NVvE Lustrumcongres 4 en 5 november

HET NVvE LUSTRUMCONGRES IS VOLGEBOEKT!

Stuur een e-mail naar secretariaat@nvve.com om op de wachtlijst geplaatst te worden. Vermeld daarbij uw 06-nummer zodat we meteen contact met u kunnen opnemen zodra er een plaats vrijkomt.


HET IS FEEST!

De NVvE bestaat 40 jaar. En dat gaan we vieren met het NVvE Lustrumcongres: ENDO 360, op 4 en 5 november 2022 in Hotel Okura Amsterdam!

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. We bieden u een ‘full circle journey’ langs alle facetten van het endo-vak, met de centrale vraag: wat kunnen wij als tandarts doen om het element te behouden, in uiteenlopende situaties?

Op vrijdagmiddag gaan eerst de handen uit de mouwen voor de hands-on workshops. Er zijn 4 verschillende workshops, te weten: prepareren met TruNatomy vijlen; prepareren met WaveOneGold vijlen; het gebruik van de behandelmicroscoop; en het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van diagnostiek voor myogene en arthrogene craniomandibulaire dysfunctie (CMD). Aan het eind van de middag kan er onder het genot van een drankje geëvalueerd worden, maar gezellig bijpraten met collega’s die u al een tijd niet gezien hebt mag natuurlijk ook.

Zaterdagochtend staan onze gastsprekers te trappelen om de ENDO 360-reis te vervolgen. We hebben een mooi programma voor u samengesteld. Wat kunnen we doen om een natuurlijk element zo lang mogelijk te behouden? We belichten natuurlijk het endodontische deel met gerenommeerde nationale sprekers en zelfs een internationale spreker! En we staan stil bij esthetische problemen, de toegevoegde waarde van de CBCT en kiespijn die geen kiespijn is….. kortom een uitdagend programma.

Het lustrumcongres wordt afgesloten met een borrel die overgaat in een culinair walking dinner met geweldige muziek. Denk er vooral aan om comfortabele schoenen aan te trekken en laat het thuisfront alvast maar weten dat het congres zeker tot 22:00 uur zal duren.

De congrescommissie en het bestuur hebben alles in gang gezet om er een heel mooi lustrumfeest van te maken. Het enige dat u nog hoeft te doen, is inschrijven en aanwezig zijn op vrijdag 4 en/of zaterdag 5 november.
We kijken uit naar uw komst!

PS: Het zou ons organisatorisch helpen als u bijtijds laat weten of u erbij bent. Registreren voor 1 augustus wordt enorm gewaardeerd. Alle vroegboekers ontvangen op de dag zelf een leuke attentie!

Hartelijke groet,

Mereille Buma
Voorzitter

Het NVvE Lustrumcongres is mede mogelijk gemaakt door

Programma

Hands-on workshops

Alle workshops zijn volgeboekt. Als u zich voor het congres heeft ingeschreven en ook graag bij een of meerdere workshops op vrijdagmiddag 4 november aanwezig wilt zijn, stuur dan een e-mail naar nvve@dmdesk.nl met daarin de workshops waaraan u wilt deelnemen, uw naam en (mobiele) telefoonnummer. We plaatsen u dan op de wachtlijst. Als er een plaats vrijgekomen is zullen we contact met u opnemen.

Op vrijdagmiddag 4 november gaan we van start met vier interessante hands-on workshops.

Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur worden de mogelijkheden van het werken met TruNatomy en WaveOneGold besproken en krijgt u de mogelijkheid om deze systemen zelf te proberen. Daarnaast kunt u zich verdiepen in aanvullend onderzoek naar het kauwstelsel en in de beginselen van het werken met een behandelmicroscoop.

De workshops duren ca. 45 minuten. Er kan voor maximaal drie workshops per persoon worden ingeschreven. Het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is op volgorde van inschrijving en betaling en alleen mogelijk in combinatie met deelname aan het lustrumcongres op zaterdag 5 november.

Na afloop staat er een drankje klaar voor alle deelnemers.

Workshop 1: Be prepared met TruNatomy

Doel van de workshop: ervaren om met dit minimaal invasieve roterende systeem te prepareren.

Tijdens deze workshop krijgt u de mogelijkheid om met dit vijlsysteem te prepareren op blokjes en kunstelementen. Endo 360, wat kunnen we doen om een element zo lang mogelijk te behouden? Laat u inspireren om met deze minimaal invasieve techniek te gaan prepareren.

