Categorie archieven: Nieuws

Bram Lak nieuwe voorzitter NVvE

Mereille Buma heeft na vier jaar voorzitterschap de voorzittershamer overgedragen aan Bram Lak. Unaniem stemde [...]

Artikel van de maand

In deze (nieuwe) rubriek bespreken we iedere aflevering een interessant, actueel en recent artikel dat [...]

Prestaties hoofdstuk E herzien

De prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze [...]

Aankomend nieuw bestuurslid Jaap van den Broek

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 9 maart zijn we voornemens om Jaap van den [...]

Vernieuwde Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling beschikbaar

De Richtlijn Endodontische Diagnostiek en Behandeling uit 2018 en bijbehorende samenvatting zijn herzien. Op 4 [...]

Aankomend nieuw bestuurslid Bram lak

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 4 november zijn we voornemens om Bram lak tot [...]

IFEA WERELDWIJD ENDODONTISCH SYMPOSIUM: 16 oktober 2023

We are pleased to announce that IFEA will be organizing a Global Endodontic Symposium for [...]

Terugblik op ESE Biennial Congres in Helsinki

Het is september en dus weer tijd voor het ESE-congres. Van 6 tot en met [...]

De gevisiteerde aan het woord

Alle door de NVvE erkende tandarts-endodontologen (TE’ers) worden elke 5 jaar gevisiteerd. Dit om te [...]

Tweede commentaarronde KPR Antibioticagebruik in de mondzorg

Begin 2022 was de eerste versie van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antibioticagebruik in de mondzorg [...]