Voorwoord

Na de handvijl, het roterend instrumentarium, de reciproque vijlen en de single file systemen komt de NVvE nu met de ‘vijlloze endo’! Ook de industrie zal wel in spanning afwachten wat wij dit najaarscongres gaan bieden… Maar helaas, om de kanalen goed te kunnen spoelen zult u in de meeste gevallen toch echt een vijlsysteem nodig hebben.

Met de ‘vijlloze endo’ wil de NVvE dit najaar echter de nadruk meer leggen op de andere, niet voor de hand liggende mogelijkheden om een element te behouden. Denk aan apicale chirurgie, het extruderen van een element, behoud van bot na trauma’s en autotransplantatie, alles om de elementen zo lang mogelijk te behouden. Zoals de collega’s van de American Association of Endodontists met een fantastische slogan zeggen: “We are specialists in saving teeth”. En soms moet je dan out of the box denken.

De sprekers van het najaarscongres van de NVvE zullen u laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Danielle Boonzaaijer

Voorzitter NVvE

Programma

7:45 – 9:00

Registratie

9:00 – 9:15

Opening

door de voorzitter van de NVvE Daniëlle Boonzaaijer en introductie van de moderator Carlos Aznar Portoles

9:15 – 10:15

Apexresectie is mislukt, wat nu?

Carlos Aznar Portoles

Het succespercentage van chirurgische endodontische behandelingen is hoger dan 90% als er moderne technieken worden gebruikt. Slaagt de behandeling niet, dan is het belangrijk om de mogelijke oorzaak van het mislukken te achterhalen. Vaak is extractie van het element de enige mogelijke oplossing. In sommige gevallen kan een tweede chirurgische ingreep echter een optie zijn. Het gebruik van diagnostische hulpmiddelen, zoals CBCT, helpt de tandarts de oorzaken van het mislukken van de behandeling beter te begrijpen en die kan daardoor een betere prognose stellen. 

Deze presentatie zal zich richten op de chirurgische behandeling van tanden die eerder zonder succes chirurgisch zijn behandeld. Een kritische beoordeling van de literatuur, huidige behandelopties en de prognose worden gepresenteerd met verschillende casussen.

Leerdoelen

 1. Inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van het mislukken van endodontische chirurgie.
 2. De verschillende behandelopties na het mislukken van de apicale chirurgie.
10:15 – 10:45

Koffiepauze

10:45 – 11:30

ENDO met een TWIST; geef eens een andere draai aan je behandeling!

Jan Paul Bressers

Gebitsletsel komt vaak voor. Voor het 12e levensjaar heeft 25% van de kinderen een fronttrauma opgelopen dat meestal meevalt. Maar bij een kroon-wortelfactuur ligt de zaak veel complexer. Orthodontie, een brug of – als de leeftijd het toelaat – implantologie wordt dan vaak als oplossing gekozen. Maar geef je behandeling eens een andere draai, doe de twist: de chirurgische extrusie, al dan niet met rotatie.
Streven naar behoud van alveolair bot en de gedachte “geen beter en mooier implantaat dan je eigen wortel” waren voor Jan Paul Bressers drijfveren om de chirurgische extrusie onderdeel te maken van zijn behandelarsenaal. Graag wil hij dit inzicht en zijn ervaringen op de ontdekkingstocht in het land van de chirurgische extrusie met u delen. Hij vertelt over een periode van vallen en opstaan, over wat goed ging en wat niet, een echte leercurve. 

Leerdoelen

 1. Het begrip chirurgische extrusie kunnen uitleggen.
 2. Indicatie en contra-indicatie kunnen benoemen.
 3. Inzicht krijgen in hoe kroon-wortelfactuur te behandelen is door middel van chirurgische extrusie.
 4. Mogelijke complicaties kunnen benoemen.
11:30 – 12:15

Deel 1 – Autotransplantatie van het element met open én gesloten apex.

Manfred Leunisse, Dick Barendregt, Edwin Eggink en Marcel Linssen

Na de eerste autotransplantaties in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren de voordelen meteen duidelijk. Het nadeel was echter dat voor succesvolle autotransplantaties de lengte van de wortelontwikkeling van het donorelement tussen de 2/3 en 3/4 moet zijn. In de literatuur wordt autotransplantatie van volledig ontwikkelde elementen wél beschreven, maar met een succespercentage dat niet vergelijkbaar is met transplantatie van elementen met een open apex. Risicofactoren, zoals peri-apicale ontsteking en ankylose, worden regelmatig beschreven. 
Sinds 2005 is autotransplantatie van volledig ontwikkelde elementen een routineprocedure in Rotterdam, met succespercentages die vergelijkbaar zijn met die van elementen met open apices, ook na tien jaar. In de lezingen zullen beide procedures in detail worden beschreven, waarbij alle betrokken behandelaren in het proces, samen met u, de indicatiestelling, de uitvoering en de prothetische follow-up aan de hand van uitgebreide casuïstiek doorlopen. 

Het inzicht moet hierna zo zijn dat eenieder de mogelijkheden van beide opties kent, de indicaties kan herkennen en met de opgedane kennis de autotransplantatie met haar essentiële controlepunten en vervolgstappen tot een succesvol einde kan brengen.   