Workshopleider: professor Ove Peters, één van de twee ontwerpers van het TruNatomy vijlsysteem
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aanvangstijden: 14:00, 15:00 en 16:00 uur

Deze workshop wordt u mede aangeboden door DenstplySirona

Workshop 2: Reciproke? Ja… met WaveOneGold

Doel van de workshop is het bekend worden met de reciproke werking van de WaveOneGold. U krijgt de mogelijkheid om dit systeem zelf te proberen op blokjes en kunstelementen. Benieuwd? Schrijf u dan in voor deze workshop en vereenvoudig uw preparatie met de WaveOneGold!

Workshopleider: Sune Demant
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aanvangstijden: 14:00, 15:00 en 16:00 uur

Deze workshop wordt u mede aangeboden door DenstplySirona.

Workshop 3: Rondom licht en zicht: werken met de microscoop

De insteek van de workshop is om de eerste beginselen van het werken met een behandelmicroscoop te laten zien.

Tijdens het uitvoeren van een endo zal u als tandarts meerdere malen ‘in het duister tasten’. Met het lustrumthema Endo 360 in gedachte, laten we u zien wat de meerwaarde is van het werken met een microscoop en wat de mogelijkheden zijn. Onder de bezielende begeleiding van de workshopleiders wordt u meegenomen in de wondere wereld van het werken onder vergroting en krijgt u praktische tips. Juist voor diegenen die nog nooit met een behandelmicroscoop hebben gewerkt is dit een interessante workshop.

Workshopleiders: Kasper Veenstra, tandarts en Marcel Schmid, co-owner Examvision
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 12
Aanvangstijden: 14:00, 15:00 en 16:00 uur

Deze workshop wordt u mede aangeboden door Examvision Nederland.

Workshop 4: Functieonderzoek kauwstelsel – Easy does it!

Bijna elke tandarts heeft wel eens te maken met onbegrepen pijnklachten. Vaak wordt in eerste instantie aan tandheelkundige oorzaak gedacht, maar helaas hebben niet alle pijnklachten een (zuiver) tandheelkundige, of beter gezegd, een dentogene oorzaak. Vaak is er sprake van een temporomandibulaire dysfunctie. Maar ja, hoe kom je erachter of je patiënt inderdaad een temporomandibulaire dysfunctie heeft?

Tijdens deze workshop leert u hoe u een aanvullend onderzoek van het kauwstelsel kunt uitvoeren. We laten u zien waar u de belangrijkste kauw- en nekspieren kunt vinden en hoe u deze kunt onderzoeken door bijvoorbeeld te palperen en provoceren. Ook laten we zien hoe u een kaakgewricht onderzoekt en hoe de bewegingen van de onderkaak horen te zijn. Daarnaast bespreken we de technieken om een proefverdoving te plaatsen. Kortom een leerzame en niet alledaagse workshop!

Workshopleiders: dr. J. Huddleston Slater, tandarts-gnatholoog, en dhr. N. Hofman, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper.
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 16
Aanvangstijden: 14:00, 15:00 en 16:00 uur

Deze workshop wordt u aangeboden door de NVvE.

08:00 – 09:00

Inloop en registratie

09:00 – 09:15

Opening

Opening NVvE-Lustrumcongres door voorzitter Mereille Buma, en voorstellen van moderator Bart van den Heuvel, officier-tandarts bij Defensie en hoofd Geneeskundige en Personele zorg bij Commando Zeestrijdkrachten.

9:15 – 10:00

De mogelijkheden en beperkingen van CBCT in endodontologie: van ‘overtreatment’ tot ‘artificial intelligence’.

door dr. Hagay Shemesh

Al decennialang weten wij dat een CBCT-scan veel informatie kan geven vóór, tijdens en na de wortelkanaalbehandeling. Deze informatie is niet beschikbaar met traditionele 2D-röntgenfoto’s, maar kan belangrijk zijn voor een volledige, veilige en meer voorspelbare behandeling. Tegelijkertijd zijn de resultaten van de behandeling vaak niet afhankelijk van de aanwezigheid van een CBCT-scan. In deze lezing gaan wij kritisch kijken naar de indicaties van CBCT in endodontologie en het gevaar van ‘overtreatment’. Voorbeelden zoals externe cervicale resorptie, partiële herbehandeling en chirurgie waar een CBCT niet de verwachte voordelen biedt, worden besproken. Ook worden problemen zoals artefacten en de correlatie met histologie gepresenteerd en komen mogelijke oplossingen aan de orde, zoals verbeterde scans en artificiële intelligentie (AI).

