Categorie archieven: Nieuws

Aankomend nieuw bestuurslid Bram lak

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 4 november zijn we voornemens om Bram lak tot [...]

IFEA WERELDWIJD ENDODONTISCH SYMPOSIUM: 16 oktober 2023

We are pleased to announce that IFEA will be organizing a Global Endodontic Symposium for [...]

Terugblik op ESE Biennial Congres in Helsinki

Het is september en dus weer tijd voor het ESE-congres. Van 6 tot en met [...]

De gevisiteerde aan het woord

Alle door de NVvE erkende tandarts-endodontologen (TE’ers) worden elke 5 jaar gevisiteerd. Dit om te [...]

Tweede commentaarronde KPR Antibioticagebruik in de mondzorg

Begin 2022 was de eerste versie van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antibioticagebruik in de mondzorg [...]

Impressie van het ESE-congres in Boedapest

Eindelijk was het weer zover! Na de Covid-crisis die een poos duurde, kon er weer [...]

Wat vindt u…?

Ter gelegenheid van het lustrumjaar willen wij graag over de ontwikkeling van de endodontie in [...]

Tandarts-endodontoloog: de visiteur aan het woord

Visiteurs Robert Schaap en Jenneke de Jong beschrijven het verloop van het visitatieproces. De NVvE [...]

Eindelijk kunnen wij weer naar een congres reizen!

“Reizen is leven”, is een beroemde uitspraak van de Deense sprookjesschrijver H.C. Andersen, maar helaas [...]

Gewijzigde samenstelling bestuur NVvE

Op woensdagavond 20 april jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het aantreden van Lois [...]