Voorwoord

U heeft net een heel fraaie endodontische behandeling afgerond. Alles verliep soepel; de elektronische lengtebepaling bleek op de röntgenfoto ook spot-on te zijn. Er is geen lengteverlies na het opvijlen en op de eindfoto is een compacte, homogene vulling te zien met nog altijd die lastige curve in de radix. En dit alles nog binnen een zeer redelijke tijd ook! Kortom, een mooi resultaat. Maar hoe nu verder? De knobbels zijn verlaagd bij de endostart. Dan is er toch aanzienlijk wat weefselverlies. Alles met plastisch materiaal opvullen? Of toch een kroon? En wat te denken van een wortelstift, is die eigenlijk noodzakelijk? Als u deze vragen aan tien collega-tandartsen zou stellen, krijgt u waarschijnlijk tien verschillende meningen te horen. Wat zijn nu de hedendaagse inzichten? Tijd voor een update. De NVvE heeft daarom als thema voor het najaarscongres 2015 gekozen voor dit zeer praktische onderwerp: De Restauratieve en Esthetische Endo Wanneer kiest u voor een kroon en wanneer voor een plastische opbouw? Welke risico’s zijn er op fractuur van een element? En is het plaatsen van een stift altijd wel gewenst? En als het gaat om de verkleuring van elementen, wat zijn dan de overwegingen om wel of geen endodontische behandeling uit te voeren? Op deze vrage zullen de sprekers bij ons najaarscongres een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven. Zodat u niet alleen een goed resultaat van uw endo kunt laten zien, maar ook een mooi en duurzaam gerestaureerd element!

Daniëlle Boonzaaijer
Voorzitter NVvE

Programma

8:00 – 9:00

Ontvangst

registratiebalie open

9:00 – 9:15

Opening

door de voorzitter van de NVvE, Daniëlle Boonzaaijer en introductie door de moderator van de dag Khee Hian Phoa.

9:15 – 10:00

Prognose van een tand.
Hans Genet-lezing

door Luk Daneels

Dagelijks staan tandarts en patiënt voor de keuze: “Zullen we de tand behouden of is deze tand verloren? Als we voor behoud kiezen, hoe ziet het behandeltraject er dan uit? Welke prognose krijgt de tand?” Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet de tand bekeken worden vanuit de deelaspecten van de tandheelkunde, om daarna een samengevoegd profiel te krijgen vergezeld van een behandeltraject en voorwaarden om een optimaal resultaat te verkrijgen. De uitdaging is om deze informatie in een format te gieten met een tweeledig doel. Ten eerste moet het de tandarts in staat stellen om een snelle en adequate prognose te geven. Ten tweede moet het gebruikt kunnen worden om de patiënt duidelijk te informeren over de toestand van zijn tand en over het noodzakelijke behandeltraject. De FSfE vzw hoopt een tool te hebben ontwikkeld waarmee de tandarts in staat wordt gesteld de prognose te bepalen. Tijdens de Hans Genet-lezing wordt deze prognosetool aan u voorgesteld. Leerdoelen: De parameters aanreiken die de prognose van een tand bepalen. Een communicatietool aanreiken die de tandarts ondersteunt in het informeren van de patiënt over de toestand van de tand en het behandeltraject.

10:00 – 11.00

Funderingsrestauraties bij avitale elementen

door Wietske Fokkinga

Endodontisch behandelde elementen met uitgebreid weefselverlies moeten worden opgebouwd. Hiervoor zijn allerlei materialen en methoden beschikbaar. Maar wat zijn de afwegingen die een rol spelen bij het vervaardigen van een (adhesieve) funderingsrestauratie? Moet er wel of geen wortelstift gebruikt worden? Welke stiften zijn tegenwoordig beschikbaar en wanneer zijn deze dan geïndiceerd? Deze en andere aspecten rondom het vervaardigen van funderingsrestauraties bij avitale elementen zullen in de lezing worden toegelicht aan de hand van de beschikbare literatuur en casuïstiek uit de praktijk.

Leerdoelen

 1. Overwegingen die gelden bij het vervaardigen van funderingsrestauraties.
 2. Indicatie van het gebruik van wortelstiften.
 3. Verschillende soorten wortelstiften, met name kenmerken van vezelstiften.
11.00 – 11:30

Koffiepauze

12.30 – 12.30

De restauratie na de endo

Cees Kreulen

Na de endo volgt meestal de reconstructie met composiet. Met composiet wordt het gebitselement verlijmd en de verwachting is dat een kroon dan niet zo noodzakelijk meer is. Maar is dat wel zo? Juist door de omvattende kroon worden de delen van het element bij elkaar gehouden en wordt het risico op fractuur
verlaagd. Hoe reëel is dit risico? In deze voordracht komen argumenten aan bod voor het advies dat u in de praktijk aan de patiënt geeft. En natuurlijk worden
mogelijkheden bediscussieerd om het element op te bouwen met een composietrestauratie dan wel een indirecte (kroon)restauratie.

Leerdoelen

Risico-inschatting van fractuur van endodontisch behandelde gebitselementen.
Afwegingen bij restauratief herstel.
Mogelijkheden van directe (composiet) restauraties en indirecte (kroon)restauraties.