Leerdoelen:

 • Beschrijven van de correlatie tussen CBCT bevindingen en histologie van de periapex;
 • Factoren herkennen die de interpretatie van een CBCT-scan kunnen bemoeilijken;
 • Kunnen onderscheiden van de twee typen artificiële intelligentie.
10:00 – 10:45

Kiespijn die geen kiespijn is.

door dr. James Huddleston Slater en Nico Hofman

Kijk eens wat verder dan een gebitselement: de mond en het kauwstelsel kennen veel structuren die pijnklachten kunnen veroorzaken die sterk lijken op tand- of kiespijn.

Bijna elke tandarts of kaakchirurg heeft wel eens te maken met onbegrepen pijnklachten. Vaak wordt in eerste instantie aan een dentogene oorzaak gedacht, maar helaas hebben niet alle pijnklachten een (zuiver) dentogene oorzaak. Tijdens deze duopresentatie gaan we aan de hand van casuìstiek in op wat er zoal in de differentiële diagnose van een dentogene pijn staat en leggen we uit hoe een eenvoudig aanvullend onderzoek een schat aan informatie kan opleveren. Uiteraard gaan we kort in op de behandeling van deze klachten.

Leerdoelen

 • Opstellen van een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten in het aangezicht;
 • Uitvoeren van eenvoudig aanvullend klinisch onderzoek van het hoofd/halsgebied;
 • Versmallen van een differentiële diagnose van onbegrepen pijnklachten tot een werkdiagnose.
10:45 -11:15

Pauze

11:15 – 12:45

Dilemma’s in behandelplanning: een endo doen of niet?

door Marga Ree

Voor een goede langetermijnprognose van een element zijn een adequate diagnose en een goede behandelplanning cruciaal. We worden als tandartsen regelmatig geconfronteerd met klachten die niet goed te duiden zijn of met elementen waarvan de prognose onzeker is. Moeten we bijvoorbeeld een element met een crack wel of niet endodontisch behandelen, en zo ja, wat is dan de prognose? Hoe kunnen we samen met de patiënt een verantwoorde keuze maken als een element een dubieuze prognose heeft? Marga Ree zal deze en andere dilemma’s bespreken en daarbij terugkijken op haar 40-jarige loopbaan als tandarts en endodontoloog. Zij zal niet alleen haar successen met u delen, maar ook haar mislukkingen. Ze bespreekt wat zij heeft geleerd van deze ervaringen en wat ze vandaag de dag anders zou doen.

Leerdoelen:

 • Kunnen diagnosticeren van cracks en fracturen;
 • Factoren kunnen benoemen die van invloed zijn op de langetermijnprognose van endodontisch behandelde elementen;
 • Het belang onderkennen van minimaal invasieve tandheelkunde.
12:45 – 14:00

Lunch pauze

14:00 – 15:30

The Effect of Dentine Preservation – A Restoratively Driven Path to Endodontic Excellence.

door professor Ove Peters

The conventional viewpoint held that endodontic success would be determined by apical health and absence of clinical signs and symptoms. However, it has become evident from patient reported-outcome studies that long-term retention is perhaps the most important measure for the effectiveness of root canal treatment. Underpinning this strategy, steps like access cavity preparation and coronal flaring have been subjected to scrutiny. Moreover, a generation of novel root canal instruments was introduced aiming to address dentin preservation specifically, built on the understanding that endodontic excellence will follow a restoratively driven path.

For such an approach, clinical endodontics must take into consideration aspects of treatment planning and restorative parameters in addition to the typical clinical steps of root canal treatment. This presentation will update clinicians’ knowledge regarding the impact of restoration type and the oral environment, for example chewing forces, on the overall successful outcome of root canal treatment. The second major focus will be on instrument performance in shaping constrained spaces, such as small accesses and coronal curves. Ultimately, this lecture will present a balanced view of benefits and potential drawbacks of a reconsidered path to endodontic excellence.

