Michiel de Cleen

COLUMN: Zomaar wat dingen

Door Michiel de Cleen

1.
De Amerikaanse endodontologen, verenigd in de AAE, voeren momenteel een verhitte discussie. Onderwerp van gesprek is of de patiënt zijn of haar kanaalbehandeling niet beter meteen door een endodontoloog dan door de eigen tandarts (algemeen practicus) kan laten uitvoeren. En of het daarom niet wenselijk is dat de patiënt bij klachten zelf,  zonder tussenkomst van de tandarts, op zoek gaat naar een specialist.

De discussie wordt voor een groot deel gevoed door zakelijke motieven. De concurrentie tussen endodontologen in de VS is moordend. Sommige endo-praktijken hebben al jaren geen volle agenda, hoewel ze dat niet verhindert om in financieel opzicht te floreren. Maar de voornaamste reden die wordt aangevoerd, is dat de patiënt qua behandeling beter af zou zijn bij de endodontoloog.

In Nederland is de situatie iets – maar niet veel – anders. Zeker in Amsterdam, waar de bevolkingssamenstelling razendsnel verandert, is het heel gewoon dat een patiënt op eigen houtje contact zoekt met een endodontoloog. Zo was hij of zij het immers gewend in Dublin, Madrid, Porto of Athene. Het vergt veel overredingskracht om diegene te overtuigen van de wenselijkheid van een tandheelkundig zorg- en behandelplan, opgesteld door de eigen tandarts in de rol van regisseur van de tandheelkundige zorg. Zo hebben we dat in Nederland geregeld.

Voor een consult of behandeling bij een fysiotherapeut is het al een tijd niet meer nodig om een verwijsbrief van de huisarts te hebben. Iedereen kan zich met rug- en nekklachten rechtstreeks tot een behandelaar wenden. Zonder dat de huisarts er weet van heeft.

Lekker makkelijk en snel, vinden we.

2.
Als je een bult op je been of arm hebt, ga je naar de dokter. Die kijkt, denkt na, en behandelt. Die hulp wordt zonder morren door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Heb je een bult op je tandvlees, dan ga je naar de tandarts. Die kijkt, denkt na en behandelt. Dat moet je vervolgens allemaal zelf betalen.

Ik zie het verschil niet.

3.
Apexresectie door de kaakchirurg of de tandarts?

Zie 2.

 

Michiel de Cleen