12:30 – 14:00

Lunchpauze

14.00 – 15:30

Deel 1 – Over endo en esthetiek
door Lars Bergmans & Jan Berghmans

Endodontie en restauratieve tandheelkunde lijken de laatste jaren steeds verder naar elkaar toe te groeien, en gelukkig maar. Restauratieve tandheelkunde omvat functieherstel, maar ook esthetiek. Endodontie is in de eerste plaats de preventie of de genezing van ontsteking en infectie. Maar beïnvloedt onze wortelkanaalbehandeling uiteindelijk ook ons esthetisch resultaat? En zo ja, op welke manier? Deze en andere vragen zullen afwisselend door beide sprekers behandeld worden. 

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Het uitzicht van onze post-op radiografie (RX): ‘sexy white lines’ versus biologisch succes;
 • Het esthetisch resultaat na endo versus implantaat;
 • De verschillende oorzaken van tandverkleuring;
 • De wortelkanaalbehandeling als oorzaak van tandverkleuring;
 • Bij welke oorzaak van verkleuring is een (her)endo nodig en kan intern worden gebleekt?
 • Hoe verantwoord (is) intern bleken en wat te verwachten?
 • Het bleken van tandwortels;
 • Bij welke oorzaak van verkleuring is geen endo vereist?
 • Hoe verantwoord (is) extern bleken en wat te verwachten?
 • De tijdsdimensie van het bleekresultaat en het tijdelijk effect van uitdroging;
 • Betrouwbare methoden voor kleurbepaling;
 • Apicale microchirurgie: hoe littekenvorming vermijden?
 • Erfenis uit het verleden: toegangscaviteit gevuld met amalgaam in een frontelement;
 • Endo door kroon: hoe esthetisch afdichten?

Leerdoelen

 1. De oorzaak van tandverkleuring achterhalen en een gepaste behandeling voorstellen.
 2. Latrogene verkleuring na wortelkanaalbehandeling vermijden.
 3. Inzicht verwerven in de procedures en resultaten voor intern/extern bleken.
15:30 – 16:00

Theepauze

16:00 – 17.00

Deel 2 – Over endo en esthetiek:
Lars Bergmans & Jan Berghmans

17:00 – 17:15

Discussie

17.15 >>

Afsluiting en borrel

Sprekers

Khee Hian Phoa

Moderator

Khee (Tandheelkunde Utrecht, 1983) vervulde diverse functies, waaronder die van universitair docent RUU (Bijzondere tandheelkunde) en directeur Tandheelkunde CBT Rijnmond. Daarnaast voerde hij zijn eigen praktijk.

Thans is Khee parttime verbonden aan het CBT (LUMC). Hij verwierf de erkenningen TSVIprothetiek, Tandarts-MFP, EPA Certified Specialist Prosthodontics en Restauratief Tandarts. In 2012 werd hij benoemd in het Consilium MFP.

Luk Daneels

Prognose van een tand. Hans Genet-lezing

Luk is tandarts (KU Leuven, 1999). Zijn interesse in de endodontologie werd geprikkeld in de VS. Hij startte zijn eigen algemene praktijk en werkte daarnaast in andere praktijken. De wortelkanaal- behandeling werd zijn specialisme. Sinds 2009 werkt hij uitsluitend op verwijzing, waarbij hij zowel de wortelkanaalbehandeling als de directe opbouw van de tand voor zijn rekening neemt. Luk is voorzitter van de Flemish Society for Endodontology (FSfE).

Wietske Fokkinga

Wietske (Tandheelkunde Nijmegen, 2001) werkt in een algemene praktijk en is verbonden aan de vakgroep Orale Functieleer (Radboud UMC). Als onderdeel van haar promotie (2007) deed ze onderzoek naar de plastische opbouw van endodontisch behandelde gebitselementen. Thans is ze (PAO-T) docent en coördinator tandheelkundig onderwijs, onderzoeksbegeleider en voorzitter van de opleidingscommissie.

Lars Bergmans

Lars is tandarts, endodontoloog en doctor in de Medische Wetenschappen (KU Leuven, 1998, 2003 en 2006). Hij werkte in Brussel en Amsterdam als tandartsendodontoloog en als gast- docent aan de KU Leuven (Geneeskunde). Sinds 2011 heeft hij een groepspraktijk voor algemene tandheelkunde in Brasschaat (BDC Dental). Lars is auteur van verschillende publicaties.

Cees Kreulen

Cees werkte na zijn afstuderen (VU Amsterdam, 1986) bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (Amsterdam) en het ACTA (vakgroep Kindertand- heelkunde). In 1992 promoveerde hij op de klinisch kwaliteitsaspecten van composietrestauraties. Sinds 1996 is hij docent en begeleider van onderzoek, voornamelijk op het gebied van de adhesieve prothetiek (Radboud Universiteit Nijmegen, Orale Functie- leer). Hij draagt de ervaring met minimaal invasief werken uit in weten-schappelijke artikelen en postacademische cursussen.

Jan Berghmans

Jan is tandarts (VU Brussel, 1983) en medeoprichter en past president van de Flemish Society for Endodontology (FSfE). Hij werkt als endodontoloog in een verwijspraktijk in Brussel en Leuven en is een veelgevraagd nationaal en internationaal spreker. In 2013 werd hij aangesteld als voorzitter van het ESE Corporate en PR Committee.

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren

Registreren

Registreren is niet meer mogelijk