At the conclusion, participants should be able to:

 • Assess and manage outcome expectations for root canal treatment;
 • Highlight the importance of tooth restoration on long-term endodontic outcomes;
 • Recognize design elements and usage of the newer root canal instrument systems.
15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 16:45

Rock ’n roll dentistry – Waar endo, ortho, restauratief en logica elkaar ontmoeten.

door Jasper Thoolen

De biomimetische tandheelkunde is hot en happening. Je kunt geen pagina op social media openen of de prachtige foto’s van tandheelkundige casuïstiek komen je tegemoet. De gedachtegang, principes en wetenschap uit deze tandheelkundige stroming zijn erg interessant en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het lijkt daarom ook logisch dat deze stroming wereldwijd zo snel aan populariteit wint onder met name jonge tandartsen. Maar hoe mooi het gedachtegoed ook is, toch lijkt in de gepresenteerde casuïstiek soms het holistische restauratieve gedachtegoed te ontbreken, terwijl dit een grote invloed heeft op de voorspelbaarheid van de restauraties. In deze lezing worden verschillende behandelopties gepresenteerd voor gebitselementen die qua esthetiek, functie of restauratiegraad zwaar belast worden. Daarnaast worden combinaties met andere mogelijke disciplines besproken die de voorspelbaarheid van het restaureren ten goede kunnen komen.

Na deze lezing:

 • Is er begrip van de restauratieve gedachtegang die vooraf gaat aan de vraag op welke manier je een element kunt restaureren;
 • Is er begrip van de verschillende overwegingen om een element met een bepaald materiaal te restaureren;
 • Is er inzicht in de mogelijkheden van orthodontie om een element te kunnen behouden.
16:45 – 17:00

Vragenronde en discussie

17:00 – 22:00

Lustrumborrel, walking dinner en swingend entertainment

Sprekers

Upload Image...

Bart van den Heuvel

Bart van den Heuvel studeerde tandheelkunde aan het ACTA en voltooide in 1998 de opleiding tot tandarts-endodontoloog. Hij werkte daarna in diverse functies als officier-tandarts bij de Koninklijke Marine. In deze functies bleef hij altijd klinisch actief. In 2016 werd hij de eerste commandant van de Defensie Tandheelkundige Dienst. In 2020 volgde een plaatsing als Hoofd Geneeskundige en Personele Zorg bij de Marine. In 2021 besloot hij zijn registratie als tandarts-endodontoloog bij de NVvE te laten verlopen. Van maart tot en met september 2022 was hij uitgezonden naar Erbil in Noord-Irak als Militair Adviseur voor Peshmerga reform.

Hagay Shemesh

Dr. Hagay Shemesh studeerde in 1990 af als tandarts en in 2000 als tandarts-endodontoloog. Vervolgens werd hij in 2002 tandartsdocent op ACTA. Sinds 2004 is hij werkzaam als endodontoloog in de verwijspraktijk voor tandheelkunde te Amsterdam. In 2009 promoveerde hij cum laude aan de UvA en tot 2019 was hij de coördinator van de sectie Endodontologie op ACTA. Momenteel begeleidt hij studenten, tandarts-endodontologen in opleiding en promovendi en is bezig met zijn eigen onderzoekprojecten, vaak in samenwerking met internationale universiteiten.

James Huddleston Slater

Dr. James J.R. Huddleston Slater (1972) is tandarts-gnatholoog en heeft een eigen tandartspraktijk in het centrum van Groningen. Naast de algemene tandheelkunde houdt hij zich bezig met de diagnostiek en behandeling van patiënten met chronische aangezichtspijn. Ook is James gastdocent aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft regelmatig college aan tandartsen en kaakchirurgen in opleiding over de diagnostiek en behandeling van patiënten met aangezichtspijnen. Daarnaast is James klinisch-epidemioloog en secretaris van de stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

Nico Hofman

Nico Hofman (1973) is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut en is mede- eigenaar van FGN Midden West (PACA, fysiotherapie Dekker en fysiotherapie Alkemade). Hij houdt zich naast de algemene fysiotherapie bezig met behandeling van patiënten met aangezichtspijn en nekklachten, patiënten met myofasciale pijnklachten en (top)sporters. Naast de algemene praktijk is Nico gastdocent op de VU. Hij geeft regelmatig college aan studenten bewegingswetenschappen. Verder is hij al 20 jaar verbonden aan een commerciële schaatsploeg, op dit moment JumboVisma.