Leerdoelen

 1. Kennis hebben van wanneer autotransplantaten een optie zijn binnen een behandelplan.
 2. Kennis hebben van de dentale traumarichtlijn in relatie tot autotransplantaten.
 3. Kennis opdoen van de ontwikkeling van het dentoalveolaire complex in relatie tot wortelontwikkeling, activiteit van het parodontaal ligament en groei.
 4. Het moment kunnen aangeven wanneer wel of wanneer geen endodontische behandeling nodig kan zijn bij autotransplantaten.
 5. Kennis hebben van de essentiële follow-up na transplanteren en het moment van functionele belasting.
 6. Inzicht krijgen in de interactie tussen orthodontist, chirurg, endodontoloog en prothetisch tandarts in het traject van autotransplanteren.
 7. De eventuele complicaties en behandelopties kunnen benoemen.
12:15 – 13:30

Lunchpauze en posterpresentaties

Posterpresentaties:

 1. De invloed van kauwsimulatie op de breukweerstand van endodontisch behandelde onderincisiven – Angela Kortlever / ACTA
 2. Uncontrolled removal of dentine during in vitro ultrasonic irrigant activation in curved root canals for different periods of time – Anastasios Koursoumis / ACTA
 3. Uncontrolled removal of dentin during in vitro ultrasonic irrigant activation in curved root canals using different types of files – Anastasios Retsas / ACTA
 4. Inflammatory root resorption – Dieuwertje de Groot – Kuin / ACTA
 5. Diagnosis of cervicofacial subcutaneous emphysema in endodontics – Athanasios Fasoulas
13:30 – 15:00

Deel 2 – Autotransplantatie van het element met open én gesloten apex.

Manfred Leunisse, Dick Barendregt, Edwin Eggink en Marcel Linssen

15:00 – 15:30

Theepauze

15:30 – 16:15

Deel 3 – Autotransplantatie van het element met open én gesloten apex.

Manfred Leunisse, Dick Barendregt, Edwin Eggink en Marcel Linssen

16:15 – 16:45

Discussie en afsluiting

16:45 – 18:00

Borrel met hapjes

Sprekers

Carlos Aznar Portoles

De Spaanse tandheelkundige Carlos Aznar Portoles behaalde in 2004 zijn Licenciado en Odontologia aan de Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona. Aan dezelfde universiteit behaalde hij in 2009 zijn MSc in endo- dontologie. Hij vervolgde aan het ACTA zijn postgraduate opleiding in endodontologie, die hij in 2014 afrondde. Hij is door de NVvE erkend tandarts-endodontoloog en werkt in een verwijspraktijk voor endodontologie in SantpoortZuid en EndoEnzo in Amsterdam.

[showhide type=”carlos” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”]Hij vervolgde aan het ACTA zijn postgraduate opleiding in endodontologie, die hij in 2014 afrondde. Hij is door de NVvE erkend tandarts-endodontoloog en werkt in een verwijspraktijk voor endodontologie in SantpoortZuid en EndoEnzo in Amsterdam.
[/showhide]

Jan Paul Bressers

In 1986 behaalde Jan Paul Bressers zijn tandartsdiploma in 1986 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Van 1991 tot 1994 volgde hij de opleiding tot tandarts-endodontoloog aan het ACTA. De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie erkende hem in 1996 als tandarts-endodontoloog.

[showhide type=”jp” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”]Hij voert een verwijspraktijk voor endodontologie in Kerkdriel en doceert aan het Radboud-UMC in Nijmegen. De directe behandeling en de vervolgbehandeling van gebitsletsel hebben zijn speciale interesse.
[/showhide]

Manfred Leunisse

Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts. Twee jaar later startte hij met de opleiding orthodontie aan het ACTA, die hij in 1993 afrondde. Vervolgens vestigde hij zich als orthodontist in Rotterdam. Daar houdt hij zich naast de orthodontie bezig met het geven van nascholingscursussen.

[showhide type=”manfred” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”]

De laatste 16 jaar is bij hem de nadruk komen te liggen op patiëntenbehandeling in interdisciplinair teamverband (bij Proclin) met collega’s, zoals parodontologen, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. Samen met deze collega’s publiceert hij artikelen.

[/showhide]

Dick Barendregt

In 1988 studeerde Dick Barendregt af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn postacademische opleiding in de parodontologie aan het ACTA rondde hij in 1994 af, om twee jaar later de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam op te richten.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”]Naast parodontologie richt hij zich daar als implantoloog (NVOI) op implantologie. De nadruk ligt op patiëntenbehandeling in interdisciplinair teamverband (Proclin) met orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is betrokken bij diverse postacademische cursussen en doceert aan de postgraduate opleiding voor parodontologie.[/showhide]

Edwin Eggink

In 1988 behaalde Marcel Linssen zijn doctoraal in de tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en in 1989 zijn tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was ruim twintig jaar algemeen practicus, en sinds 2012 is hij prothetisch tandarts bij Pro-Rotterdam, een verwijspraktijk voor prothetische en restauratieve tandheelkunde.

[showhide type=”edwin” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”]Ook werkt hij bij Proclin, een verwijspraktijk voor interdisciplinaire behandelingen als trauma, oligodontie, amelogenesis imperfecta, gebitsslijtage en autotransplantatie. In 2015 erkende de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde hem als restauratief tandarts. De European Prosthodontic Association heeft hem erkend als prosthodontist.

[/showhide]

Marcel Linssen

In 1988 behaalde Marcel Linssen zijn doctoraal in de tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en in 1989 zijn tandartsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was ruim twintig jaar algemeen practicus, en sinds 2012 is hij prothetisch tandarts bij Pro-Rotterdam, een verwijspraktijk voor prothetische en restauratieve tandheelkunde.

[showhide type=”marcel” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”] Ook werkt hij bij Proclin, een verwijspraktijk voor interdisciplinaire behandelingen als trauma, oligodontie, amelogenesis imperfecta, gebitsslijtage en autotransplantatie. In 2015 erkende de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde hem als restauratief tandarts. De European Prosthodontic Association heeft hem erkend als prosthodontist.

[/showhide]

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren

Registreren

Registreren is niet meer mogelijk