Mappen

COLUMN: Van wie is de patiënt?

Door Michiel de Cleen

U bent vast druk met die ingewikkelde AVG-toestand. Druk in de weer om allerlei formulieren, protocollen en handleidingen op te stellen, uit te printen en vervolgens op te bergen in zo’n handige bewaarmap. Of bezig uw gal te spuien over weer zo’n tijdrovende opgave die ons van hogerhand wordt opgelegd. Maar daar gaat het nu niet over. Ik wil het met u over het volgende hebben.

Misschien weet u dat ik tandarts-endodontoloog ben. Dat betekent dat ik u of een collega met raad en daad kan bijstaan als het om een endodontische vraag gaat. U kunt me vragen of ik een bepaalde behandeling aan een bepaald element van een bepaalde patiënt wil uitvoeren. En als ik dat wil (en die kans is groot, maar ook weer niet zo heel groot, want ik heb het hartstikke druk), kunt u de patiënt verwijzen. Ik zie hem/haar in mijn praktijk, hij/zij en ik proberen elkaar een beetje te begrijpen, ik doe een behandeling en verwijs hem/haar voor verdere zorg en controle weer naar u. Maar daarmee is de kous niet af. Want vanaf dat moment is hij/zij niet meer mijn patiënt of uw patiënt, maar onze patiënt.

En dat betekent dat ik het ook wil weten of en wanneer er een kroon op die tand of kies komt. Of een brug. Of als het element getrokken wordt. Of als de patiënt overlijdt. Of als hij /zij verhuist. Of als hij/zij niet verhuist, maar wel een andere tandarts kiest. Dat wil ik allemaal weten, en wel om de volgende reden.

Ik wil weten wat het resultaat van de behandeling is. Na een jaar, na zeven jaar, na tweeëntwintig jaar. Omdat ik denk dat zoiets belangrijk is voor ons begrip van de endodontie. Hoe lang gaat een tand of kies na een kanaalbehandeling mee? Het antwoord op die vraag is alleen te geven als u als tandarts en ik als endodontoloog elkaar op de hoogte houden van het wel en wee van de patiënt en zijn/haar tand of kies. Omdat we het samen doen en omdat hij/zij onze patiënt is.