Marga Ree

Marga Ree studeerde in 1979 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde in 2001 haar MSc titel in de endodontologie. Zij is een veelgevraagd spreker op congressen in binnen- en buitenland en heeft inmiddels meer dan 250 lezingen en hands-on cursussen gegeven in zeker 30 landen over de hele wereld. Zij is de primaire auteur van een groot aantal artikelen in nationale en internationale tijdschriften en heeft een bijdrage geleverd aan diverse boeken over restauratieve tandheelkunde en endodontie. Van 1980 tot en met 2020 heeft zij een eigen praktijk gevoerd in Purmerend, waarvan de laatste 20 jaar een verwijspraktijk voor endodontie. Zij werkt momenteel als endodontoloog in een multidisciplinaire praktijk in Amsterdam.

Ove Peters

Prof. Ove A. Peters is a professor and discipline lead in endodontics at the University of Queensland. He has published more than 180 manuscripts and 2 books. Dr. Peters has received the Hans Genet Award of the ESE and more recently the Louis Grossman Award of the AAE. He is a diplomate of the American Board of Endodontics.

Jasper Thoolen

Jasper Thoolen studeerde in 2016 af als tandarts aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkt als tandarts voor Lassus Tandartsen in Oisterwijk en daar houdt hij zich voornamelijk bezig met de restauratieve en reconstructieve tandheelkunde, digital smile design en digitale behandelplanning, orthodontie en implantologie. Jasper is veelgevraagd spreker voor verschillende internationale meetings en symposia en is als trainer verbonden aan de postacademische restauratieve opleiding CEPCD. Naast zijn werk aan de stoel schrijft hij artikelen voor verschillende tandheelkundige vakbladen en is hij als key opinion leader betrokken bij verschillende gerespecteerde tandheelkundige firma’s. Jasper is daarnaast een van de vijf oprichters van het online educatie platform Karma.Dentistry.

Het NVvE Lustrumcongres is mede mogelijk gemaakt door

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Het NVvE Lustrumcongres vindt plaats in Hotel Okura Amsterdam. Bekijk hier de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Tarieven

NVvE-lid

Tarief

Workshop(s) vrijdag 4 november

€ 20 – per workshop

Lustrumcongres zaterdag 5 november

€ 395

Lustrumfeest zaterdag 5 november

Gratis voor NVvE-leden

Niet NVvE-lid

Workshop(s) vrijdag 4 november

€ 35 – per workshop

Lustrumcongres zaterdag 5 november

€ 445

Lustrumfeest zaterdag 5 november

€ 50

Student

Workshop(s) vrijdag 4 november

N.v.t.

Lustrumcongres zaterdag 5 november

€ 125

Lustrumfeest zaterdag 5 november

€ 50

Deelname aan dit congres levert 5,5 KRT-punten op. Deelname aan een workshop 1 KRT-punt per workshop.

Na afloop van het congres worden de punten centraal aan het KRT doorgegeven.

U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier. Uw inschrijving wordt na ontvangst van uw betaling automatisch bevestigd. De factuur die u hierbij ontvangt is tevens uw toegangsbewijs. Ongeveer een week voor aanvang van het congres sturen wij u nog een mail met daarin de laatste praktische zaken rondom het congres.

De deelnamefee op:
– 4 november (workshops) is inclusief koffie/thee arrangement, borrel en centrale registratie KRT-punten.
– 5 november (lustrumcongres) is inclusief koffie/thee arrangement, uitgebreide lunch, borrel en centrale registratie KRT-punten.

Annuleringsvoorwaarden:

– Bij annulering tot 8 weken vóór het congres: annuleringskosten 20 euro.
– Bij annulering 8 tot 4 weken vóór het congres vindt restitutie plaats: 75% van de congreskosten;
– Bij annulering 4 tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
– Bij annulering daarna vindt geen restitutie plaats.

Kunt u onverhoopt niet deelnemen aan het congres, dan is het mogelijk om uw registratie over te dragen aan een collega. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Stuur een mail naar: nvve@dmdesk.nl om de wijziging door te geven. U wordt dan op de hoogte gebracht hoe de registratie omgezet kan worden.

Bekijk hier de overige algemene en annuleringsvoorwaarden voor NVvE Congressen.

HET NVvE LUSTRUMCONGRES IS VOLGEBOEKT!

Stuur een e-mail naar secretariaat@nvve.com om op de wachtlijst geplaatst te worden. Vermeld daarbij uw 06-nummer zodat we meteen contact met u kunnen opnemen zodra er een plaats vrijkomt.