het is belangrijk om te bepalen welke anatomische structuren er in beeld gebracht moeten worden en vooral hoe. Om zo die ‘gewone’ röntgenopname beter, duidelijker en beter reproduceerbaar te maken.

Leerdoelen

 1. De dimensies leren bepalen waarin een röntgen­opname gemaakt wordt.
 2. Hoe een duidelijker röntgenbeeld te creëren door goed te kijken. Met ‘tips & tricks’ om de instelapparatuur met film zo optimaal mogelijk in de mond te plaatsen.
 3. De gevolgen van de beperkingen om anatomische structuren correct in beeld te brengen en te vertalen naar de diagnostiek, bijvoorbeeld voor het invullen van de CEB (classificatie endodontische behandeling).
11:00 – 11:45

Onverwachts bezoek

door Bram Lak
Een van de lastigste dingen bij een pijnklacht is dat deze niet van te voren is te plannen en altijd op het verkeerde moment lijkt te komen. Het zou toch heerlijk zijn als u deze patiënt kunt verlossen van zijn klacht zonder dat u de lunchpauze hoeft op te geven of dat u weer met een rood hoofd als laatste uw kinderen ophaalt van de opvang. Hoe kan de nieuwe richtlijn u en uw patiënt helpen om deze acute klachten zo efficiënt mogelijk te behandelen? Weefselbesparing is hierbij, net als bij elke endodontische behandeling, ook een belangrijke factor om rekening mee te houden. En hoe mooi zou het zijn als we in sommige gevallen de pulpa nog vitaal achter kunnen laten?

U hebt inzicht gekregen in:

 1. De inhoud van de richtlijn met betrekking tot de behandeling van acute klachten.
 2. De behandelmogelijkheden bij een necrotische pulpa.
 3. De behandelmogelijkheden bij een vitale pulpa.
 4. In welke gevallen u zou kunnen opteren voor een minder invasieve behandeling met behoud van de vitaliteit van de pulpa.
 5. De pijnbestrijding tijdens en na de endodontische behandeling.
12:30 – 14:00

Lunch

14:45 – 15:30

Ik doe mijn best, is dat genoeg?

door Aukje Bouwman en Machteld Siers
Bij een inventarisatie onder collega-tandartsen bleek er een grote behoefte te bestaan aan een richtlijn over procedurefouten. We hebben allemaal een idee over hoe een perfect geïndiceerde en uitgevoerde wortelkanaalbehandeling eruit zou moeten zien, maar realiseren ons dat het nog niet zo eenvoudig is om deze uit onze vingers te krijgen. Soms is een sub-optimaal resultaat het gevolg van de hoge moeilijkheidsgraad. Dit kan verschillende redenen hebben: complicerende patiëntfactoren, de anatomie van het element of additionele factoren als bijkomend tandletsel door trauma of parodontale pathologie. Soms is er sprake van een niet vlekkeloos verlopen procedure die resulteert in een afwijkend resultaat. In deze lezing worden casussen besproken waarin het niet gegaan is zoals van tevoren werd gehoopt. We bespreken in deze lezing hoe hiermee om te gaan en hoe dit de volgende keer eventueel te voorkomen is.

Leerdoelen

 • U kunt uw patiënt voorlichten over de aard en de gevolgen van een procedurefout en beargumenteren hoe u handelt na het optreden ervan.
 • Na deze lezing kunt u valkuilen in procedures zien aankomen en vermijden.
 • Een richtlijn geeft houvast, maar na deze lezing weet u dat u niet mag stoppen met nadenken.
15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 16:45

Antibiotica en pijnbestrijding

door dr. Luc Gelinck

De richtlijn laat zien dat er maar beperkt betrouwbare wetenschappelijke data zijn over de beste wortelkanaalbehandeling. Reiniging gebeurt chemisch, al dan niet gecombineerd met ultrageluid. Uit de beperkte, kleine studies blijkt het profylactisch toedienen van antibiotica geen effect te hebben op pijn of op het risico van opvlamming. Het gebruik van pijnstillers wordt niet verminderd bij gelijktijdig gebruik van antibiotica. Hierdoor wordt het systemisch toedienen van antibiotica voor een wortelkanaalbehandeling of bij pulpitis afgeraden. Steroiden zijn waarschijnlijk effectiever dan pulpotomie bij het verminderen van postoperatieve pijn bij patiënten met symptomatische pulpitis en vitale pulpa. Belangrijke complicaties op afstand zijn te zeldzaam om in dit soort kleine studies gedetecteerd te worden. Een significant verband tussen wortelkanaalbehandelingen en endocarditis kon niet worden aangetoond. Het beperken van antibioticagebruik op grote schaal levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van antimicrobiële resistentie op landelijk niveau.

U krijgt inzicht in:

 1. De laatste inzichten in ons microbioom: “the good, the bad and the ugly” van de mondflora.
 2. De do’s and don’ts bij antibioticagebruik en de wetenschap achter antibiotica profylaxe.
16:00 – 16:45

Antibiotica en pijnbestrijding

door dr. Luc Gelinck

De richtlijn laat zien dat er maar beperkt betrouwbare wetenschappelijke data zijn over de beste wortelkanaalbehandeling. Reiniging gebeurt chemisch, al dan niet gecombineerd met ultrageluid. Uit de beperkte, kleine studies blijkt het profylactisch toedienen van antibiotica geen effect te hebben op pijn of op het risico van opvlamming. Het gebruik van pijnstillers wordt niet verminderd bij gelijktijdig gebruik van antibiotica. Hierdoor wordt het systemisch toedienen van antibiotica voor een wortelkanaalbehandeling of bij pulpitis afgeraden. Steroiden zijn waarschijnlijk effectiever dan pulpotomie bij het verminderen van postoperatieve pijn bij patiënten met symptomatische pulpitis en vitale pulpa. Belangrijke complicaties op afstand zijn te zeldzaam om in dit soort kleine studies gedetecteerd te worden. Een significant verband tussen wortelkanaalbehandelingen en endocarditis kon niet worden aangetoond. Het beperken van antibioticagebruik op grote schaal levert een belangrijke bijdrage aan het beperken van antimicrobiële resistentie op landelijk niveau.

U krijgt inzicht in:

 1. De laatste inzichten in ons microbioom: “the good, the bad and the ugly” van de mondflora.
 2. De do’s and don’ts bij antibioticagebruik en de wetenschap achter antibiotica profylaxe.
16:45 – 17:00

Discussie en afsluiting

17:00 – 18:00

Borrel

Sprekers

dr. Luc van der Sluis

Luc is in 1985 afgestudeerd als tandarts bij het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) alwaar hij ook in 1993 de differentiatie opleiding in de Endodontologie succesvol heeft afgerond onder de begeleiding van prof. dr. P.R. Wesselink. In 2007 is Luc gepromoveerd met prof. dr. P.R. Wesselink en dr. M-K Wu als promotor en copromotor.

dr. Dirk Mettes

Dirk Mettes studeerde tandheelkunde in Nijmegen en was enige decennia werkzaam in de klinische mondzorg. Hij promoveerde op onderzoek naar de relatie tussen risico op mondziekten en frequentie van periodiek mondonderzoek. Aandachtsgebieden en publicaties: kwaliteit van mondzorg, op bewijs gebaseerde richtlijnontwikkeling (EBRO) en implementatie.

Jenneke de Jong – de Waard

Jenneke de Jong-de Waard (RUG 1989) volgde haar opleiding Endodontologie aan het ACTA tussen 1995 en 1998. Jenneke heeft een verwijspraktijk voor endodontologie in Leeuwarden sinds 2001 en ze is sinds 2011 werkzaam aan het CTM (Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde) in Groningen als theoretisch en klinisch docent.

dr. Hagay Shemesh

Dr. Hagay Shemesh is tandarts- endodontoloog, universitair hoofddocent en afdelingshoofd van de afdeling Endodontologie van ACTA. Dr. Shemesh behaalde zijn tandartsdiploma in 1990 aan de Hebrew University in Jeruzalem en volgde daar van 1996 tot 2000 de opleiding Endodontologie.

Bram Lak

Bram Lak (1977) studeerde tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans Radboud Universiteit Nijmegen). Na zijn afstuderen was hij enkele jaren werkzaam in de algemene praktijk en parttime docent bij de afdeling Parodontologie. In 2010 heeft hij de postdoctorale opleiding Endodontologie aan het ACTA afgerond.

Aukje Bouwman en Machteld Siers

Aukje Bouwman was in februari 2000 de eerste die in Nijmegen als tandarts afstudeerde in het nieuwe millenium. Daarna werkte zij als medewerker en waarnemer in verschillende algemene praktijken.Van september 2002 tot oktober 2005 volgde ze de MSc opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA.

dr. Luc Gelinck

Luc werd na zijn studie geneeskunde in Leiden in Den Haag vroeg in de jaren 90 geconfronteerd met de gevolgen van HIV/AIDS, op dat moment nog een dodelijke ziekte. Dat deed hem besluiten infectioloog en HIV-behandelaar te worden. In die hoedanigheid werkte hij achtereenvolgens in het LUMC, het ErasmusMC en het HaaglandenMC.

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren